• Novinky

     • Ľudová hudba pri stavaní Mája

     • Posledný aprílový deň sa v areáli Základnej školy u susedov na Mudroňovej ulici udiala nezvyčajná udalosť. Staval sa máj. Ľudová hudba našej školy bola pri tom a spríjemňovala atmosféru tohto tradičného slovenského zvyku. Zahrala, zaspievala okrem iných piesní aj Máj, máj, máj zelený – pod oblôčkom sadený.

     • TURČIANSKE JAVISKO 2024

     • Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadalo v dňoch 27. – 29. apríla 2024 krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske javisko 2024.

      Ocenenie s návrhom na postup do celoštátneho kola FEDIM 2024 získal náš divadelný súbor DROBÁTKA s inscenáciou „CUDZINKA“.

      ► Udelená špeciálna cena za kolektívny výkon ◄

      Divadelný súbor DROBÁTKA

      inscenácia autorky Ireny Brežnej : CUDZINKA

      účinkujúci / Drobátka :

      • Eva Žiaková, Peter Grendár, Daniela Dudová, Kristína Sadilová, Dorota Palenčíková, Žofia Frátriková •

      Autor hudby a hudobný performer: Ivan Nemec

      Réžia, úprava, výroba: Pavla Musilová

      Pohybová spolupráca: Gabriela Hanusová a.h.

      Autor fotografií: Michal Lašut

      Gratulujeme!

     • Popradské klavírne pódium 2024

     • Dňa 25. apríla 2024 sa na 1. ročníku celoslovenskej klavírnej súťaže "Popradské klavírne pódium" predstavil Denis Ďuríček. Svojou klavírnou hrou zaujal odbornú porotu, ktorá mu udelila najvyššie ocenenie.

      V III. kategórii získal zlaté pásmo a zároveň sa stal aj víťazom kategórie!

      Ocenenie najlepšieho pedagóga v III. kategórii si prevzal jeho učiteľ Bc. Niko Kolesár, DiS. art.

      Srdečne gratulujeme!

     • Výstava v ZŠ J. V. Dolinského

     • Na elokovanom pracovisku v Základnej škole J. V. Dolinského, žiaci so svojou pani učiteľkou PaedDr. Miroslavou Michalcovou zrealizovali výstavu na tému "SUPERHRDINA" spolu s maskovými objektami.

     • Prehliadka mladých spevákov vo Vrútkach 2024

     • V ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach sa 24. apríla konal 21. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov, na ktorom nás úspešne reprezentoval žiak Michal Paleček. Odborná porota ho za umelecký výkon ocenila zlatým pásmom v I. kategórii.

      pedagóg: Mgr. art. Terézia Brodňanská

      klavírny sprievod: Ing. Jelena Holá

      Srdečne blahoželáme!

     • Vesmír očami detí 2024

     • Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, dňa 5.4.2024 vyhlásili výsledky XXXIX. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí okresu Martin a okresu Turčianske Teplice.

      Darilo sa aj našim žiakom výtvarného odboru:

      • Vivien Reichlová - 3. miesto v IV. kategórii, pedagóg: PaedDr. Miroslava Michalcová
      • Lucia Brnčalová - čestné uznanie v V. kategórii, pedagóg: Mgr. Ľubomíra Vajo Sidorová
      • Maxim Huťan - čestné uznanie v V. kategórii, pedagóg: PaedDr. Miroslava Michalcová

      Gratulujeme!

     • OCEŇOVANIE PEDAGÓGOV

     • Mesto Martin dňa 27. marca 2024 ocenilo pedagógov za profesionálny a zodpovedný prístup k deťom a žiakom, ako aj za celoživotnú prácu v oblasti školstva a dosahovanie mimoriadnych výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese.

      Slávnostné podujatie v zasadačke Mestského úradu spríjemnila Ľudová hudba pri Základnej umeleckej škole v Martine, pod pedagogickým vedením Martina Hanuliaka a Tomáša Brtka.

     • REGIONÁLNA KLAVÍRNA SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA 2024

     • Dňa 21. marca sme s potešením usporiadali 27. ročník klavírnej prehliadky za účasti 35. mladých klaviristov, ktorí súťažili v piatich vekových kategóriách.

      Prehliadky sa zúčastnili žiaci z nasledujúcich základných umeleckých škôl.

      • ZUŠ Petra Michala Bohúňa Dolný Kubín
      • ZUŠ Ladislava Árvaya Žilina
      • ZUŠ Jozefa Potočára Čadca
      • ZUŠ Turčianske Teplice
      • SZUŠ Pierrot Námestovo
      • SúZUŠ Martin
      • ZUŠ Martin

      Na umelecký priebeh podujatia prihliadala odborná porota. Predsedníčkou pre I. a II. kategóriu bola Mgr. art. Darina Andrejková zo Žilinského konzervatória. Porotu pre III. – IV. – V. kategóriu viedol vedúci klavírneho oddelenia Žilinského konzervatória Mgr. art. Michael Berki, ArtD.

      Členmi poroty boli pedagógovia základných umeleckých škôl.

      Našim klaviristom sa darilo vynikajúco, stali sa najúspešnejšími účastníkmi prehliadky. Zo 16-tich klaviristov, sa ôsmi umiestnili v zlatom pásme.

      LUJZA PINDUROVÁ sa stala absolútnou víťazkou I. a II. kategórie

      DENIS ĎURÍČEK sa stal absolútnym víťazom pre III. – IV. a V. kategóriu

      I. kategória

      • Monika Semáneková – zlaté pásmo; pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová
      • Viktória Bobová – strieborné pásmo; pedagóg: Veronika Paľovčíková, DiS. art.
      • Mia Hlaváčová – strieborné pásmo; pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová

      II. kategória

      • Gabriela Bugová – zlaté pásmo; pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová
      • Lucia Katarína Benčaťová – zlaté pásmo; pedagóg: PaedDr. Martina Božeková
      • Martina Jančiová – zlaté pásmo; pedagóg: Eva Rojková
      • Samuel Kobella – zlaté pásmo; pedagóg: Bc. Niko Kolesár, DiS. art.
      • Lujza Pindurová – zlaté pásmo, ABSOLÚTNY VÍŤAZ; pedagóg: Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.
      • Nela Danka Nemlahová – strieborné pásmo; pedagóg: PaedDr. Martina Božeková

      III. kategória

      • Denis Ďuríček – zlaté pásmo, ABSOLÚTNY VÍŤAZ; pedagóg: Bc. Niko Kolesár, DiS. art.
      • Katarína Malá – strieborné pásmo; pedagóg: Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.
      • Lukáš Kožienka – bronzové pásmo; pedagóg: Mgr. Silvia Langová, DiS. art.
      • Ondrej Švec – bronzové pásmo; pedagóg: Mgr. Silvia Langová, DiS. art.
      • Kristína Kapráliková – bronzové pásmo; pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová

      IV. kategória

      • Tamara Dzurecová – strieborné pásmo; pedagóg: Bc. Niko Kolesár, DiS. art.

      V. kategória

      • Laura Pindurová – zlaté pásmo; pedagóg: Mgr. Eva Šutáková. DiS. art.

      Gratulujeme všetkým!

       

     • FULLSTAR 2024

     • Na 7. ročníku speváckej súťaže "FULSTAR", ktorú 12. marca 2024 usporiadala ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku, sa úspešne predstavil žiak Michal Paleček. Svojim výkonom zaujal porotu a v I. kategórii získal ZLATÉ PÁSMO.

      Gratulujeme Miškovi aj jeho pani učiteľke Mgr. art. Terézii Brodňanskej.

     • Slovensko krajina v srdci ❤️ Európy

     • Na 15. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže „Slovensko krajina v srdci Európy“, organizovanej Strednou umleckou školou umeleckého priemyslu v Bratislave, pod záštitou Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, získala skvelé umiestnenie naša žiačka Claudine Botton v kategórii od 6 do 10 rokov.

      V technikách (kresba, maľba, grafika) s prácou „Ľudové tradície“ získala 3. miesto.

      pedagóg: PhDr. Peter Klimek

      Gratulujeme

     • 7. benefičný ples SPOSA

     • Dňa 3. februára 2024 sa uskutočnill 7. benefičný ples SPOSA Turiec, na ktorom sa uskutočnila aukcia výtvarných prác detí s autizmom. Práce vznikali na elokovanom pracovisku Základnej umeleckej školy Martin, na hodinách arteterapie pod pedagogickým vedením Nataše Vaňkovej.

      Výťažok z aukcie bude venovaný na terapie v rodinnom centre SPOSA Turiec a na doplatok letného pobytu pre rodiny.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie