• Druhy a formy štúdia

    • V jednotlivých odboroch sa vyučuje formou individuálného a skupinového vyučovania. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
     Všetky odbory sa riadia samostatnými učebnými plánmi.


     prípravné štúdium - deti MŠ od 5 rokov (k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa konajú prijímacie skúšky, musia mať deti 5 rokov)

     I.stupeň základného štúdia - žiaci 6 - 15 rokov

     II. stupeň - žiaci 15 - 25 rokov


     Nadaným a talentovaným deťom a študentom sa poskytuje forma rozšíreného vyučovania v zmysle individuálnych študijných plánov na profesionálnu prípravu.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie