• Podľa odborov

     • Hudobný odbor

     • Festival Eugena Suchoňa, Pezinok

      Zápotočný Pavol Bohdan

      laureát festivalu

      Kočalková

      Hnúšťanský akord – krajské kolo

      Halajová Nikola

      Frátriková Dorota

      Valčová Magdaléna Mária

      2. miesto, kategória B

      Lepiešová

      24. ročník Regionálnej klavírnej prehliadky

      Lisá Tamara

      1. miesto, I. kategória

      Šutáková

      Nemcová Lara

      1. miesto, II. kategória

      Šimonová

      Žiaková Eva

      2. miesto, III. kategória

      Lepiešová

      Pindurová Laura

      3. miesto, III. kategória

      Kočalková

      Boba Dominik

      3. miesto, III. kategória

      Paľovčíková

      Kecerová Michelle

      1. miesto, IV. kategória

      Šutáková

      Malý Jakub

      2. miesto, IV. kategória

      Šutáková

      Zápotočný Pavol Bohdan

      1. miesto, V. kategória

      absolútny víťaz

      Kočalková

      XXI. ročník regionálnej speváckej súťaže „Stančekova Prievidza“

      Škrovinová Laura

      strieborné pásmo, 1. kategória

      Pónyová

      Záhorová Kristína

      strieborné pásmo, 2. kategória

      Moravčíková

      Regionálna súťaž „Vokálna jar“ – Kysucké Nové Mesto

      Gendár Peter

      zlaté pásmo, 1. kategória

      Moravčíková

      Chytilek Matej

      bronzové pásmo, 1. kategória

      Záhorová Kristína

      bronzové pásmo, 2. kategória

      8. ročník medzinárodnej súťaže „Broumovská klávesa“

      Zápotočný Pavol Bohdan

      2. miesto, 2. kategória

      Kočalková

      Celoslovenská klavírna prehliadka "Hviezdy hrajú srdcom" v Ružomberku

      Nemcová Lara

      bronzové pásmo, II. kategória

      Šimonová

      Kecerová Michelle

      strieborné pásmo, IV. kategória

      Kočalková

      Zápotočný Pavol Bohdan

      zlaté pásmo, víťaz, V. kategória

      Kočalková

      IX. ročník regionálnej súťaže „Biela Orava“

      Majdiš Hugo

      1. miesto, 1. kategória

      Brisuda

      Stehlík Ján

      3. miesto, 5. kategória

      XVII. ročník regionálnej speváckej súťaže „Mladí speváci“

      Grendár Peter

      zlaté pásmo, 1. kategória

      Moravčíková

      Záhorová Kristína

      zlaté pásmo, 2. kategória

      Priehradný Michal

      zlaté pásmo, 3. kategória

      IX. ročník celoslovenskej gitarovej súťaže v Prievidzi

      Rychtárech Juraj

      zlaté pásmo, kategória A3

      Nemec

      Mičko Samuel

      strieborné pásmo, kategória B1

      Cuna Lukáš

      strieborné pásmo, kategória B3

      Gregušová Lea

      zlaté pásmo, kategória B1

      Gardlíková

      Babíková Zuzana

      zlaté pásmo, kategória C2

      Dujsíková Adela

      zlaté pásmo, kategória D1

      Stehlík Ján

      zlaté pásmo, kategória B1

      Brisuda

      Majdiš Hugo

      zlaté pásmo, kategória A1

      Korman Filip

      strieborné pásmo, kategória B3

      Lahutová

      Celoslovenská súťaž mládežníckych skupín „Žarnovické pódium“

      kapela GOOD FOOD

      1. miesto, kategória A2

      Frátrik, Lepieš

      Celoslovenská súťaž mládežníckych skupín „Kremnické Laso“

      kapela GOOD FOOD

      2. miesto, kategória B2

      Frátrik, Lepieš

      Celoslovenská súťaž v štvorručnej hre na klavíri „Schneiderova Trnava“

      Malá Anna

      Olasová Veronika

      zlaté pásmo, III. kategória

      Šutáková

      Celoslovenská súťaž v hre na bicích nástrojoch „Borákova Prievidza“

      Belová Zoe

      strieborné pásmo

      Frátrik

      Kováč Viliam

      strieborné pásmo

      Celoslovenská súťaž v hre na bicích nástrojoch v Nových Zámkoch

      Belová Zoe

      strieborné pásmo

      Frátrik

      Medzinárodná klavírna súťaž „Piano Talents for Europe“

      Zápotočný Pavol Bohdan 

      1. miesto, III. kategória

      Kočalková

      IX. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže „Rajecká hudobná jar“

      Zápotočný Pavol Bohdan 

      Cena Hudobného centra

      Kočalková

      Festival komornej hry v Čadci

      Gregušová Lea

      Timková Simona

      strieborné pásmo

      Gardlíková

      Gitarový festival Giraltovce 2018

      Stehlík Ján

      zlaté pásmo

      Brisuda

      Majdiš Hugo

      strieborné pásmo

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie