• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • Turiec maľovaný

    • 14. 9. 2023
    • XIV. ročník detskej výtvarnej súťaže Turiec maľovaný

      

     Gratulujeme k úspechu našich žiakov:

     • Zoja Jesenská ~ 2. miesto, V. kategória pedagóg: Mgr. Ľubomíra Vajo Sidorová
     • Joel Chandler ~ 3. miesto, IV. kategória pedagóg: Mgr. Nataša Vaňková
    • Výstava prác na elokovanom pracovisku ZŠ A. Dubčeka

    • 5. 9. 2023
    • Výstava výberu prác žiakov Základnej umeleckej školy v Martine na elokovanom pracovisku v ZŠ Alexandra Dubčeka v Martine naprieč školským rokom 2022/2023.

     Tvorivá činnosť v priestoroch pracoviska sa niesla v podobe skúmania a objavovania rôznych druhov výtvarných techník, akými sú napríklad klasická kresba, maľba, práca so suchým pastelom a podobne. Žiaci rôznych vekových kategórií si mohli osvojiť aj iný spôsob kreatívneho zmýšľania, a tým bola práca s priestorom s rôznymi druhmi materiálov. Zakončením minulého školského roka bolo tvorenie grafických odtlačkov pomocou techniky linorytu s tým, že si žiaci mohli vlastnoručne vyskúšať otláčanie nenáročnou formou – pomocou ručného guličkového lisu pod pedagogickým vedením Márie Izabely Zápotočnej, DiS. art..

    • Absolventský koncert Samuela Mička

    • 29. 8. 2023
    • Dňa 26. júna 2023 sa absolventským výkonom predstavil v BarMuseum skvelý žiak našej školy gitarista Samuel Mičko, ktorý dlhoročne úspešne reprezentuje našu školy v celoslovenskom priestore. Pôsobil aj v legendárnej školskej kapele Good Food a aktuálne v kapele Banda. V programe koncertu tiež vystúpil jeho pedagóg Mgr. art. Ivan Nemec a tiež talentovaní žiaci gitarového oddelenia Matej Kepič a Benjamín Dávid Daniel.

    • DIVADLENIE 2023

    • 11. 8. 2023
    • V Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine sa pod názvom „DIVADLENIE" dňa 16. júna 2023 predstavili žiaci literárno-dramatického odboru pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Pavlíny Musilovej ArtD.

     V programe sa predstavili skupiny:

     • Mini 1
     • Minička
     • Chleba so šunkou
     • Sofie
     • Drobátka

     Zaplnenému publiku Štúdia predviedli scénky:

     • Audrey Hepburn
     • Obrovský krokodíl
     • Pelé
     • Paleontologička
     • Marry Anning Adrian Mol
     • Skvelý brat Robinzon

     hudobný sprievod:

     • Roman Frátrik - bicie
     • Ivan Nemec - gitara
    • Výstava prác na ZŠ s MŠ J. V. Dolinského

    • 28. 7. 2023
    • V mesiacoch máj - jún 2023 zrealizovali naši žiaci na elokovanom pracovisku v ZŠ Dolinského výstavu "malých absolventov" 4. ročníka 1. časti I. časti štúdia.

     Výstava bola situovaná na ploche troch poschodí, čím priestory školy boli umelecky zatratívnené, čo s potešením privítali žiaci, rodičia, pedagogický zbor a vedenie školy.

     pedagóg: PaedDr. Miroslava Michalcová

    • Absolventská výstava 2023

    • 13. 7. 2023
    • Dňa 15. júna 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnila výstava výtvarných prác našich absolventov, ktorí úspešne ukončili štúdium II. časti prvého stupňa a taktiež druhého stupňa.

     Absolventom a pedagógom srdečne gratulujeme!

    • ABSOLVENTI V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

    • 13. 7. 2023
    • Srdečne blahoželáme všetkým našim absolventom v školskom roku 2022/2023 k úspešnému ukončeniu štúdia. Tešíme sa, že mnohí budú naďalej pokračovať v štúdiu na našej škole.

     Veľké poďakovanie patrí aj ich pedagógom, ktorí ich dlhé roky sprevádzali na ceste spoznávania tajov umenia.

    • KAPELA BANDA - umelecké potulky v júni 2023

    • 11. 7. 2023
    • Naša školská kapela "Banda" nezaháľala ani počas koncoročného finišovania. V priebehu mesiaca jún 2023 sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži "Rock pop jazz" v Košiciach a taktiež sa predstavila na koncertnom pódiu rockových kapiel na Drienku v Mošovciach.

     Obidve vystúpenia si naši mladí rockeri naplno užili, pričom sa stretli s nadšením a nádhernou spätnou väzbou od prítomného publika.

    • KONCERT ABSOLVENTOV 2023

    • 11. 7. 2023
    • Dňa 6. júna 2023 v Turčianskej galérii slávnostne ukončili štúdium absolventi hudobného odboru, ktorí svojimi výkonmi spríjemnili chvíle prítomným rodičom a hosťom koncertu.

     V programe sa predstavili:

     • Maroš Muriňák, Marek Krajči – gitara, pedagóg: Mgr. Dagmara Gardlíková
     • Jana Benčíková, Šimon Sňahničan – klavír, pedagóg: Mgr. Silvia Langová, DiS. art.
     • Nela Pratáková, Šimon Srneček – husle, pedagóg: Martin Hanuliak
     • Eva Oľhová – spev, pedagóg: Bc. Kristína Abafi, DiS. art.
     • Petronela Nováková – husle, pedagóg: Tomáš Brtko, DiS. art.
     • Laura Pindurová, Martin Hroboň – klavír, pedagóg: Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.
     • Michal Mitíľ – husle, pedagóg: Mgr. Lucia Hajdučeková, DiS. art.
     • Kristína Budošová – klavír, pedagóg: PaedDr. Martina Božeková
     • Matúš Uhlár – altsaxofón, pedagóg: Stanislav Hýbela, DiS. art.

     Absolventov na hudobných nástrojoch sprevádzali pedagógovia: Bc. Niko Kolesár, DiS. art., Veronika Paľovčíková DiS. art., Mgr. Silvia Langová, DiS. art. Stanislav Hýbela, DiS. art.

     Srdečne gratulujeme absolventom a ich pedagógom :)

    • FESTIVAL KOMORNEJ HUDBY 2023

    • 6. 7. 2023
    • V dňoch 5. - 7. júna 2023 sa v Čadci uskutočnil Medzinárodný festival komornej hudby, ktorého usporiadateľom bola Základná umelecká škola Jozefa Potočára. Naša škola sa predstavila vo vynikajúcom svetle zásluhou skvelých umeleckých výkonov našich klaviristov a gitaristov, keď si z Kysúc priniesli nasledovné ocenenia.

      

     Štvorručná hra na klavíri:

     Adela Uhlárová a Petra Kvasnicová

     kategória B1 / zlaté pásmo

     Cena predsedníčky festivalovej rady

     pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová

      

     Gitarové zoskupenia:

     Benjamín David Daniel a Matej Kepič – kategória A1 / zlaté pásmo

     Cena festivalovej rady

     pedagóg: Mgr. Dagmara Gardlíková

     pedagóg: Mgr. art. Ivan Nemec

      

     Matej Kepič a Marko Hvizdák – kategória A1 / zlaté pásmo

     Cena festivalovej rady

     pedagóg: Mgr. Dagmara Gardlíková

     pedagóg: Mgr. Eva Rusnáková , DiS. art.

      

     Posledný deň festivalu 7. júna 2023 sa naši úspešní hudobníci predstavili na záverečnom koncerte.

      

     Všetkým srdečne gratulujeme!

    • FeDiM – FEstival DIvadla Mladých 2023

    • 5. 7. 2023
    • V dňoch 02.-05.06.2023 sa zúčastnili žiaci literárno-dramatického odboru našej školy zúčastnili na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke neprofesionálneho divadla mladých v Tisovci - FeDiM Divadelnou hrou. S insenáciou „Môj skvelý brat Robinzon“ od autorky Jaroslavy Blažkovej, získali naši žiaci skvelé ocenenia.

     Skupina „DROBÁTKA“

     • Plešková Natália
     • Dudová Daniela
     • Sadilová Kristína
     • Frátriková Žofia
     • Žiaková Eva
     • Grendár Peter
     • Palenčíková Dorota
     • Pindurová Laura

     Hudobný sprievod:

     • Roman Frátrik, DiS. art. - bicie nástroje
     • Mgr. art. Ivan Nemec - gitara

     Mgr. art. Pavlína Musilová, ArtD. - réžia, svetlo

     INDIVIDUÁLNE OCENENIA ZÍSKALI:

     • Peter Grendár za herecký výkon v inscenácii Môj skvelý brat Robinzon
     • Daniela Dudová za herecký výkon v inscenácii Môj skvelý brat Robinzon

     Zlaté pásmo, cena primátora, zároveň návrh na postup na Scénickú žatvu.

     pedagóg: Mgr. art. Pavlína Musilová ArtD.

     GRATULUJEME!

    • Deň detí na sídlisku Martin – Sever 2023

    • 28. 6. 2023
    • Dňa 1. júna 2023 poslanecký výbor mestskej časti – Sever pripravil na Námestí francúzskych partizánov umelecký program k medzinárodnému dňu detí. Naša škola sa zapojila do tejto aktivity a ponúkla prítomným návštevníkom všetkých vekových kategórii bohatú nádielku rôznych umeleckých žánrov.

     O úvod podujatia sa postarala Ľudová hudba pri ZUŠ Martin pod vedením pedagógov Martina Hanuliaka a Tomáša Brtka.

     Následne predviedla 40 minútový program školská kapela BANDA (Bend Ei) pod pedagogickým vedením Ivana Nemca a Romana Frátrika.

     Horúce popoludnie obohatili aj žiaci z elokovaného pracoviska Bambusky v spolupráci so žiakmi z detských domovov Martina a Necpál, pod vedením Milana Michalca.

     Na záver sa predstavili tanečníci z elokovaného pracoviska Aknela – Vrútky z triedy Michaely Adámikovej.

     Tešíme sa z umeleckých výkonov našich zverencom a z vydareného podujatia

    • La Guitaromanie 2023

    • 19. 6. 2023
    • Dňa 31. mája 2023 na 3. ročníku gitarovej súťaže "La Guitaromanie", pod záštitou SZUŠ D. Michaelliho, sa mimoriadne darilo našim mladým gitaristom, keď nám urobili obrovskú radosť.

     • Filip Zoľák ~ strieborné pásmo v 1. B kategórii, pedagóg: Mgr. Eva Rusnáková
     • Filip Ďanovský ~ zlaté pásmo v 1. B kategórii, pedagóg: Mgr. Eva Rusnáková
     • Martin Šimon ~ 1. miesto v zlatom pásme, v 1. A kategórii, pedagóg: Mgr. Dagmar Gardlíková
     • Sofia Lišková ~ 1. miesto v zlatom pásme, v 1. C kategórii, pedagóg: Mgr. Dagmar Gardlíková
     • Samuel Mičko ~ 1. miesto v zlatom pásme, v 3. C kategórii, pedagóg: Mgr. art. Ivan Nemec

     Gratulujeme!

    • PRECHÁDZKA STOROČIAMI

    • 16. 6. 2023
    • V Turčianskej galérii 23. mája 2023 znela hudba rôznych historických období, počnúc Renesanciou, Barokom, cez Klasicizmus, Romantizmus. Umelecká prechádzka storočiami vyvrcholila pri skladbách 20. – 21. storočia tónmi filmovej a muzikálovej tvorby. Hlavnými aktérmi boli žiaci klavírneho a gitarového oddelenia.

     Umelecké podujatie svojimi vstupmi obohatili žiaci literárno – dramatického odboru, ktorí priblížili prítomným návštevníkom udalosti z obdobia Renesancie, zo života básnika klavíra Fryderyka Chopina, alebo známeho slovenského skladateľa a hudobníka Mariána Vargu.

     Tešíme sa na ďalšie pokračovanie projektu.

     Účinkujúcich žiakov pripravili pedagógovia: Eva Šutáková, Pavlína Musilová, Galina Lepiešová, Eva Rusnáková, Dagmar Gardlíková, Silvia Langová, Eva Rojková, Niko Kolesár, Monika Richtarčíková, Martina Božeková.

    • Absolventský výlet 2023

    • 11. 6. 2023
    • Riaditeľstvo školy pripravilo našim milým absolventom zaujímavý výlet s bohatým umeleckým obsahom. Predpoludním dňa 25. mája 2023 vyrazilo umelecké osadenstvo smerom do Bratislavy.

     Prvou výletnou zastávkou bola návšteva Meulensteen Art Museum ~ DANUBIANA náchadzajúceho sa na vybudovanom ostrove vodného diela v Čuňove, ktoré ponúka výstavu moderného výtvarného umenia. Po výdatnej prehliadke aktuálnej výstavy si absolventi mohli oddýchnúť v areáli Eurovea, toť už v hlavnom meste v Bratislave, trebárs aj na nábreží Dunaja. Príjemný slnečný deň sme všetci vo večerných hodinách zavŕšili návštevou muzikálu VODA (A KRV) NAD VODOU, kde zneli najväčšie hity skupiny Elán, v Divadle Nová scéna.

     Bol to jednoducho vydarený deň a spokojnosť všetkých aktérov bola nadovšetko.

    • Saxo Klarinetiáda 2023

    • 10. 6. 2023
    • Na celoslovenskej súťaži v hre na dychových nástrojoch "Saxo Klarinetiáda 2023", sa 25. mája 2023 predstavil v Bojniciach žiak Samuel Bánýasz. Darilo sa mu skvelo. V 3. kategórii v hre na saxofóne získal zlaté pásmo. Úspešného žiaka sprevádzal na klavíri Bc. Niko Kolesár.

     pedagóg: Stanislav Hýbela

     Gratulujeme!

    • Dotyky s umením 2023

    • 5. 6. 2023
    • Príjemný letný piatkový podvečer 19. mája 2023 spríjemnili žiaci hudobného odboru v areáli kaštieľa v Záturčí. Na koncerte populárnej hudby sa predstavili hlavne speváci, ktorí zaspievali známe hity zo sféry pop – music , muzikálu a ďalších hudobných žánrov. Umelecký program spestrili aj interpreti na dychových nástrojoch a taktiež gitaristi.  Komorné telesá podporovali sýte tóny huslistov.

     Prítomným rodičom a hosťom podujatia podvečerné chvíle v prírodnom prostredí zľúbozvučnili nasledujúci žiaci:

     • Lukáš Štetka, Lilien Konstantová, Zdenka Michaela Šuhajová, Tomáš Danko, Mária Brincková, Eva Oľhová, Laura Škrovinová, Zoja Vronská, Kristína Bugáňová - zo speváckej triedy Bc. Kristíny Abafi.
     • Dajana Steindlová, Petronela Nováková, Kamila Forró, Terézia Smiešková - zo speváckej triedy Mgr. art. Terézie Brodňanskej.
     • Lucia Brnčalová, Katarína Házová - zo speváckej triedy Mgr. Ota Haverlu
     • Viliam Pavlov, Matúš Zemko - z gitarovej triedy Mgr. art. Ivana Nemca
     • Nina Dedinská – zobcová flauta - z triedy Stanislava Hýbelu
     • Petronela Nováková, Natália Kováčiková - z husľovej triedy Tomáša Brtka, DiS. art.

     Spevákov a účinkujúcich na hudobných nástrojoch  sprevádzali pedagógovia: Ing. Jelena Holá – klavír, Tomáš Brtko, DiS. art. – husle, Mgr. Oto Haverla  - keyboard, Mgr. art. Ivan Nemec – gitara, Dominika Žáčiková – gitara (hosť)

     Program moderovala Eva Oĺhová, kvalitu zvuku profesionálne zabezpečil Stanislav Hýbela.

    • Detský hudobný festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici 2023

    • 29. 5. 2023
    • Detský hudobný festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici ponúkol záujemcom dňa 19. mája 2023 už 19. ročník v sólovej hre na klavíri, ktorého sa môžu zúčastniť žiaci navštevujúci ZUŠ v Slovenskej republike.

     Žiak klavírneho oddelenia Denis Ďuríček predviedol vysoké klavírne umenie a obdržal všetky najvyššie ocenenia!!!

     • LAUREÁT festivalu
     • cena Jána Cikkera za interpretáciu skladby Eugena Suchoňa
     • umiestnenie v zlatom pásme

     Gratulujeme Denisovi k tomuto obrovskému úspechu a taktiež jeho pedagógovi Bc. Nikovi Kolesárovi.

    • Absolventská výstava žiakov 1. časti I. stupňa výtvarného odboru 2023

    • 27. 5. 2023
    • Absolventská výstava žiakov 4. ročníka 1. časti I. stupňa sa uskutočnila v čase 12. - 19. mája 2023 v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska

     Menný zoznam vystavujúcich žiakov:

     • Nikoleta Perglová
     • Eliška Cetlová
     • Filip Horník
     • Jerguš Janík
     • Gregor Paulovič
     • Karolína Smatanová
     • Ján Michna
     • Peter Jurista
     • Adela Čanádyová
     • Alžbeta Hašková
     • Hugo Harminc
     • Nela Hajdučeková
     • Soňa Bertová
     • Lucia Rusnáková
     • Zoe Zimanová
     • Alžbeta Masnicová
     • Michaela Petrášová
     • Amia Avramová
     • Jakub Hrúz
     • Natália Janovská
     • Ellie Borcovanová
     • Radoslava Petrašinová
     • Kristína Jesenská
     • Šimon Kohút
     • Kamila Olejárová
     • Michaela Kubíková
     • Isabel Košová
     • Sílas Štermenský
     • David Štermenský

     Pedagógovia vystavujúcich žiakov: PhDr. Peter Klimek, Mgr. Nataša Vaňková, Mgr. Erika Fízelová, PaedDr. Miroslava Michalcová, Mgr. Ľubomíra Vajo Sidorová

    • Kremnické laso 2023

    • 24. 5. 2023
    • Dňa 03.05.2023 sa uskutočnil 17. ročník súťaže hudobných skupín ZUŠ "Kremnické laso 2023".

     Na tomto podujatí našu ZUŠ reprezentovala kapela BANDA.

     V obrovskej konkurencii sa naši hudobníci rozhodne nestratili a s chuťou si parádne zahrali.

     Kapela si rozširuje svoj umelecký obzor pod pedagogickým vedením Romana Frátrika, DiS. art. a Mgr. art. Ivana Nemca.

   • Staňte sa naším fanúšikom

    • Prihlásenie