• Regionálna klavírna prehliadka

   • Regionálna klavírna prehliadka

   • Milí žiaci, kolegovia!

    Základná umelecká škola v Martine Vás srdečne pozýva na 27. ročník Regionálnej klavírnej prehliadky žiakov základných umeleckých škôl v sólovej hre na klavíri. V mene organizačného tímu želám všetkým súťažiacim, pedagógom, porotcom, pozorovateľom i hosťom príjemnú súťažnú atmosféru a pohodu.

    Mgr. art. Pavol Zápotočný

    Propozície 27. ročníka Regionálnej klavírnej prehliadky

    Organizátor: Základná umelecká škola v Martine, P. Mudroňa 6

    Termín konania: 21. marec 2024

    Miesto konania: ZUŠ Martin

    Porota: pedagógovia konzervatórií a ZUŠ

     

    Podmienky súťaže:

    • súťažná prehliadka je jednokolová, jednodňová,
    • je určená pre žiakov ZUŠ,
    • súťažiaci budú rozdelení do kategórie podľa daného ročníka štúdia,
    • podmienkou je hra spamäti,
    • hodnotenie je trojpásmové (zlaté, strieborné a bronzové pásmo) v piatich kategóriách,
    • za najlepší výkon udelí odborná porota ocenenie – absolútny víťaz Regionálnej klavírnej prehliadky,
    • súťažiaci umiestnení v zlatom pásme vystúpia na koncerte víťazov v Malej koncertnej sále - ZUŠ Martin,
    • slávnostné odovzdávanie diplomov a cien sa uskutoční na koncerte víťazov 21. marca 2024 v Malej koncertnej sále - ZUŠ Martin.

    Ďalšie podmienky a prozície nájdete v prílohe.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie