• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • učiteľa / učiteľka - hra na keyboarde

    • Úväzok:
     43% (10 hodín týždenne)
     Dátum nástupu:
     01.09.2023, pracovný pomer na dobu určitú
    • Požiadavky:
     Kvalifikačné požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

     Požiadavky na zamestnanca:
     Vyššie odborné vzdelanie (absolvent konzervatória)
     Čiastočný úväzok 10 vyučovacích hodín.

     Informácie o plate: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

     Lehota na predkladanie žiadostí a spôsob ich predloženia: do 30.08.2023

     Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielajte na e-mail:
     riaditel@zusmartin.sk
     alebo poštou na adresu:
     ZUŠ Martin, P. Mudroňa 03601 Martin
     Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie emailom alebo telefonicky

     Kontakt
     Kontaktná osoba: Mgr. art. Pavol Zápotočný , riaditeľ ZUŠ
     Tel.: 0421 911 87 87 37
   • učiteľ / učiteľka - hra na klavír

    • Úväzok:
     43% (10 hodín týždenne)
     Dátum nástupu:
     01.09.2023, pracovný pomer na dobu určitú
    • Požiadavky:
     Kvalifikačné požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

     Požiadavky na zamestnanca:
     Vyššie odborné vzdelanie (absolvent konzervatória)
     Čiastočný úväzok 10 vyučovacích hodín.

     Informácie o plate: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

     Lehota na predkladanie žiadostí a spôsob ich predloženia: do 30.08.2023

     Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielajte na e-mail:
     riaditel@zusmartin.sk
     alebo poštou na adresu:
     ZUŠ Martin, P. Mudroňa 03601 Martin
     Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie emailom alebo telefonicky

     Kontakt
     Kontaktná osoba: Mgr. art. Pavol Zápotočný , riaditeľ ZUŠ
     Tel.: 0421 911 87 87 37
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie