• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • Dištančné vzdelávanie - výtvarný odbor

    • 18. 6. 2020
    • Dištančné vzdelávanie žiakov výtvarného odboru z triedy PaedDr. Miroslavy Michalcovej.

     Témy:

     • Projekt-Land art/Umenie v krajine,
     • Objekt z papiera,
     • Kresba na chodníku,
     • Fotografia z prírody.

     Úlohy realizovali žiaci výtvarného odboru z kmeňového pracoviska na ulici P. Mudroňa 6, Martin a elokovaného pracoviska na ZŠ s MŠ Dolinského.

    • Dištančné vzdelávanie - výtvarný odbor

    • 20. 4. 2020
    • V čase dištančného vyučovania žiaci výtvarného odboru v domácom prostredí si vzorne plnia umelecké úlohy. Jedna z úloh je napr. INŠPIRÁCIA OBRAZOM - OD CARAVAGGIA :-) Chlapec s košíkom ovocia.

     Skús si „zahrať“ výtvarné dielo, žiak sa oblečie do podoby výtvarného diela, použije rekvizity, ktoré má dostupné doma, poprosí rodiča o odfotenie pričom dbá na výraz tváre a správny postoj.

     Žiak – namaľuje, resp. nakreslí vybrané umelecké dielo.

     Zadania sa úspešne zhostil Kristián Boba z triedy Mgr. Nataše Vaňkovej :-) 

    • KLAVÍRNY METODICKÝ DEŇ 2020

    • 1. 4. 2020
    • Posledný deň pred prerušením vyučovania sme dňa 9. marca 2020 privítali pedagóga Konzervatória v Žiline Mgr. art. Michaela Berkiho, ArtD., ktorý sa podelil s umením klavírnej hry s našimi žiakmi a pedagógmi, čo všetci prítomní s veľkým povzbudením do ďalších umeleckých dní s vďakou privítali.

    • Týždeň slovenských knižníc v Turčianskej knižnici v Martine

    • 23. 3. 2020
    • Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc sa 4. marca 2020 uskutočnilo stretnutie najaktívnejších spolupracovníkov Turčianskej knižnice v Martine, ktorí si z rúk riaditeľa Turčianskej knižnice v Martine RNDr. Milana Nemčeka prevzali čestné členstvo knižnice na rok 2020.

     Čestné členstvo bolo odovzdané aj riaditeľovi ZUŠ Martin Pavlovi Zápotočnému a pedagogičke literárno – dramatického odboru Pavlíne Musilovej.

     Slávnostné podujatie hrou na keyboarde spríjemnili žiaci: Branko Loboz žiak pedagóga Mgr. Ota Haverlu a Timotej Kacian z triedy Mgr. art. Pavla Zápotočného.

    • Kontakt

     • Základná umelecká škola v Martine
     • zusmartin@zusmartin.sk
     • +421 43 4133480
     • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
     • 37811819
   • Staňte sa naším fanúšikom

    • Prihlásenie