• Novinky

     • Najkrajší dar

     • Žiaci literárno-dramatického odboru skupina "MINIČKA" pod pedagogickým vedením Mgr. art. Pavly Musilovej, ArtD. pripravili pre nás všetkých "Najkrajší dar".

     • Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari

     • Klavirista Denis Ďuríček sa predstavil na Koncertoch víťazov ~ Rajeckej hudobnej jari, kde v premiére predviedol skladby slovenského skladateľa Petra Javorku - Ranná prechádzka a Tajomná noc. Najskôr umeleckú kvalitu predstavil 8. novembra 2021 v Dvorane VŠMU v Bratislave a následne 9. novembra v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

      Mladý talentovaný klavirista sa vzdeláva v triede pedagóga Bc. Nika Kolesára.

      Obom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Scénická žatva a Turčianske javisko

     • Vo štvrtok 21. októbra 2021 sa začali festivaly Scénická žatva a Turčianske javisko, ktoré slávnostne otvorila inscenácia „Proti prúdu“, ktorá vznikla v spolupráci Turčianskeho kultúrneho strediska a našej ZUŠ. 

      Pri príležitosti 150. výročia založenia ženského spolku Živena ju naštudovali žiačky literárno-dramatického odboru našej ZUŠ pod režijným vedením vyučujúcej Pavly Musilovej a v dramaturgii Zuzany Palenčíkovej.

      Výber diela, dramatizáciu a úpravu (Zuzana Palenčíková), ocenila porota na najvyššej prehliadke ochotníckeho divadla, rovnako ako výtvarné riešenie (Dalibor Palenčík), hudbu (Martin Geišberg) a herecké výkony (Tamara Beranová, Daniela Dudová, Vanessa Frková, Peter Grendár, Eva Oľhová, Dorota Palenčíková, Tereza Ťaptíková a Lucia Jašková).

      Netradične prebiehala Scénická žatva paralelne s krajskou súťažnou prehliadkou Turčianske javisko 2021.

      Inscenácia „Proti prúdu“ zvíťazila (1. miesto) v kategórii neprofesionálneho divadla mladých a postúpila do celoštátneho kola FEDIM 2021, ktorá sa uskutoční 12-14. novembra 2021 v Tisovci.

      Srdečne gratulujeme našim žiakom a ich vyučujúcej Mgr. art. Pavle Musilovej ArtD.

     • Rajecká hudobná jar 2021

     • Základná umelecká škola v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave usporiadala 14. októbra 2021 - 12. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže „RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR“ so snahou podporiť interpretáciu a vznik novej pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež.

      Účastníci súťaže prezentovali výhradne skladby slovenských autorov za prítomnosti hodnotenia odbornej poroty zloženej zo slovenských hudobných skladateľov.

      Našu školu na podujatí úspešne reprezentoval mladý, talentovaný klavirista – Denis Ďuríček, žiak 4. ročníka v hre na klavíri z triedy Nika Kolesára, DiS. art.

      V II. kategórii získal 1. miesto „Cenu za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora“.

      V rámci ocenenia získal aj novú skomponovanú skladbu slovenského skladateľa, ktorú budúci rok predvedie v premiére na Koncerte víťazov v Mirbachovom paláci v Bratislave a v Slovenskom inštitúte vo Viedni. 

      Denis Ďuríček zároveň získal v II. kategórii Cenu Spoločnosti Mariána Vargu za klavírny výkon.

      GRATULUJEME !

     • Uvítanie detí do života v Dražkovciach

     • Dňa 10. septembra 2021 o 16.00 hod. sa vo veľkej sále Kultúrneho domu v Dražkovciach konala akcia pod názvom "Uvítanie detí do života".

      Po dvojročnom odstupe pani starostka Eva Gáborová privítala deti narodené v rokoch 2019, 2020 a 2021, ktoré prišli na SVOJU PRVÚ SLÁVNOSŤ so svojimi rodičmi aj starými rodičmi.

      O kultúrny program na tomto podujatí sa zaslúžili žiaci ZUŠ v Martine – pobočka Dražkovce: Šimon Krasnec Matej Lilge. Atmosféru podujatia spríjemnili naši mladí umelci klavírnou hrou a poéziou.

      S úsmevom na tvári zvládli bravúrne hrané skladby na veľkom pódiu, pred veľkým publikom... aj po dvojročnej covidovej prestávke. 

      Program pripravil ich pedagóg Mgr. Darja Čerpáková, DiS. art.

     • Ríša fantázie 2021

     • Vyhodnotenie medzinárodnej výtvarnej súťaže “RÍŠA FANTÁZIE 2021” organizovanej mestom Lučenec. Do výtvarnej súťaže bolo zapojených 10 krajín, 106 škôl a 1755 prác.

      III.KATEGÓRIA 11 – 13 rokov

      Diplom v bronzovom pásme

      Dominik Boba (pedagóg: Mgr. Ľubomíra Vajo Sidorová)

       

      Srdečne gratulujeme nášmu žiakovi a aj pani učiteľke, ku krásnemu úspechu v takej veľkej konkurencii.

     • Obnovujeme prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      s účinnosťou od 17. mája 2021 ZUŠ v Martine prechádza na prezenčnú formu vyučovania vo všetkých odboroch v hlavnej budove na ulici P. Mudroňa v individuálnej a taktiež aj v skupinovej forme.

      Prosíme Vás o trpezlivosť na našich elokovaných pracoviskách (ZŠ A. Dubčeka, ZŠ s MŠ J.V. Dolinského, MŠ J. Šimka, MŠ Tajovského), kde vyučovanie výtvarného a tanečného odboru do konca mája 2021 nebude možné realizovať prezenčne.

      Na elokovanom pracovisku ZŠ J. Kronera bude prebiehať vyučovanie výtvarného odboru prezenčnou formou.

      Riaditeľstvo školy

     • Obnovujeme prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Oznamujeme Vám, že od pondelka 26. apríla 2021 otvárame prezenčné vyučovanie pre žiakov individuálneho vyučovania PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV HUDOBNÉHO ODBORU (okrem dychových nástrojov a spevu)

      Skupinové vyučovanie pokračuje naďalej dištančnou formou.

      Vstup žiaka do budovy školy na vyučovanie odo dňa 26. apríla 2021 a taktiež každý ďalší týždeň bude podmienený:

      • I. časť - 1.- 4. roč. ZŠ
       • na základe preukázania vyhlásenia rodiča o bezinfekčnosti (v prílohe Čestné vyhlásenie – zákonný zástupca) spolu s kópiou testu s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.
      • II. časť - 5.- 9. roč. ZŠ + 2. stupeň - stredoškoláci
       • na základe preukázania platného negatívneho testu žiaka nie starším ako 7 dní
       • na základe preukázania vyhlásenia rodiča o bezinfekčnosti (v prílohe Čestné vyhlásenie žiak + zákonný zástupca) spolu s kópiou testu s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.

      Platí naďalej nariadenie, že zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba žiaka sa nemôže pohybovať v budove školy.

      O prípadných ďalších zmenách Vás budeme včas informovať.

      V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa obráťte na triedneho učiteľa alebo riaditeľstvo ZUŠ.

      Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a trpezlivosť. 

      Riaditeľstvo školy

       

      Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca (na stiahnutie)

      Čestné vyhlásenie - žiak + zákonný zástupca (na stiahnutie)

      Čestné vyhlásenie - plnoletý žiak (na stiahnutie)

     • Medzinárodný koncert

     • ​​​​​Milí priaznivci našej školy,

      dovoľujeme si vás pozvať na unikátny medzinárodný koncert umeleckých škôl partnerských miest mesta Martin, holandského Hoogeveenu, českého Jičína a našej ZUŠ v Martine.

      Na podnet riaditeľa holandskej školy Scala Gerrita Jana Rutgersa pozitívne reagovala riaditeĺka ZUŠ J. B. Foerstera - Jaroslava Komárková a taktiež riaditeľ ZUŠ Martin - Pavol Zápotočný a tak mohol vzniknúť tento skvelý projekt. ​​

      Našu školu budú reprezentovať žiaci, ktorí v tomto školskom roku dosiahli pozoruhodné úspechy počas dištančného vyučovania na medzinárodných podujatiach a súťažiach v online priestore, ako aj ďalší skvelí interpreti.

      • Denis Ďuríček ~ klavír        
      • Richard Cicko ~ klarinet
      • Samuel Mičko ~ gitara
      • Katarína Jakubcová ~ spev
      • Pavol Bohdan Zápotočný ~ klavír     
      • Dychové zoskupenie v obsadení: Šimon Štermenský ~ altsaxofón, Stanislav Hýbela ~ altsaxofónPatrik Halaj ~ tenorsaxofón, Michal Haľama ~ barytonsaxofónRichard Cicko ~ klarinetRoman Frátrik ~ bicie 

      Premiéra bude uvedená na YouTube dňa 19. marca 2021 o 19.30 hod.

      Koncert si môžete pozrieť cez stránku www.ontdekscala.nl alebo na YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=zpqFbbr0C2E

     • LIDICE 2020

     • Na 48. ročníku medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže “LIDICE 2020” organizovanej Ministerstvom kultúry Českej republiky, dosiahli naši žiaci vynikajúce výsledky. Súťaž bola zameraná na tému - KRAJINA.

      Tento rok sa do súťaže zapojilo 22 216 výtvarných prác zo 78 krajín.

      Medailu LIDICKÁ RUŽA získal žiak Matej Kahún 12r. - za mimoriadne úspešnú prácu v kombinovanej technike pod pedagogickým vedením PhDr. Petra Klimeka.

      Čestné uznanie získali žiaci:

      Jakub JANEK 10r. - pedagóg: PhDr. Peter Klimek

      Olívia ČAPČÍKOVÁ 9r. - pedagóg: PhDr. Peter Klimek

      Bibiana TONKOVÁ 15r. - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      Klára SANIGOVÁ 13r. - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      Lucia KRAČMEROVÁ 15r. - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • admin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6 03601 Martin Slovakia
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie