• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • OCEŇOVANIE PEDAGÓGOV

    • 12. 4. 2024
    • Mesto Martin dňa 27. marca 2024 ocenilo pedagógov za profesionálny a zodpovedný prístup k deťom a žiakom, ako aj za celoživotnú prácu v oblasti školstva a dosahovanie mimoriadnych výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese.

     Slávnostné podujatie v zasadačke Mestského úradu spríjemnila Ľudová hudba pri Základnej umeleckej škole v Martine, pod pedagogickým vedením Martina Hanuliaka a Tomáša Brtka.

    • REGIONÁLNA KLAVÍRNA SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA 2024

    • 11. 4. 2024
    • Dňa 21. marca sme s potešením usporiadali 27. ročník klavírnej prehliadky za účasti 35. mladých klaviristov, ktorí súťažili v piatich vekových kategóriách.

     Prehliadky sa zúčastnili žiaci z nasledujúcich základných umeleckých škôl.

     • ZUŠ Petra Michala Bohúňa Dolný Kubín
     • ZUŠ Ladislava Árvaya Žilina
     • ZUŠ Jozefa Potočára Čadca
     • ZUŠ Turčianske Teplice
     • SZUŠ Pierrot Námestovo
     • SúZUŠ Martin
     • ZUŠ Martin

     Na umelecký priebeh podujatia prihliadala odborná porota. Predsedníčkou pre I. a II. kategóriu bola Mgr. art. Darina Andrejková zo Žilinského konzervatória. Porotu pre III. – IV. – V. kategóriu viedol vedúci klavírneho oddelenia Žilinského konzervatória Mgr. art. Michael Berki, ArtD.

     Členmi poroty boli pedagógovia základných umeleckých škôl.

     Našim klaviristom sa darilo vynikajúco, stali sa najúspešnejšími účastníkmi prehliadky. Zo 16-tich klaviristov, sa ôsmi umiestnili v zlatom pásme.

     LUJZA PINDUROVÁ sa stala absolútnou víťazkou I. a II. kategórie

     DENIS ĎURÍČEK sa stal absolútnym víťazom pre III. – IV. a V. kategóriu

     I. kategória

     • Monika Semáneková – zlaté pásmo; pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová
     • Viktória Bobová – strieborné pásmo; pedagóg: Veronika Paľovčíková, DiS. art.
     • Mia Hlaváčová – strieborné pásmo; pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová

     II. kategória

     • Gabriela Bugová – zlaté pásmo; pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová
     • Lucia Katarína Benčaťová – zlaté pásmo; pedagóg: PaedDr. Martina Božeková
     • Martina Jančiová – zlaté pásmo; pedagóg: Eva Rojková
     • Samuel Kobella – zlaté pásmo; pedagóg: Bc. Niko Kolesár, DiS. art.
     • Lujza Pindurová – zlaté pásmo, ABSOLÚTNY VÍŤAZ; pedagóg: Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.
     • Nela Danka Nemlahová – strieborné pásmo; pedagóg: PaedDr. Martina Božeková

     III. kategória

     • Denis Ďuríček – zlaté pásmo, ABSOLÚTNY VÍŤAZ; pedagóg: Bc. Niko Kolesár, DiS. art.
     • Katarína Malá – strieborné pásmo; pedagóg: Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.
     • Lukáš Kožienka – bronzové pásmo; pedagóg: Mgr. Silvia Langová, DiS. art.
     • Ondrej Švec – bronzové pásmo; pedagóg: Mgr. Silvia Langová, DiS. art.
     • Kristína Kapráliková – bronzové pásmo; pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová

     IV. kategória

     • Tamara Dzurecová – strieborné pásmo; pedagóg: Bc. Niko Kolesár, DiS. art.

     V. kategória

     • Laura Pindurová – zlaté pásmo; pedagóg: Mgr. Eva Šutáková. DiS. art.

     Gratulujeme všetkým!

      

    • VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC - OC Galéria

    • 8. 4. 2024
    • Srdečne Vás pozývame na výstavu výtvarných prác žiakov výtvarného odboru do Obchodného centra Galéria - Martin.

     Výstavu si môžete pozrieť do 30. apríla 2024.

    • FULLSTAR 2024

    • 3. 4. 2024
    • Na 7. ročníku speváckej súťaže "FULSTAR", ktorú 12. marca 2024 usporiadala ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku, sa úspešne predstavil žiak Michal Paleček. Svojim výkonom zaujal porotu a v I. kategórii získal ZLATÉ PÁSMO.

     Gratulujeme Miškovi aj jeho pani učiteľke Mgr. art. Terézii Brodňanskej.

    • Slovensko krajina v srdci ❤️ Európy

    • 17. 3. 2024
    • Na 15. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže „Slovensko krajina v srdci Európy“, organizovanej Strednou umleckou školou umeleckého priemyslu v Bratislave, pod záštitou Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, získala skvelé umiestnenie naša žiačka Claudine Botton v kategórii od 6 do 10 rokov.

     V technikách (kresba, maľba, grafika) s prácou „Ľudové tradície“ získala 3. miesto.

     pedagóg: PhDr. Peter Klimek

     Gratulujeme

    • 7. benefičný ples SPOSA

    • 17. 2. 2024
    • Dňa 3. februára 2024 sa uskutočnill 7. benefičný ples SPOSA Turiec, na ktorom sa uskutočnila aukcia výtvarných prác detí s autizmom. Práce vznikali na elokovanom pracovisku Základnej umeleckej školy Martin, na hodinách arteterapie pod pedagogickým vedením Nataše Vaňkovej.

     Výťažok z aukcie bude venovaný na terapie v rodinnom centre SPOSA Turiec a na doplatok letného pobytu pre rodiny.

    • NOVOROČNÝ KONCERT 2024

    • 26. 1. 2024
    • Dňa 22. januára 2024 sa rozozneli v Turčianskej galérii tóny Novoročného koncertu Základnej umeleckej školy v Martine. Koncert bol posplietaný pestrou kyticou melódií v podaní žiakov a pedagógov našej školy. Rozozvučali sa nádherné hlasy žiakov a pedagógov, pestré melódie rôznosti hudobných nástrojov a skvelej interpretácie diel v podaní našich mladých interpretov a tiež pedagógov školy. Prítomní rodičia a hostia si z koncertu odniesli príjemný umelecký zážitok ladený vysokou umeleckou úrovňou zaujímavo ladeného programu a vynikajúcim interpretačným podaním účinkujúcich.

     Na koncerte sa predstavili:

     • Adela Uhlárová, klavír, pedagóg: Galina Lepiešová
     • Petra Kvasnicová, klavír, pedagóg: Galina Lepiešová
     • Monika Semáneková, klavír, pedagóg: Galina Lepiešová
     • Mia Hlaváčová, klavír, pedagóg: Galina Lepiešová
     • Marko Hvizdák, gitarapedagóg: Eva Rusnáková
     • Samuel Kobella, klavír, pedagóg: Niko Kolesár
     • Lucia Brnčalová, spev, pedagóg: Oto Haverla
     • Lujza Pindurová, klavírpedagóg: Eva Šutáková
     • Dávid Novosad, huslepedagóg: Tomáš Brtkoklavírny sprievod: Niko Kolesár
     • Tatiana Jančiová, klavír, pedagóg: Eva Rojková
     • Gabriela Bugová, klavírpedagóg: Galina Lepiešová
     • Vanesa Kacerová, gitara, pedagóg: Dagmara Gardlíková
     • Lara Nemcová, klavír, pedagóg: Eva Šutáková
     • Matej Kepič, gitara, pedagóg: Dagmara Gardlíková
     • Marko Hvizdák, gitara, pedagóg: Eva Rusnáková
     • Juraj Krivuš, alt saxofón, pedagóg: Stanislav Hýbela, klavírny sprievod: Niko Kolesár
     • Katarína Házová, spev, pedagóg: Oto Haverla
     • Rebeka Lisá, klavír, pedagóg: Eva Šutáková
     • Michelle Kecerová, klavír, pedagóg: Eva Šutáková
     • Tamara Beňová, zobcová flauta, pedagóg: Stanislav Hýbela, klavírny sprievod: Veronika Paľovčíková
     • Nina Dedinská, zobcová flauta, pedagóg: Stanislav Hýbela, klavírny sprievod: Veronika Paľovčíková
     • Laura Pindurová, klavír, pedagóg: Eva Šutáková
     • Denis Ďuríček, klavír, pedagóg: Niko Kolesár
     • Band A (školská kapela) - Lara Nemcová, spev, Martin Janči, gitara, Samuel Mičko, gitara, Marko Hvizdák, basgitara, Zoe Belová, bicie, pedagógovia: Ivan Nemec a Roman Frátrik
    • VIANOČNÉ TRHY

    • 12. 1. 2024
    • Posledný deň vyučovania pred Vianocami, dňa 21. decembra 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnili Vianočné trhy, na ktorých boli vystavené výrobky našich žiakov s vianočnou tematikou.

     Umelecké podujatie mali v réžii pedagógovia výtvarného odboru: Marek Kokoška, Nataša Vaňková, Anna Babušiaková so synčekom, Ľubomíra Vajo Sidorová so synčekom, Tatiana Turňová a Miroslava Michalcová.

     Príjemnú atmosféru pri vydarených výrobkoch umocnil aj chutný nealkoholický punč, ktorý vzišiel z rúk pánov učiteľov Martina Hanuliaka a Ľuboša Žiaka. Pochutili si na ňom všetci prítomní návštevníci a spokojne si odniesli domov na sviatky aj niečo z trhových produktov.

    • Slávnostné popoludnie organizované Mestom Martin

    • 22. 12. 2023
    • Slávnostné popoludnie organizované Mestom Martin dňa 15. decembra 2023 spríjemnili naši tanečníci z elokovaného pracoviska Aknela, pod pedagogickým vedením PaedDr. Aleny Drljača.

     Vianočné piesne predniesli naši speváci za sprievodu hudobných nástrojov Ľudovej hudby a aktívnej prítomnosti pedagógov Mgr. art. Terézie Brodňanskej a Tomáša Brtka, DiS. art..

    • Vernisáž výstavy "Paralelné svety" v Turčianskej galérii

    • 22. 12. 2023
    • V Turčianskej galérii v Martine sa uskutočnila 7. decembra 2023 vernisáž výstavy "Paralelné svety".

     Výstava predstavuje výber z prevažne súčasnej voľnej textilnej tvorby troch výtvarníčok Blanky Cepkovej, Beáty Gerbócovej, ktoré súčasne pedagogicky pôsobia v Ateliéri textilnej tvorby a Sylvie Birkušovej.

     Atmosféru podujatie spríjemnil náš gitarista Samuel Mičko z triedy Mgr. art. Ivana Nemca.

    • OCENENIE PEDAGOGIČKY LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU

    • 16. 12. 2023
    • Pri príležitosti 70. výročia kultúrno-osvetovej činnosti na Slovensku, za dlhoročnú v oblasti rozvoja a zachovania neprofesionálneho umenia a kultúry v Turci, ocenilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine za dlhoročnú spoluprácu, našu pani učiteľku z literárno-dramatického odboru Mgr. art. Pavlu Musilovú, ArtD.

     Slávnostné ocenenie bolo v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine dňa 30.11.2023.

     Gratulujeme!

    • NAVŠTÍVIL NÁS MIKULÁŠ

    • 16. 12. 2023
    • V stredu 6. decembra do našej školy zavítal starý dobrý priateľ náš, volajú ho Mikuláš.

     Vozík priehrštím dobrôt naložený, kotúľal sa po ZUŠkárskej zemi.

     Nebol že on veru sám, anjel s čertom ho sprevádzal. Po dlhšej odmlke svojou návštevou nás poctil aj keltský mudrc Druid.

     Naši žiaci zaujali Mikuláša rôznymi umeleckými činnosťami ako hrou na hudobnom nástroji, tancom, recitáciou odborného textu a mnohými inými tvorivými kreáciami.

     Spievajúci čert nerozdal žiadne uhlie, nenašiel nikoho, kto by spĺňal kritérium na prevzatie tohto sortimentu.

     Spokojný Mikuláš odchádzal z prázdnou nošou. Bolo že to radosti, všetkých potešila predvianočná nálada, ale aj tie sladkosti.

     Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš, medzi nás.

   • Staňte sa naším fanúšikom

    • Prihlásenie