• Prijímacie skúšky

     • ZOZNAMY PRIJATÝCH ŽIAKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

     • Zákonný zástupca novoprijatého žiaka, resp. plnoletý novoprijatý žiak si vyzdvihne prihlášku spolu s rozhodnutím o prijatím a zaplatí zápisné vo výške 3,00 EUR.

      Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí a prihlášku si je možné vyzdvihnúť školy od 26. augusta 2020.

      Žiaci, ktorí neboli prijatí z dôvodu nedostatku voľného miesta budú telefonicky kontaktovaní, akonáhle bude aktuálna možnosť ich prijatia.

      HUDOBNÝ ODBOR

      LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

      TANEČNÝ ODBOR

      VÝTVARNÝ ODBOR

      V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

       

      V Martine, dňa 06.07.2020

      Mgr. art. Pavol Zápotočný, riaditeľ školy

   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie