• Vyučovanie

    • Hudobný odbor

     • vyučovanie prebieha 2x týždenne
     • v rozsahu 1,5 - 4,5 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
     • vyučovanie prebieha v individuálnej forme, v určitých prípadoch v skupinovej forme

      

     Literárno-dramatický odbor

     • vyučovanie prebieha 2x týždenne
     • v rozsahu 1,5 - 4,5 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
     • v skupine 5 - 10 žiakov

      

     Tanečný odbor

     • vyučovanie prebieha 2x týždenne
     • v rozsahu 2 - 4,5 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
     • v skupinách 8 - 15 žiakov

      

     Výtvarný odbor

     • vyučovanie prebieha 1x týždenne
     • v rozsahu 2 - 3 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
     • v skupinách 8 - 12 žiakov

      

     Výtvarný odbor - počítačová grafika

     • vyučovanie prebieha 1x týždenne
     • v rozsahu 3 vyučovacích hodín
     • v skupine max. 5 žiakov
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie