• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • Regionálna klavírna prehliadka - 24. ročník

    • 11. 8. 2018
    • Naša škola zorganiazovala už v poradí 24. ročník Regionálnej klavírnej prehliadky.

     15. marca 2018 k nám zavítali mladí klaviristi zo Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline, Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružomberku a samozrejme domáceho Martina.

     V šiestich vekových kategóriách si na regionálnej klavírnej prehliadke zmeralo umelecké zručnosti 17 klavíristov. Ako po minulé roky, našim zverencom sa nesmierne darilo. Po vynikajúcich interpretačných výkonoch si z rúk predsedu poroty Mgr. Aleša Solárika ArtD. – pedagóga Akadémie umení v Banskej Bystrici – prevzali zaslúžené ocenenia, čím potvrdili vysokú dlhoročnú úroveň nášho klavírneho oddelenia.

     Tamara Lisá – 1. miesto ♪ I. kategória - pedagóg: Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.

     Lara Nemcová – 1. miesto ♪ II. kategória - pedagóg: Mgr. Kamila Šimonová

     Eva Žiaková – 2. miesto ♪ III. kategória - pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová

     Laura Pindurová – 3. miesto ♪ III. kategória - pedagóg: Karla Kočalková

     Dominik Boba – 3. miesto ♪ III. kategória - pedagóg: Veronika Paľovčíková, DiS. art.

     Michelle Kecerová – 1. miesto ♪ IV. kategória - pedagóg: Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.

     Jakub Malý – 2. miesto ♪ IV. kategória - pedagóg: Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.

     Pavol Bohdan Zápotočný – 1. miesto ♪ V. kategória - pedagóg: Karla Kočalková

     Absolútnym víťazom regionálnej prehliadky sa stal Pavol Bohdan Zápotočný

     Blahoželáme všetkým! :-)

    • Prešovské dni klasickej gitary

    • 11. 8. 2018
    • V dňoch 8. - 9. februára 2018 sa v metropole Šariša uskutočnili "Prešovské dni klasickej gitary".

     Súčasťou festivalu boli majstrovské interpretačné kurzy pod vedením koncertných umelcov a pedagógov: 
     Marco Socías (Španielsko)
     Prof. Jozef Zsapka (Slovensko)
     Prof. Ryszard Balauszko (Poľsko)
     Doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD. (Slovensko)
     Doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD. (Slovensko)
     Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD. (Slovensko)
     Mgr. art. Igor Vlach (Slovensko)
     Henry Tóth (Slovensko)
     Juraj Burian (Slovensko)
     Mgr. art. Miloš Slobodník (Slovensko)

     Interpretačných kurzov určených žiakom základných umeleckých škôl, študentom konzervatórií a vysokých hudobných škôl sa zúčastnili aj žiaci našej školy, ako aktívni účastníci: Ján Stehlík, Sarah Brisudová spolu s pedagógmi Mgr. Vlastimilom Brisudom, DiS. art. a Mgr. Ivanou Lahutovou.

     Prvý deň na kurzoch aktívne pôsobila Sarah Brisudová u p. doc. Mgr. art. Jána Labanta, ArtD. Večer bol zakončený koncertom španielskeho gitaristu Marca Sociasa s Košickou filharmóniou.
     Druhý deň na Prešovských dňoch klasickej gitary sa predstavil Ján Stehlík na kurzoch u Mgr. art. Miloša Slobodníka.

     Všetci zainteresovaní si priniesli z Prešova množstvo umeleckých podnetov okorenených obrovským zážitkom.

    • Majstrovský kurz a workshop v Nitre

    • 11. 8. 2018
    • ​​​​​​V Koncertnej sále Župného domu v Nitre sa 14. novembra 2017 uskutočnil majstrovský kurz a workshop pre pedagógov a študentov hudobných umeleckých škôl. 

     Podujatie bolo spojené s prezentáciou špičkového koncertného krídla značky Fazioli.

     Lektormi workshopu a klavírnych kurzov boli: 
     MgA. Maroš Klátik, ArtD. – FMU AU Banská Bystrica
     doc. Mgr.art. Eva Cáhová, ArtD. – FMU AU Banská Bystrica

     Vo večernom programe na KONCERTE PRE DVA KLAVÍRY A OSEM RÚK účinkovali:
     Eva Cáhová
     Bohdan Koval
     Maroš Klátik
     Michael Berki

     Hosť koncertu: Pavol Bohdan Zápotočný / ZUŠ Martin​​​​​

    • Kontakt

     • Základná umelecká škola v Martine
     • zusmartin@zusmartin.sk
     • admin@zusmartin.sk
     • +421 43 4133480
     • P. Mudroňa 6
     • 37811819
   • Staňte sa naším fanúšikom

    • Prihlásenie