• Druhy a formy štúdia

    • V jednotlivých odboroch sa vyučuje formou individuálného a skupinového vyučovania. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
     Všetky odbory sa riadia samostatnými učebnými plánmi.


     prípravné štúdium - deti MŠ od 5 rokov

     I.stupeň základného štúdia - žiaci 6 - 15 rokov

     II. stupeň - žiaci 15 - 25 rokov


     Nadaným a talentovaným deťom a študentom sa poskytuje forma rozšíreného vyučovania v zmysle individuálnych študijných plánov na profesionálnu prípravu.

   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • admin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6 03601 Martin Slovakia
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie