• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • Rajecká hudobná jar 2021

    • 22. 10. 2021
    • Základná umelecká škola v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave usporiadala 14. októbra 2021 - 12. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže „RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR“ so snahou podporiť interpretáciu a vznik novej pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež.

     Účastníci súťaže prezentovali výhradne skladby slovenských autorov za prítomnosti hodnotenia odbornej poroty zloženej zo slovenských hudobných skladateľov.

     Našu školu na podujatí úspešne reprezentoval mladý, talentovaný klavirista – Denis Ďuríček, žiak 4. ročníka v hre na klavíri z triedy Nika Kolesára, DiS. art.

     V II. kategórii získal 1. miesto „Cenu za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora“.

     V rámci ocenenia získal aj novú skomponovanú skladbu slovenského skladateľa, ktorú budúci rok predvedie v premiére na Koncerte víťazov v Mirbachovom paláci v Bratislave a v Slovenskom inštitúte vo Viedni. 

     Denis Ďuríček zároveň získal v II. kategórii Cenu Spoločnosti Mariána Vargu za klavírny výkon.

     GRATULUJEME !

    • Uvítanie detí do života v Dražkovciach

    • 25. 10. 2021
    • Dňa 10. septembra 2021 o 16.00 hod. sa vo veľkej sále Kultúrneho domu v Dražkovciach konala akcia pod názvom "Uvítanie detí do života".

     Po dvojročnom odstupe pani starostka Eva Gáborová privítala deti narodené v rokoch 2019, 2020 a 2021, ktoré prišli na SVOJU PRVÚ SLÁVNOSŤ so svojimi rodičmi aj starými rodičmi.

     O kultúrny program na tomto podujatí sa zaslúžili žiaci ZUŠ v Martine – pobočka Dražkovce: Šimon Krasnec Matej Lilge. Atmosféru podujatia spríjemnili naši mladí umelci klavírnou hrou a poéziou.

     S úsmevom na tvári zvládli bravúrne hrané skladby na veľkom pódiu, pred veľkým publikom... aj po dvojročnej covidovej prestávke. 

     Program pripravil ich pedagóg Mgr. Darja Čerpáková, DiS. art.

    • Obnovujeme prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch

    • 16. 5. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     s účinnosťou od 17. mája 2021 ZUŠ v Martine prechádza na prezenčnú formu vyučovania vo všetkých odboroch v hlavnej budove na ulici P. Mudroňa v individuálnej a taktiež aj v skupinovej forme.

     Prosíme Vás o trpezlivosť na našich elokovaných pracoviskách (ZŠ A. Dubčeka, ZŠ s MŠ J.V. Dolinského, MŠ J. Šimka, MŠ Tajovského), kde vyučovanie výtvarného a tanečného odboru do konca mája 2021 nebude možné realizovať prezenčne.

     Na elokovanom pracovisku ZŠ J. Kronera bude prebiehať vyučovanie výtvarného odboru prezenčnou formou.

     Riaditeľstvo školy

    • Obnovujeme prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore

    • 21. 4. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     Oznamujeme Vám, že od pondelka 26. apríla 2021 otvárame prezenčné vyučovanie pre žiakov individuálneho vyučovania PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV HUDOBNÉHO ODBORU (okrem dychových nástrojov a spevu)

     Skupinové vyučovanie pokračuje naďalej dištančnou formou.

     Vstup žiaka do budovy školy na vyučovanie odo dňa 26. apríla 2021 a taktiež každý ďalší týždeň bude podmienený:

     • I. časť - 1.- 4. roč. ZŠ
      • na základe preukázania vyhlásenia rodiča o bezinfekčnosti (v prílohe Čestné vyhlásenie – zákonný zástupca) spolu s kópiou testu s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.
     • II. časť - 5.- 9. roč. ZŠ + 2. stupeň - stredoškoláci
      • na základe preukázania platného negatívneho testu žiaka nie starším ako 7 dní
      • na základe preukázania vyhlásenia rodiča o bezinfekčnosti (v prílohe Čestné vyhlásenie žiak + zákonný zástupca) spolu s kópiou testu s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.

     Platí naďalej nariadenie, že zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba žiaka sa nemôže pohybovať v budove školy.

     O prípadných ďalších zmenách Vás budeme včas informovať.

     V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa obráťte na triedneho učiteľa alebo riaditeľstvo ZUŠ.

     Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a trpezlivosť. 

     Riaditeľstvo školy

      

     Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca (na stiahnutie)

     Čestné vyhlásenie - žiak + zákonný zástupca (na stiahnutie)

     Čestné vyhlásenie - plnoletý žiak (na stiahnutie)

    • Kontakt

     • Základná umelecká škola v Martine
     • zusmartin@zusmartin.sk
     • admin@zusmartin.sk
     • +421 43 4133480
     • P. Mudroňa 6
     • 37811819
   • Staňte sa naším fanúšikom

    • Prihlásenie