• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • LIDICE 2020

    • 11. 2. 2021
    • Na 48. ročníku medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže “LIDICE 2020” organizovanej Ministerstvom kultúry Českej republiky, dosiahli naši žiaci vynikajúce výsledky. Súťaž bola zameraná na tému - KRAJINA.

     Tento rok sa do súťaže zapojilo 22 216 výtvarných prác zo 78 krajín.

     Medailu LIDICKÁ RUŽA získal žiak Matej Kahún 12r. - za mimoriadne úspešnú prácu v kombinovanej technike pod pedagogickým vedením PhDr. Petra Klimeka.

     Čestné uznanie získali žiaci:

     Jakub JANEK 10r. - pedagóg: PhDr. Peter Klimek

     Olívia ČAPČÍKOVÁ 9r. - pedagóg: PhDr. Peter Klimek

     Bibiana TONKOVÁ 15r. - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

     Klára SANIGOVÁ 13r. - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

     Lucia KRAČMEROVÁ 15r. - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

    • Sme aktívni aj počas pandémie

    • 8. 2. 2021
    • Žiaci našej ZUŠ dosiahli počas pandémie v 1. polroku školského roku 2020/2021 pozoruhodné výsledky.

     Absolvent školy Pavol Bohdan Zápotočný predviedol na koncerte víťazov Rajeckej hudobnej jari premiéru klavírnej skladby vietnamskej skladateľky Hoang Thi Kieu Anh žijúcej na Slovensku s názvom Príbehy z lesa. Uvedenie tohto diela sa uskutočnilo dňa 28.9. 2020 v Mirbachovom paláci v Bratislave a následne 29.9. v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

     Základná umelecká škola v Rajci usporiadala 15. októbra 2020 už 11. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže "Rajecká hudobná jar", ktorá sa z dôvodu pandémie preložila najskôr na jesenný termín a na základe aktuálnej situácie núdzového stavu sa preniesol tohtoročný ročník do online priestoru. Porota zložená zo slovenských skladateľov hodnotila videonahrávky účastníkov súťaže, ktorí prezentovali skladby slovenských autorov.

     Našu školu na podujatí reprezentoval klavirista Denis Ďuríček.

     V I. kategórii získal najvyššie hodnotené 1. miesto "Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa". Zároveň získal aj novú kompozíciu slovenského skladateľa, ktorú budúci rok predvedie v Bratislave a Viedni. Oceneného žiaka pedagogicky vedie Karla Kočalková.

     Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej pripravila pre žiakov ZUŠ 27.11.2020 19. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2020”.

     Z dôvodu pandémie sa súťažný ročník uskutočnil taktiež v online priestore. Odborná porota zložená z pedagógov dychového oddelenia konzervatórií a ZUŠ hodnotila video nahrávky v požadovaných súťažných podmienkach. Našu školu reprezentoval žiak Richard Cicko pod pedagogickým vedením Stanislava Hýbelu. V hre na klarinete vo IV. kategórii získal 3. miesto. Úspešného klarinetistu na klavíri sprevádzal absolvent našej školy Pavol Bohdan Zápotočný, ktorý získal cenu najlepšieho korepetítora súťaže za klavírny sprievod.

     Všetkým srdečne blahoželáme.

    • Rajecká hudobná jar 2020

    • 10. 11. 2020
    • Základná umelecká škola v Rajci usporiadala 15. októbra 2020 už 11. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže " Rajecká hudobná jar ", ktorá sa z dôvodu pandémie preložila na jesenný termín a na základe situácie núdzového stavu sa preniesol aktuálny ročník do online priestoru. Odborná porota zložená zo slovenských skladateľov hodnotila videonahrávky účastníkov súťaže, ktorí prezentovali skladby slovenských autorov.

     Našu školu na podujatí reprezentoval klavirista Denis Ďuríček.

     V I. kategórii získal najvyššie hodnotené 1. miesto "Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského skladateľa". Zároveň získal aj novú kompozíciu slovenského skladateľa, ktorú budúci rok predvedie v Bratislave a Viedni.

     pedagóg: Karla Kočalková

     GRATULUJEME

    • Koncert víťazov - Bratislava / Viedeň - 28. a 29. september 2020

    • 10. 11. 2020
    • Klavirista Pavol Bohdan Zápotočný z triedy Karly Kočalkovej sa predstavil v dňoch 28. a 29. septembra 2020 na koncertoch víťazov medzinárodnej interpretačnej súťaže Rajeckej hudobnej jari z roku 2019, ktorá je sviatkom slovenskej hudby / prezentáciou skladieb slovenských skladateľov.

     V Mirbachovom paláci v Bratislave a v Slovenskom inštitúte vo Viedni predviedol premiéru skladby vietnamskej skladateľky Hoang Thi Kieu Anh žijúcej na Slovensku s názvom Príbehy z lesa.

     V programe koncertu odznela aj jeho vlastná kompozícia Prelúdium a fúga G dur a tiež v závere koncertu ako prídavok skladba Toccata od Juraja Hatríka.

     Koncert víťazov vo Viedni bol naživo vysielaný v krajinách Európskej únie, prostredníctvom organizácie EUNIC Music festivals s možnosťou nahliadnutia na nasledovnom odkaze:

     https://www.facebook.com/EUinVienna/videos/1651148201711206/

    • Kontakt

     • Základná umelecká škola v Martine
     • zusmartin@zusmartin.sk
     • +421 43 4133480
     • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
     • 37811819
   • Staňte sa naším fanúšikom

    • Prihlásenie