• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • Spevácka súťaž vo Vrútkach 2023

    • 23. 5. 2023
    • Dňa 3. mája 2023 sa vo Vrútkach uskutočnila spevácka súťaž pre žiakov ZUŠ. Našim spevákov sa zadarilo a ďakujeme im za reprezentáciu školy.

     • Michal Paleček ~ strieborné pásmo, I. kategória, pedagóg: Mgr. art. Terézia Brodňanská
     • Laura Škrovinová ~ zlaté pásmo, II. kategória, pedagóg: Bc. Kristína Abafi
     • Lukáš Štetka ~ účasť v II. kategórii, pedagóg: Bc. Kristína Abafi 
     • Zdenka Šuhajová ~ bronzové pásmo, IV. kategória, pedagóg: Bc. Kristína Abafi
     • Kristína Bugáňová ~ zlaté pásmo, IV. kategória, pedagóg: Bc. Kristína Abafi
    • Klavírna prehliadka v Sládkovičove 2023

    • 18. 5. 2023
    • ZUŠ Sládkovičovo organizovala 28. apríla 2023 8. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre žiakov umeleckých škôl. Súťaž bola zameraná na interpretáciu klasickej hudby a hudby iných žánrov. Na prehliadke nechýbali ani naši žiaci klavírneho oddelenia, ktorí predviedli skvelé výkony a priniesli si nasledovné ocenenia.

     • Michelle Kecerová ~ bronzové pásmo v IV. kategórii, pedagóg: Mgr. Eva Šutáková
     • Tamara Dzurecová ~ bronzové pásmo v V. kategórii, pedagóg: Bc. Niko Kolesár
     • Jakub Kendera ~ strieborné pásmo v VI. kategórii, pedagóg: Bc. Niko Kolesár

     Žiakom a pedagógom srdečne gratulujeme!

    • Jarné tvorenie

    • 16. 5. 2023
    • Jarné tvorenie a malé tématické výstavy na elokovanom pracovisku ZŠ a MŠ Dolinského pod vedením PaedDr. Miroslavy Michalcovej. 

    • Martinské synkopy 2023

    • 14. 5. 2023
    • Žiaci klavírneho oddelenia sa dňa 27. apríla 2023 predstavili na 1. ročníku školskej súťaže "Martinské synkopy".

     Súťaž prebiehala v štyroch vekových kategóriách. Odborná porota zložená z pedagógov klavírneho oddelenia ocenila klaviristov nasledovne:

     1. KATEGÓRIA

     • Viktória Bobová ~ zlaté pásmo, pedagóg: V. Paľovčíková, DiS. art.
     • Nina Velochová ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. S. Langová
     • Lujza Pindurová ~ 1. miesto v zlatom pásme, pedagóg: Mgr. E. Šutáková
     • Matúš Golier ~ strieborné pásmo, pedagóg: Bc. Niko Kolesár
     • Dorota Bulínová ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. S. Langová
     • Gabriela Bugová ~ zlaté pásmo, pedagóg: PaedDr. G. Lepiešová
     • Tatiana Jančiová ~ zlaté pásmo, pedagóg: E. Rojková
     • Lucia Katarína Benčaťová ~ strieborné pásmo, pedagóg: PaedDr. M. Božeková
     • Sára Gregová ~ strieborné pásmo, pedagóg: E. Rojková

     2. KATEGÓRIA

     • Lukáš Kožienka ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. S. Langová
     • Kristína Kapráliková~ zlaté pásmo, pedagóg: PaedDr. G. Lepiešová
     • Ondrej Švec ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. S. Langová
     • Katarína Malá ~ 1. miesto v zlatom pásme, pedagóg: Mgr. E. Šutáková
     • Tamara Lisá ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. E. Šutáková

     3. KATEGÓRIA

     • Lara Nemcová ~ strieborné pásmo, pedagóg: Mgr. E. Šutáková
     • Timotej Dzurec ~ strieborné pásmo, pedagóg: Bc. N. Kolesár
     • Laura Pindurová ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. E. Šutáková

     4. KATEGÓRIA

     • Michelle Kecerová ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. E. Šutáková
    • Literárno-dramatický odbor sa úspešne prezentoval v mesiacoch marec - apríl 2023

    • 7. 5. 2023
    • Dňa 23.03.2023 sa žiaci z LDO zúčastnili na 23. regionálnej divadelnej postupovej prehliadke v Belej - Duliciach.

     • čestné uznanie získala skupina - CHLEBA SO ŠUNKOU s inscenáciou PALEONTOLOGIČKA
     • postup na krajskú divadelnú prehliadku Detský divadelný medveď v Žiline skupina FRIDY s inscenáciou FRIDA.
     • 1. miesto a postup na krajskú divadelnú prehliadku Detský divadelný medveď v Žiline skupina SOFIE s inscenáciou TAJNÝ DENNÍK ADRIANA MOLA

     hudba: Stanislav Hýbela

     réžia, dramatizácia: Pavla Musilová

     Dňa 03.04.2023 sa konala krajská súťaž Detský divadelný medveď Žilina - krajské kolo postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti do 15 rokov.

     • Divadelný súbor FRIDKY: Sofia Juristová a Sofia Jakubcová 3. miesto a návrh na postup do celoslovenského kola
     • Divadelný súbor SOFIE: TAJNÝ DENNÍK ADRIANA MOLA

     Hudba, úprava: Stanislav Hýbela

     Réžia, dramatizácia: Pavla Musilová

      

     Dňa 24.04.2023 sa uskutočnila súťaž TURČIANSKA JAVISKO 2023 organizovaná Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine. Naši žiaci z LDO (divadelný súbor – DROBÁTKA) získali v kategórii neprofesionálneho divadla mladých ocenenie prvé miesto s priamym postupom do celoštátneho kola divadelnej súťaže FEDIM 2023.

     Inscenácia: Môj skvelý brat Robinzon

     Autormi, interpretmi hudby sú pedagógovia hudobného oddelenia - bicie: Roman Frátrik, gitara: Ivan Nemec

     Dramaturgia, réžia: Pavla Musilová

    • Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera v Košiciach 2023

    • 3. 5. 2023
    • Na XVII. ročníku medzinárodnej súťaže Petra Toperczera v Košiciach sa predstavil v dňoch 21. - 23. apríla 2023 klavirista Denis Ďuríček.

     Po úspešnom postupe v I. kole piatok 21. apríla sa mu darilo následne aj v sobotnom II. kole, keď za svoje umelecké výkony z obidvoch dní mu odborná porota udelila vynikajúce 3. miesto v II. kategórii do 15. rokov.

     V nedeľu 23. apríla Denis vystúpil aj na koncerte víťazov.

     pedagóg: Bc. Niko Kolesár

     GRATULUJEME

    • Schneiderova Trnava 2023

    • 26. 4. 2023
    • Klaviristky našej školy Andrea Uhlárová a Petra Kvasnicová sa predstavili 20. apríla 2023 na 22. ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaže "SCHNEIDEROVA TRNAVA 2023" v štvorručnej hre na klavíri.

     V IV. kategórii im odborná porota udelila bronzové pásmo.

     pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová

     Gratulujeme!

    • Výstava prác žiakov SPOSA

    • 14. 4. 2023
    • Výstava prác detí s autizmom je aktuálne sprístupnená vo foyer SKD Martin a potrvá do 24. apríla 2023.

     Žiaci zo SPOSA Turiec umelecké výtvarné vzdelanie spoznávajú pod odborným arteterapeutickým vedením pedagogičky ZUŠ Martin - Mgr. Nataše Vaňkovej.

    • Vokálna jar 2023

    • 14. 4. 2023
    • Na XXVI. súťažnom ročníku v sólovom speve „Vokálna jar" nás 29. marca 2023 v Kysuckom Novom Meste reprezentovali žiaci Kristína Bugáňová a Lukáš Štetka.

     Kristína Bugáňová získala v 4. kategórii bronzové pásmo.

     klavírny sprievod: Ing. Jelena Holá

     pedagóg: Bc. Kristína  AbafiDiS. art.

     GRATULUJEME!

    • Veľkonočná výzdoba v centre mesta Martin

    • 6. 4. 2023
    • Naši mladí výtvarníci z triedy Mgr. Nataše Vaňkovej a Mgr. Anny Babušiakovej sa zapojili v spolupráci s mestom Martin do veľkonočnej výzdoby v centre mesta na Divadelnom námestí.

     Z tvorivej dielne našich šikovných výtvarných talentov vyšiel v novom farebnom šate veľkonočný zajko a kraslica v odtieňoch modranskej majoliky.

    • VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC

    • 5. 4. 2023
    • V dňoch 03. - 24. apríla 2023 prebieha výstava výtvarných práv žiakov ZUŠ Martin v OC Galéria, Martin.

     Srdečne pozývame priaznivcov výtvarného umenia na výstavu výtvarných prác našich žiakov realizovaných vo všetkých výtvarných technikách.

    • FULLSTAR 2023

    • 5. 4. 2023
    • Naši speváci sa predstavili dňa 21. 3. 2023 na VI. ročníku súťaže v populárnom speve „Fullstar", ktorú zorganizovala Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Na Liptove sa predstavili v jagavom svetle a z podujatia si priviezli nasledovné ocenenia:

     • Michal Paleček – strieborné pásmo, I. kategóriapedagóg: Mgr. art. Terézia Brodňanská
     • Dajana Steindlová – bronzové pásmo, I. kategóriapedagóg: Mgr. art. Terézia Brodňanská
     • Eva Oľhová – zlaté pásmo, V. kategóriapedagóg: Kristína Abafi, DiS. art.
    • Eva Šutáková ocenená za celoživotnú prácu v ZUŠ

    • 27. 3. 2023
    • Vedenie Mesta Martin pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo 23. marca 2023 pedagógov z martinských materských a základných škôl.

     Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Martine na morálne ocenenie navrhol vedúcu klavírneho oddelenia Mgr. Evu Šutákovú, DiS. art., ktorá si prevzala z rúk primátora Jána Danka pamätný list za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese s talentovanými deťmi a k príležitosti životného jubilea.

     Slávnostné chvíle vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu spríjemnil žiaci hudobného odboru. Nina Dedinská na zobcovej flaute za gitarového sprievodu pedagóga Mgr. art. Ivana Nemca, z triedy Stanislava Hýbelu. Na klavíri muzicíroval Denis Ďuríček pod pedagogickým vedením Bc. Nika Kolesára.

    • Vernisáž výstavy Jozefa Vongreja

    • 13. 3. 2023
    • Na vernisáži výstavy martinského umeleckého pedagóga Jozefa Vongreja, bývalého riaditeľa Základnej umeleckej školy v Martine, tvorcu medzinárodnej súťaže a výstavy detskej výtvarnej tvorby "Bienále fantázie" sa 23. februára 2023 predstavili aj pedagógovia našej školy.

     Huslistka Katarína Siváková a klavirista Niko Kolesár, ktorí umelecky spríjemníli slávnostné chvíle úvodu tohto podujatia.

    • Vianočná pohľadnica 2022

    • 26. 2. 2023
    • Vyhodnotenie 19. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže „VIANOČNÁ POHĽADNICA 2022“ organizovanej Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne.

     Bronzové pásmo v kategórii Základné umelecké školy získal Šimon Šmondrk (10 r.) s výtvarnou prácou Sneží.

     pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

     Gratulujeme!

    • Land Art

    • 26. 2. 2023
    • Prezentácia žiakov z elokovaného pracoviska ZŠ Bystrička na tému "Panovníci".

     pedagóg: Mgr. Nataša Vaňková

    • Novoročný koncert 2023

    • 30. 1. 2023
    • Dňa 24. januára 2023 sa v sobášnej miestnosti Turčianskej galérie predstavili žiaci hudobného odboru, ktorí so svojimi pedagógmi predviedli prítomným hosťom zaujímavý umelecký program.

     Koncert bol venovaný pamiatke martinskej klavíristky Tatiany Fraňovej.

   • Staňte sa naším fanúšikom

    • Prihlásenie