• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • Rajecká hudobná jar 2020

    • 10. 11. 2020
    • Základná umelecká škola v Rajci usporiadala 15. októbra 2020 už 11. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže " Rajecká hudobná jar ", ktorá sa z dôvodu pandémie preložila na jesenný termín a na základe situácie núdzového stavu sa preniesol aktuálny ročník do online priestoru. Odborná porota zložená zo slovenských skladateľov hodnotila videonahrávky účastníkov súťaže, ktorí prezentovali skladby slovenských autorov.

     Našu školu na podujatí reprezentoval klavirista Denis Ďuríček.

     V I. kategórii získal najvyššie hodnotené 1. miesto "Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa". Zároveň získal aj novú kompozíciu slovenského skladateľa, ktorú budúci rok predvedie v Bratislave a Viedni.

     pedagóg: Karla Kočalková

     GRATULUJEME

    • Koncert víťazov - Bratislava / Viedeň - 28. a 29. september 2020

    • 10. 11. 2020
    • Klavirista Pavol Bohdan Zápotočný z triedy Karly Kočalkovej sa predstavil v dňoch 28. a 29. septembra 2020 na koncertoch víťazov medzinárodnej interpretačnej súťaže Rajeckej hudobnej jari z roku 2019, ktorá je sviatkom slovenskej hudby / prezentáciou skladieb slovenských skladateľov.

     V Mirbachovom paláci v Bratislave a v Slovenskom inštitúte vo Viedni predviedol premiéru skladby vietnamskej skladateľky Hoang Thi Kieu Anh žijúcej na Slovensku s názvom Príbehy z lesa.

     V programe koncertu odznela aj jeho vlastná kompozícia Prelúdium a fúga G dur a tiež v závere koncertu ako prídavok skladba Toccata od Juraja Hatríka.

     Koncert víťazov vo Viedni bol naživo vysielaný v krajinách Európskej únie, prostredníctvom organizácie EUNIC Music festivals s možnosťou nahliadnutia na nasledovnom odkaze:

     https://www.facebook.com/EUinVienna/videos/1651148201711206/

    • Prehliadka neprofesionálneho divadla mladých

    • 10. 11. 2020
    • 04.09.2020 sa na regionálnej postupovej súťaži a prehliadke neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých "Turčianskych divadelných dňoch 2020" predstavili žiačky literárno - dramatického odboru pod pedagogickým vedením Mgr. art. Pavlíny Musilovej ArtD.

     Divadelný súbor "Elenky z Mudroňky” získal diplom za 1. miesto s priamym postupom do krajského kola.

     Gratulujeme :-)

    • Dištančné vzdelávanie - výtvarný odbor

    • 18. 6. 2020
    • Dištančné vzdelávanie žiakov výtvarného odboru z triedy PaedDr. Miroslavy Michalcovej.

     Témy:

     • Projekt-Land art/Umenie v krajine,
     • Objekt z papiera,
     • Kresba na chodníku,
     • Fotografia z prírody.

     Úlohy realizovali žiaci výtvarného odboru z kmeňového pracoviska na ulici P. Mudroňa 6, Martin a elokovaného pracoviska na ZŠ s MŠ Dolinského.

    • Kontakt

     • Základná umelecká škola v Martine
     • zusmartin@zusmartin.sk
     • +421 43 4133480
     • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
     • 37811819
   • Staňte sa naším fanúšikom

    • Prihlásenie