• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • Výstava prác žiakov výtvarného odboru k 100. výročiu ZUŠ

    • 24. 6. 2022
    • Výstava výtvarných prác je sprístupnená v termíne od 2. júna 2022 do 30. júna 2022 v Turčianskej galérii v Martinepri príležitosti 100. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Martine.

     Je prezentáciou celého výtvarného odboru, resp. výberu žiackych prác všetkých pedagógov, ktorí momentálne pôsobia na našej škole: PhDr. Petra Klimeka, PaedDr. Mojmíry Kaprálikovej, Mgr. art. Dalibora Palenčíka, Mgr. art. Mareka Kokošku, Mgr. Nataše Vaňkovej, Mgr. Anny Babušiakovej, Mgr. Ľubomíry Vajo Sidorovej, PaedDr. Miroslavy Michalcovej.

     Výtvarné práce charakterizujú rôzne obdobia, či už z rokov terajších, ale aj minulých, dokonca sú vystavené práce aj z 90. rokov. Na výstave sa objavujú aj mená aktívnych výtvarníkov súčasnosti ako napr. Mareka Kianičku. Vystavované práce sú zastúpené vo vekovej hranici od najmenších predškolákov až po dospelých. Zaujímavá je aj technická rôznorodosť vystavovaných diel, ktorá prechádza od klasickej kresby ceruzkou a uhlíkom respektíve rudkou, cez práce vo farbe, či je to tempera, alebo akvarel. Osobitosťou sú práce realizované rôznymi grafickými technikami, tlače z výšky linorezom, linorytom ba dokonca drevorezom, ktorý je jednou z najstarších prác (autor Jozef Siekel). Samozrejme môžeme vidieť aj práce realizované technikou hĺbkotlače a tiež suchou ihlou. Z moderných techník je zastúpená počítačová grafika, ktorú u nás vyučuje pedagóg Mgr. art. Dalibor Palenčík. Žiaci sa učia v grafických Adobe programoch a vyhľadávaný je aj priestorový program Blender.

     Námetovo je výstava neohraničená, dá sa povedať voľnou tématikou, aby bol dodržaný historický prierez prác.

    • Naše zlaté Elenky

    • 24. 6. 2022
    • Zúčastniť sa festivalu DOTYKY A SPOJENIA a SCÉNICKEJ ŽATVY vrcholnej divadelnej prehliadky, musí byť pre divadelný súbor najväčším úspechom. Ale to by neboli Elenky z Mudroňky, ktoré ďalej zbierajú ocenenia s inscenáciou PROTI PRÚDU.

     Na CELOŠTÁTNEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽI A PREHLIADKE NEPROFESIONÁLNEHO DIVADLA MLADÝCH FEDIM v Tisovci (4.-5. júna 2022) sa umiestnili v zlatom pásme s nomináciou na Scénickú žatvu a zároveň získali diplom za pôsobivý inscenačný tvar.

     V inscenácii približujúcej život Eleny Maróthy – Šoltésovej účinkujú žiaci našej ZUŠ: Daniela Dudová, Vanessa Frková, Eva Oľhová, Dorota Palenčíková, Peter Grendár, bývalá žiačka (dnes študentka VŠMU) Tereza Ťaptíková.

     Postavu spomínajúcej Eleny Maróthy – Šoltésovej stvárnila Lucia Jašková, dramatizácia a dramaturgia Zuzana Palenčíková, réžia Pavlína Musilová, hudba Martin Geišberg. Inscenácia vznikla v spolupráci TKS a ZUŠ P. Mudroňa pri príležitosti 150. výročia vzniku prvého celonárodného ženského spolku Živena, pod záštitou jej predsedníčky Magdy Vášáryovej.

     Najväčším úspechom, ktorý však títo mladí herci dosiahli je, že sa z nich stali úžasné bytosti, skupina ľudí zapálených pre divadlo. Sme na vás hrdí.

     Slovo poroty:

     Elena M. Šoltésová – Pavlína Musilová – DS Elenky z Mudroňky – Martin Didaktické divadlo, ktoré sa ponára do slovenskej minulosti, býva zriedkakedy považované za atraktívne. Ak sa hlavnou postavou stane národný dejateľ, či v tomto prípade dejateľka, automaticky očakávame pietnu, priam posvätnú nudu. Súbor Elenky z Mudroňky s inscenáciou Proti prúdu toto očakávané pravidlo o nude vyvracia. S osudom Eleny Maróthy Šoltésovej diváka zoznamuje s hravosťou príznačnou pre detskú hru, láskavým nadhľadom a neobyčajne ctilivo. V postavách Eleny sa striedajú všetky herečky súboru, zatiaľ čo mužské postavy vstupujúce do príbehu stelesňuje jediný zástupca opačného pohlavia. Mladí protagonisti sa pridelených úloh zhosťujú s vervou a ochotou nielen hrať, ale aj hrať sa. V inscenácii Proti prúdu hosťuje herečka martinského divadla Lucia Jašková. Vzácna je zvláštna súhra medzi mladými hercami a skúsenou herečkou, ktorá na javisko prináša akýsi element pokoja a usporiadanosti. Jašková sa svojej úlohy zhosťuje s pokorou a prispôsobuje sa projektu tak, aby na javisku nevytŕčala. Osadenstvo súboru ju na oplátku prijíma medzi seba s absolútnou prirodzenosťou. Aj to je jeden z dôvodov, prečo inscenácia tak dobre funguje. Práve spomínaná hravosť je zároveň režijným kľúčom pre prerozprávanie životných osudov autorky knihy Moje deti. Javisko lemujú nízke kôpky kníh, ktoré nám pripomínajú, že budeme sledovať príbeh intelektuálky. Uprostred stojí veľká drevená posteľ, ktorej rám neukrýva matrac, ale ako sa neskôr ukáže, tvorí pieskovisko – ktoré akcentuje detskú hru. Piesok nám pripomína pominuteľnosť ľudského osudu, reprezentuje požiar, ktorý zachváti šoltésovský dom, je priestorom pre prekáranie sa detí a mnohé iné. Náladu dotvára jemná hudobná linka Martina Geišberga, ktorej úloha je umocnená v dramatických momentoch deja. V inscenácií Proti prúdu sa dramatické – priam tragické, plynulo strieda s úsmevným. Aj v tom spočíva sila inscenácie – v schopnosti postihnúť prirodzenú ambivalentnosť života. Hoci z dejín literatúry vieme, ako sa Šoltésovej príbeh končí, predsa nás však jeho javisková podoba dokáže opätovne dojímať. Veľmi.

     Zuzana Galková

    • SAXOKLARINETIÁDA BOJNICE 2022

    • 24. 6. 2022
    • Dňa 31. mája 2022 na 1. ročníku celoslovenskej súťaže pre žiakov základných umeleckých škôl v hre na klarinete a saxofóne "SAXOKLARINETIÁDA BOJNICE 2022", sa predstavili dvaja žiaci dychového oddelenia:

     • Richard Cicko v hre na klarinete získal vo IV. kategórii ~ zlaté pásmo / 3. miesto
     • Samuel Bánýasz taktiež v hre na klarinete obdržal v II. kategórii ~ strieborné pásmo / 3. miesto.

     Mladých hudobníkov na klavíri sprevádzali Veronika Paľovčíková, DiS. art. a Bc. Niko Kolesár, DiS. art.

     pedagóg: Stanislav Hýbela

     Gratulujeme!

    • Krajské kolo súťaže SLÁVIK SLOVENSKA

    • 24. 6. 2022
    • Dňa 30. mája 2022 sa v Žiline uskutočnilo krajské kolo "SLÁVIK SLOVENSKA", na ktorom nás reprezentovala žiačka Nela Huťková, ktorú na hudobných nástrojoch sprevádzali :

     • Martin Hanuliak - husle
     • Tomáš Brtko, DiS. art. - viola
     • Marek Praták - kontrabas

     pedagóg: Mgr. art. Terézia Brodňanská

    • Celoslovenská klavírna súťaž PIANOFORTE

    • 12. 6. 2022
    • Dňa 26. mája 2022 na 1. ročníku celoslovenskej klavírnej súťaže PIANOFORTE, ktorá sa konala pod záštitou riaditeľstva ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni, nás úspešne reprezentoval žiak Denis Ďuríček z klavírnej triedy Bc. Nika Kolesára.

     Denis Ďuríček získal v II. kategórii:

     • zlaté pásmo
     • cenu za najlepšiu interpretáciu skladby súčasného skladateľa Ivana Buffu - Fireball a
     • zároveň sa stal absolútnym víťazom II. kategórie.

     Srdečne blahoželáme!

    • Spevácka súťaž VOKÁLNA JAR

    • 12. 6. 2022
    • Dňa 25. mája 2022 nás na XXV. ročníku speváckej súťaže VOKÁLNA JAR 2022 v Kysuckom Novom Meste úspešne reprezentovali žiačky speváckeho oddelenia z triedy Kristíny Kubincovej, DiS. art., ktoré získali nasledovné ocenenie.

     • Kristína Bugáňová - bronzové pásmo
     • Zdenka Šuhajová - bronzové pásmo

     Srdečne blahoželáme!

    • Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch

    • 12. 6. 2022
    • Dňa 24. mája 2022 nás na IV. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na bicích nástrojoch v Nových Zámkoch úspešne reprezentovala žiačka Barbora Gavorníková z triedy pedagóga Romana Frátrika, DiS. art. V neľahkej konkurencii, celkovo 70 účastníkov súťaže Barbora Gavorníková súťažila v dvoch kategóriach:

     • v I./B kat. v hre na malý bubon získala – 1. miesto v zlatom pásme – stala sa tak víťazkou kategórie a v I./B kat.
     • v hre na biciu súpravu získala strieborné pásmo.

     Pedagóg Roman Frátrik, DiS. art. bol ocenený za prípravu žiačky.

     Srdečne blahoželáme!

    • Koncert speváckeho oddelenia PIESEŇ PRE TEBA

    • 12. 6. 2022
    • Dňa 23. mája 2022 sa v koncertnej sále našej školy uskutočnil koncert speváckeho oddelenia PIESEŇ PRE TEBA, na ktorom umelecky vystúpili žiaci pod pedagogickým vedením pedagógov: Mgr. art. Terézie Brodňanskej, Kristíny Kubincovej, DiS. art a Mgr. Ota Haverlu.

     Na koncerte sa predstavilo 22 mladých spevákov nielen v sólových piesňach, ale i v duetách, v kvartete v rôznych hudobných žánroch. Spevákov pri klavíri sprevádzala PaedDr. Martina Božeková, ľudový spev prikrášlila Ľudová hudba v obsadení: Martin Hanuliak - husle; Tomáš Brtko, DiS. art. - viola a Marek Praták - kontrabas.

     Za technickú spoluprácu ďakujeme Stanislavovi Hýbelovi.

    • KLAVÍRNE MATINÉE

    • 12. 6. 2022
    • Dňa 17. mája 2022 sme usporiadali v koncertnej sále našej školy klavírnu prehliadku našich žiakov „Klavírne Matinée“ v štyroch vekových kategóriách. Celkom sa predstavilo 21 mladých klaviristov, ktorí predviedli umelecké prednesové skladby takmer všetkých hudobných štýlov.

     Za svoje snaživé výkony boli ocenení nasledovne:

     • Lujza Pindurová → zlaté pásmo
     • Zuzana Šichtová → zlaté pásmo
     • Lucia Katarína Benčatová → strieborné pásmo
     • Gabriela Bugová → zlaté pásmo
     • Dorota Bulínová → zlaté pásmo
     • Kristína Kapráliková → zlaté pásmo
     • Lukáš Kožienka → zlaté pásmo
     • Kristián Boba → strieborné pásmo
     • Denis Ďuríček → zlaté pásmo
     • Hana Hrabětová → strieborné pásmo
     • Tamara Lisá → zlaté pásmo
     • Lara Nemcová → zlaté pásmo
     • Lenka Koniarová → zlaté pásmo
     • Tamara Dzurecová → zlaté pásmo
     • Rebeka Lisá → zlaté pásmo
     • Ema Turancová → strieborné pásmo
     • Laura Pindurová → zlaté pásmo
     • Adela Uhlárová → zlaté pásmo
     • Michelle Kecerová → zlaté pásmo
     • Jakub Kendera → zlaté pásmo
     • Soňa Olbertová → zlaté pásmo

     Mladých hudobníkov na školskú prehliadku pripravili pedagógovia klavírneho oddelenia: Mgr. Eva Šutáková, Veronika Paľovčíková, DiS. art, PaedDr. Martina Božeková, Mgr. Silvia Langová, PaedDr. Galina Lepiešová, Mgr. Darja Čerpáková, Eva Rojková, Bc. Niko Kolesár.

     Všetkým ďakujeme a gratulujeme!

    • KREMNICKÉ LASO 2022

    • 12. 6. 2022
    • Na 16. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky detských a mládežníckych hudobných skupín a spevákov/sólistov sa 16. mája 2022 predstavila aj naša kapela BANDA, ktorá pôsobí v nasledovnom obsadení:

     • Lara Nemcová ~ spev
     • Peter Paulis ~ spev
     • Zoe Belová ~ bicie
     • Samuel Mičko ~ gitara
     • Timotej Mičko ~ gitara
     • Matúš Zemko ~ basgitara

     Kapela pracuje pod umeleckým vedením pedagógov Mgr. art. Ivana Nemca a Romana Frátrika DiS. art.

    • Celoslovenská súťaž SMIŽIANSKA GITARA

    • 12. 6. 2022
    • Na celoslovenskej súťaži Smižianska gitara sa dňa 11. mája 2022 predstavili traja talentovaní gitaristi. Za svoje umelecké výkony boli ocenení nasledovne.

     • Viliam Pavlov - strieborné pásmo, kategória I. C
     • Benjamín David Daniel - strieborné pásmo, kategória I. C
     • Samuel Mičko - strieborné pásmo, kategória III. B

     pedagóg: Mgr. art. Ivan Nemec

     Gratulujeme!

    • Medzinárodná interpretačná súťaž RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR

    • 12. 6. 2022
    • Dňa 9. mája 2022 nás na 13. ročníku medzinárodnej interpretačnej súťaže – RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR 2022, ktorá sa konala pod záštitou riaditeľstva ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave úspešne reprezentoval žiak Denis Ďuríček z klavírnej triedy p. uč. Nika Kolesára.

     Denis Ďuríček získal v II. kategórii – 1. miesto za najlepšiu interpretáciu a zároveň získal cenu spoločnosti Mariána Vargu za vynikajúci klavírny výkon v súťaži.

     Srdečne blahoželáme!

    • Oceňovanie najlepších športovcov mesta Martin za rok 2021

    • 12. 6. 2022
    • Mesto Martin v piatok 29. apríla 2022 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu už tradične slávnostne ocenilo najlepších športovcov mesta Martin za rok 2021.

     Slávnostné podujatie hrou na gitare spríjemnil Samuel Mičko pod pedagogickým vedením Mgr. art. Ivana Nemca.

    • Klavírna súťažna prehliadka v Sládkovičove

    • 12. 6. 2022
    • Dňa 29. apríla 2022 sa na VII. ročníku klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove predstavil Jakub Kendera.

     Dosiahol skvelé umiestnenie v 5. kategórii - strieborné pásmo.

     pedagóg: Bc. Niko Kolesár

     Gratulujeme!

    • Súťaž v populárnom a muzikálovom speve PINK SONG

    • 12. 6. 2022
    • Na súťaži v populárnom a muzikálovom speve Pink Song sa 29. apríla 2022 skvele darilo speváčke Eve Oľhovej.

     V kategórii 4B získala zlaté pásmo a taktiež mimoriadne ocenenie za interpretáciu slovenskej skladby.

     pedagóg: Kristína Kubincová, DiS. art.

     Gratulujeme!

    • Stanislav Hýbela ocenený za celoživotný prínos pre dychové oddelenie ZUŠ

    • 16. 4. 2022
    • Dňa 4. apríla 2022 sa vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Martine uskutočnilo slávnostné oceňovanie pedagógov.

     Za celoživotný pedagogický prínos pre dychové oddelenie v Základnej umeleckej škole v Martine si ocenenie z rúk vedenia Mesta Martin prevzal Stanislav Hýbela.

     Srdečne blahoželáme!

    • Čiernobiele klávesy života Kláry Havlíkovej - Bartoškovej

    • 16. 4. 2022
    • Dňa 28. marca 2022 v našej škole zneli klavírne skladby v podaní našich žiakov na počesť významnej slovenskej klaviristky, martinskej rodáčky Kláry Havlíkovej, ktorá celý svoj život zasvätila hudbe.

     S úctou sme si pripomenuli 90. nedožité narodeniny veľkej propagátorky slovenskej hudby. Klavírne umenie prezentovala vo vyše 20 krajinách Európy, Ázie, Ameriky. Bola „dvornou klaviristkou“ Eugena Suchoňa, nahrala všetky jeho klavírne skladby.

     Koncert poctil návštevou aj jediný potomok Kláry Havlíkovej syn Igor Bartošek.

     Umelecké podujatie spestrili žiaci literárno – dramatického odboru z triedy Pavly Musilovej, ktorí priblížili rôzne zaujímavé momenty zo života Kláry Havlíkovej.

     Nástenky v chodbe pre koncertnou sálou ožili novým vzhľadom na danú tématiku, ktorú naaranžovala v bohatom historickom slede pani učiteľka Martina Božeková.

     Koncertnú sálu čerstvo zdobia portréty Kláry Havlíkovej, ktoré namaľovali žiaci z tried Anny Babušiakovej a Nataše Vaňkovej.

     Poďakovanie patrí autorke projektu – vedúcej klavírneho oddelenia Eve Šutákovej a ďalším pedagógom klavírneho oddelenia Veronike Paľovčíkovej, Darji Čerpákovej, Silvii Langovej, Galine Lepiešovej a Nikovi Kolesárovi.

     V programe účinkovali

     • žiaci hudobného odboru: Juliana Sukeľová, Soňa Bertová, Lucia Katarína Benčaťová, Katarína Adamčiaková, Tamara Lisá, Lukáš Kožienka, Alena Kubalová, Soňa Olbertová, Adam Hjadlovský, Petra Kvasnicová, Laura Pindurová, Jakub Kendera, Denis Ďuríček, Barbora Kluková, Lenka Koniarová, Adela Uhlárová, Veronika Olasová, Anna Malá
     • žiaci literárno – dramatického odboru: Peter Grendár, Natália Plešková, Eva Žiaková, Daniela Dudová, Vanessa Frková
     • žiaci výtvarného odboru: Zuzana Pandurová, Lenka Zemková, Mia Uličianska, Daniela Štermenská, Samuel Joel Daniel, Lesana Bečková, Benjamín David Daniel Nela Roštárová, Lujza Frátriková
    • Vesmír očami detí

    • 16. 4. 2022
    • V regionálnom kole XXXVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" získal žiak výtvarného odboru Silvester Sadloň z triedy PaedDr. Miroslavy Michalcovej čestné uznanie za svoju prácu.

     Srdečne gratulujeme!

    • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže k projektu „NOVÁ ŠANCA PRE VECI“

    • 16. 4. 2022
    • Žiaci výtvarného odboru sa zapojili do súťaže "Nová šanca pre veci", ktorá sa uskutočnila dňa 10.11.2021. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 16. marca 2022 na Mestskom úrade v Martine.

     V rámci propozície výtvarnej súťaže boli stanovené témy:

     1. Logo
     2. Výtvarná práca zameraná na tématiku: šetrenie životného prostredia, triedenie odpadu, Človek a príroda, Deň Zeme, Deň Vody

     Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci ZŠ a ZUŠ vo veku od 10 do 17 rokov. Termín uzávierky súťaže bol 29.10.2021.

     Úlohou odbornej komisie bolo udeliť z každej kategórie prvé tri miesta. Víťazná práca z kategórie Logo bude slúžiť ako predloha pre grafické spracovanie oficiálneho loga projektu „Nová šanca pre veci“.

     Prítomní členovia komisie sa zhodli na nasledovnom vyhodnotení:

     Víťazné práce v kategórii LOGO:

     1. miesto – Veronika Júlia Krivušová (pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková)

     2. miesto – Klára Sanigová (pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková)

     3. miesto – Sára Tarčáková (pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková)

     Víťazné práce v kategórii Výtvarná práca:

     1. miesto – Soňa Uličianska (pedagóg: Mgr. art. Dalibor Palenčík)

     2. miesto – Klára Sanigová (pedagóg: Mgr. art. Dalibor Palenčík)

     Srdečne všetkým gratulujeme!

    • Kontakt

     • Základná umelecká škola v Martine
     • zusmartin@zusmartin.sk
     • admin@zusmartin.sk
     • +421 43 4133480
     • P. Mudroňa 6 03601 Martin Slovakia
     • 37811819
   • Staňte sa naším fanúšikom

    • Prihlásenie