• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • Vystúpenie v Domove sociálnych služieb Medik – M

    • 30. 12. 2018
    • Naši žiaci z Komunitného centra na Bambuskách v piatok 14.12.2018 vystúpili na verejnosti so svojim vianočným programom pod vedením pedagóga PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD., kedy zavítali do Domova sociálnych služieb Medik – M na Severe a so svojim programom potešili klientov zdravotného zariadenia.

    • Vianočný koncert v Komunitnom centre

    • 30. 12. 2018
    • Na slávnostnom vianočnom vystúpení v Komunitnom centre na Bambuskách - našom novootvorenom elokovanom pracovisku sa predstavili s umeleckým programom žiacii z triedy PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD.

     Program bol prepletený poetickým slovom, v hudobnom vstupe vystúpili tiež hostia. Podujatie navštívili predstavitelia Mesta Martin, vedúca odboru spoločenských služieb PhDr. Katarína Tomášová a Mgr. Katarína Fúčelová.

     Prítomní hudobníci a hostia si v závere spoločne zaspievali piesne Búvaj Dieťa krásne a Tichú noc.

     S dozvukmi príjemného podujatia si prítomní mohli pochutiť na chutnom občerstvení v réžii ZUŠ Martin, ktoré pomohli pripraviť pracovníčky Komunitného centra.

     Za spoluprácu ďakujeme tiež Tomášovi Gulánovi pri zvukovej réžii z ESŠ  :)

    • Vianočný koncert

    • 30. 12. 2018
    • V zaplnenej sále Biblickej školy sa predstavili talentovaní žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru s vianočným programom.

     Nechýbalo ani vyzdobenie vianočného stromčeka počas umeleckého podujatia.

     Vianoce prichádzajú :)

    • Fialové rozprávky

    • 30. 12. 2018
    • Žiaci a pedagógovia našej školy si pripomenuli 17. novembra 2018 Svetový deň predčasne narodených detí hudobno~dramatickým vystúpením v Biblickej škole.

     Prítomné deti mohli prezentovať aj svoju výtvarnú tvorivosť. 

     Program pripravili žiaci z tried pedagógov: Pavlíny Musilovej, Otílie Moravčíkovej, Ľubomíry Vajo Sidorovej, Nataši Vaňkovej. Na klavíri sprevádzala Kamila Šimonová.

     • Kontakt

      • Základná umelecká škola v Martine
      • zusmartin@zusmartin.sk
      • +421 43 4133480
      • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
      • 37811819
    • Staňte sa naším fanúšikom

     • Prihlásenie