• Novinky

     • Festival komornej hry v Čadci 2024 II.

     • Na 20. ročníku Festivalu komornej hudby v Čadci si popri našich klaviristoch úspešne počínali aj gitaristi.

      V silnej konkurencii dosiahli vynikajúce výsledky:

      • Matej Kepič – Marko Hvizdák sa umiestnili v zlatom pásme v kategórii A2, získali tiež Cenu festivalovej rady. Duo sa predstavilo aj na slávnostnom záverečnom festivalovom koncerte - pedagógovia: Mgr. Dagmara Gardlíková, Mgr. Eva Rusnáková
      • Sofia Lišková – Vanesa Kacerová sa umiestnili v striebornom pásme v kategórii A1 - pedagóg: Mgr. Dagmara Gardlíková

      GRATULUJEME!

     • Absolventi 2023/2024

     • Gratulujeme našim absolventom v hudobnom a výtvarnom odbore k úspešnému ukončeniu štúdia.

      Poďakovanie patrí aj ich pedagógom za dlhoročnú pedagogickú záštitu.

     • Festival komornej hry v Čadci 2024

     • Na 20. ročníku festivalu komornej hry v Čadci dňa 3. júna 2024 si veľmi úspešne počínali žiačky klavírneho oddelenia pod pedagogickým vedením PaedDr. Galiny Lepiešovej.

      V štvorručnej hra na klavíri získali nasledovné ocenenia:

      • Mia Hlaváčová – Monika Semáneková sa umiestnili v zlatom pásme v kategórii A0, taktiež obdržali cenu za interpretáciu skladby skladateľov J. L. Dusíka – I. J. Pleyela: Menuet,
      • Adela Uhlárová – Petra Kvasnicová sa v kategórii B1 tiež umiestnili v zlatom pásme.

      GRATULUJEME!

     • MDD 2024

     • Naše dve umelecké hudobné telesá spríjemnili opäť Medzinárodný deň detí 2. júna 2024 na sídlisku Sever.

      Ďakujeme Ľudovej hudbe ♪

      Ďakujeme kapele Banda ♫

      pedagógovia: Martin Hanuliak, Tomáš Brtko, Roman Frátrik, Ivan Nemec

      O kvalitu zvuku sa postaral Stanislav Hýbela.

     • Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch žiakov ZUŠ

     • Dňa 23.05.2024 sa konal v Nových Zámkoch VI. ročník Celoslovenskej  súťažnej prehliadky v hre na bicích nástrojoch žiakov ZUŠ. Našu školu reprezentoval žiak I. ročníka Jakub Líška.

      Bolo to jeho prvé súťažné vystúpenie a celkom s úspešným výsledkom. V kategórii I/A v hre na malý bubon bol ocenený strieborným pásmo a v kategórii II./A získal bronzové pásmo. Srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších bubeníckych a hudobných úspechov.

      pedagóg: Roman Frátrik, DiS. art.

     • Kremnické laso 2024

     • Dňa 16. mája 2024 prebehol už 18. ročník súťaže kapiel ZUŠ "Kremnické laso". V kategórii B3 nás reprezentovala naša školská kapela Banda, a aj keď vo veľmi silnej a ťažkej konkurencii nezískala ocenenie, rozhodne sa medzi ôsmimi súťažiacimi kapelami v danej kategórii nestratila a kvalitne si zakoncertovala. Za reprezentáciu ďakujeme a držíme palce v ďalších súťažiach.

      Pedagogické vedenie kapely: Roman Frátrik, Ivan Nemec.

     • Tanečný deň 2024

     • Dňa 15. mája 2024 predviedli naši žiaci tanečné kreácie na „Tanečnom dni", v priestoroch elokovaného pracoviska na ZŠ Alexandra Dubčeka, pod vedením pedagóga Ľuboša Žiaka.

     • SAXOKLARINETIÁDA 2024

     • Na celoslovenskej súťaži pre žiakov základných umeleckých škôl "SAXOKLARINETIÁDA", ktorú organizovala 14. mája 2024 ZUŠ Bojnice, si úspešne počínal v hre na klarinete žiak Samuel Bánýasz z triedy Stanislava Hýbelu, DiS. art.

      V 3. kategórii sa umiestnil v bronzovom pásme.

      Oceneného žiaka na klavíri sprevádzal Mgr. art. Niko Kolesár, DiS. art.

      Gratulujeme!

     • Koncert komornej hudby strunového oddelenia ku Dňu matiek

     • Dňa 14. mája 2024 sa v koncertnej sále našej ZUŠ konal koncert komornej hudby, ktorý zorganizovalo strunové oddelenie.

      V programe koncertu sa predstavili ako hostia žiaci z dychového a literárno-dramatického odboru.

      Jednotlivé komorné gitarové a husľové čísla boli predelené básňami Jaroslava Seiferta, v podaní žiakov literárno-dramatického odboru, ako poďakovanie mamičkám k ich sviatku.

     • KONCERT SÚRODENCOV

     • Dňa 13. mája 2024 sa v Turčianskej galérii predstavili žiaci hudobného odboru na koncerte venovanému ku Dňu matiek.

      Zaujímavý umelecký program predviedli zoskupenia súrodencov a v jednom prípade otec so synom.

      Podujatie spríjemnili živými vstupmi žiaci literárno-dramatického odboru.

     • V RÍŠI DIVOV VIII. – CESTOVANIE V ČASE

     • Vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže „V RÍŠI DIVOV VIII. – CESTOVANIE V ČASE“ organizovanou SZUŠ Rosnička.

      Naši žiaci získali ČESTNÉ UZNANIE v kategórii autorov od 12 do 15 rokov.

      • Matilda Mazancová – 12r. – „Doba rytierov“
      • Ivona Junasová – 12r. - „Doba rytierov“
      • Barbora Rusnáková – 12r. - „Doba rytierov“

      Pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      Gratulujeme!

     • MAĽOVANÁ ZUŠka 2024

     • Téma súťaže: Svetlo

      Vyhodnotenie XVIII. Ročníka súťažnej prehliadky výtvarných odborov základných umeleckých škôl.

      Umiestnenie v ZLATOM PÁSME - II. kategória

      • Tomáš Kovačka – 11 rokov, pedagóg: Mgr. Ľubomíra Vajo Sidorová
      • Olívia Maceková – 11 rokov, pedagóg: Mgr. Ľubomíra Vajo Sidorová
      • Mia Bojnická – 10 rokov, pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Salome Fučelová – 12 rokov, pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Alžbeta Blažejová – 12 rokov, pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Matilda Mazancová – 12 rokov, pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Mia Uličianska – 12 rokov, pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Debora Škarupová – 12 rokov, pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Laura Frymus – 12 rokov, pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      Srdečne gratulujeme!

     • POPOVÉ HLASY 2024

     • Základná umelecká škola v Hlohovci usporiadala dňa 7. mája 2024 už 6. ročník speváckej súťaže "Popové hlasy". Výkony spevákov hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bol Adam Ďurica.

      Na tomto umeleckom podujatí nechýbali naše speváčky Lucia Brnčalová a Katarína Házová pod pedagogickým vedením Mgr. Ota Haverlu.

      Ďakujeme dievčatám za reprezentáciu našej školy!

     • SMIŽIANSKA GITARA 2024

     • Na 5. ročníku  celoslovenskej súťaže v hre na gitare našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Z regiónu Spiš si priniesli 7. mája 2024 zaujímavé ocenenie:

      • Viliam Pavlov – strieborné pásmo, kategória II. B 
      • Benjamín Dávid Daniel – strieborné pásmo, kategória II. B 

      pedagóg: Mgr. art. Ivan Nemec

      Gratulujeme!

     • Absolventská výstava žiakov 4. ročníka 1. časti I. stupňa výtvarného odboru

     • Dňa 7. mája 2024 sa uskutočnila vernisáž žiackych prác absolventov výtvarného odboru 4. ročníka 1. časti I. stupňa, ktorá je prístupná verejnosti v Turčianskej knižnici v Martine, v dňoch od 7. do 30. mája 2024.

      Atmosféru slávnostného otvorenia výstavy spríjemnili žiaci hudobného odboru: Lívia Fajnová a Martina Petrášová hrou na gitare z triedy Mgr. Evy Rusnákovej a na zobcovej flaute muzicíroval Adrian Natanael Kacian z triedy Mgr. art. Jozefa Fúru.

      Všetkým absolventom a ich pedagógom blahoželáme!

     • Ľudová hudba pri stavaní Mája

     • Posledný aprílový deň sa v areáli Základnej školy u susedov na Mudroňovej ulici udiala nezvyčajná udalosť. Staval sa máj. Ľudová hudba našej školy bola pri tom a spríjemňovala atmosféru tohto tradičného slovenského zvyku. Zahrala, zaspievala okrem iných piesní aj Máj, máj, máj zelený – pod oblôčkom sadený.

     • TURČIANSKE JAVISKO 2024

     • Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadalo v dňoch 27. – 29. apríla 2024 krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske javisko 2024.

      Ocenenie s návrhom na postup do celoštátneho kola FEDIM 2024 získal náš divadelný súbor DROBÁTKA s inscenáciou „CUDZINKA“.

      ► Udelená špeciálna cena za kolektívny výkon ◄

      Divadelný súbor DROBÁTKA

      inscenácia autorky Ireny Brežnej : CUDZINKA

      účinkujúci / Drobátka :

      • Eva Žiaková, Peter Grendár, Daniela Dudová, Kristína Sadilová, Dorota Palenčíková, Žofia Frátriková •

      Autor hudby a hudobný performer: Ivan Nemec

      Réžia, úprava, výroba: Pavla Musilová

      Pohybová spolupráca: Gabriela Hanusová a.h.

      Autor fotografií: Michal Lašut

      Gratulujeme!

     • Popradské klavírne pódium 2024

     • Dňa 25. apríla 2024 sa na 1. ročníku celoslovenskej klavírnej súťaže "Popradské klavírne pódium" predstavil Denis Ďuríček. Svojou klavírnou hrou zaujal odbornú porotu, ktorá mu udelila najvyššie ocenenie.

      V III. kategórii získal zlaté pásmo a zároveň sa stal aj víťazom kategórie!

      Ocenenie najlepšieho pedagóga v III. kategórii si prevzal jeho učiteľ Bc. Niko Kolesár, DiS. art.

      Srdečne gratulujeme!

     • Výstava v ZŠ J. V. Dolinského

     • Na elokovanom pracovisku v Základnej škole J. V. Dolinského, žiaci so svojou pani učiteľkou PaedDr. Miroslavou Michalcovou zrealizovali výstavu na tému "SUPERHRDINA" spolu s maskovými objektami.

     • Prehliadka mladých spevákov vo Vrútkach 2024

     • V ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach sa 24. apríla konal 21. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov, na ktorom nás úspešne reprezentoval žiak Michal Paleček. Odborná porota ho za umelecký výkon ocenila zlatým pásmom v I. kategórii.

      pedagóg: Mgr. art. Terézia Brodňanská

      klavírny sprievod: Ing. Jelena Holá

      Srdečne blahoželáme!

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie