• Novinky

     • NOVOROČNÝ KONCERT 2024

     • Dňa 22. januára 2024 sa rozozneli v Turčianskej galérii tóny Novoročného koncertu Základnej umeleckej školy v Martine. Koncert bol posplietaný pestrou kyticou melódií v podaní žiakov a pedagógov našej školy. Rozozvučali sa nádherné hlasy žiakov a pedagógov, pestré melódie rôznosti hudobných nástrojov a skvelej interpretácie diel v podaní našich mladých interpretov a tiež pedagógov školy. Prítomní rodičia a hostia si z koncertu odniesli príjemný umelecký zážitok ladený vysokou umeleckou úrovňou zaujímavo ladeného programu a vynikajúcim interpretačným podaním účinkujúcich.

      Na koncerte sa predstavili:

      • Adela Uhlárová, klavír, pedagóg: Galina Lepiešová
      • Petra Kvasnicová, klavír, pedagóg: Galina Lepiešová
      • Monika Semáneková, klavír, pedagóg: Galina Lepiešová
      • Mia Hlaváčová, klavír, pedagóg: Galina Lepiešová
      • Marko Hvizdák, gitarapedagóg: Eva Rusnáková
      • Samuel Kobella, klavír, pedagóg: Niko Kolesár
      • Lucia Brnčalová, spev, pedagóg: Oto Haverla
      • Lujza Pindurová, klavírpedagóg: Eva Šutáková
      • Dávid Novosad, huslepedagóg: Tomáš Brtkoklavírny sprievod: Niko Kolesár
      • Tatiana Jančiová, klavír, pedagóg: Eva Rojková
      • Gabriela Bugová, klavírpedagóg: Galina Lepiešová
      • Vanesa Kacerová, gitara, pedagóg: Dagmara Gardlíková
      • Lara Nemcová, klavír, pedagóg: Eva Šutáková
      • Matej Kepič, gitara, pedagóg: Dagmara Gardlíková
      • Marko Hvizdák, gitara, pedagóg: Eva Rusnáková
      • Juraj Krivuš, alt saxofón, pedagóg: Stanislav Hýbela, klavírny sprievod: Niko Kolesár
      • Katarína Házová, spev, pedagóg: Oto Haverla
      • Rebeka Lisá, klavír, pedagóg: Eva Šutáková
      • Michelle Kecerová, klavír, pedagóg: Eva Šutáková
      • Tamara Beňová, zobcová flauta, pedagóg: Stanislav Hýbela, klavírny sprievod: Veronika Paľovčíková
      • Nina Dedinská, zobcová flauta, pedagóg: Stanislav Hýbela, klavírny sprievod: Veronika Paľovčíková
      • Laura Pindurová, klavír, pedagóg: Eva Šutáková
      • Denis Ďuríček, klavír, pedagóg: Niko Kolesár
      • Band A (školská kapela) - Lara Nemcová, spev, Martin Janči, gitara, Samuel Mičko, gitara, Marko Hvizdák, basgitara, Zoe Belová, bicie, pedagógovia: Ivan Nemec a Roman Frátrik
     • VIANOČNÉ TRHY

     • Posledný deň vyučovania pred Vianocami, dňa 21. decembra 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnili Vianočné trhy, na ktorých boli vystavené výrobky našich žiakov s vianočnou tematikou.

      Umelecké podujatie mali v réžii pedagógovia výtvarného odboru: Marek Kokoška, Nataša Vaňková, Anna Babušiaková so synčekom, Ľubomíra Vajo Sidorová so synčekom, Tatiana Turňová a Miroslava Michalcová.

      Príjemnú atmosféru pri vydarených výrobkoch umocnil aj chutný nealkoholický punč, ktorý vzišiel z rúk pánov učiteľov Martina Hanuliaka a Ľuboša Žiaka. Pochutili si na ňom všetci prítomní návštevníci a spokojne si odniesli domov na sviatky aj niečo z trhových produktov.

     • Slávnostné popoludnie organizované Mestom Martin

     • Slávnostné popoludnie organizované Mestom Martin dňa 15. decembra 2023 spríjemnili naši tanečníci z elokovaného pracoviska Aknela, pod pedagogickým vedením PaedDr. Aleny Drljača.

      Vianočné piesne predniesli naši speváci za sprievodu hudobných nástrojov Ľudovej hudby a aktívnej prítomnosti pedagógov Mgr. art. Terézie Brodňanskej a Tomáša Brtka, DiS. art..

     • Vernisáž výstavy "Paralelné svety" v Turčianskej galérii

     • V Turčianskej galérii v Martine sa uskutočnila 7. decembra 2023 vernisáž výstavy "Paralelné svety".

      Výstava predstavuje výber z prevažne súčasnej voľnej textilnej tvorby troch výtvarníčok Blanky Cepkovej, Beáty Gerbócovej, ktoré súčasne pedagogicky pôsobia v Ateliéri textilnej tvorby a Sylvie Birkušovej.

      Atmosféru podujatie spríjemnil náš gitarista Samuel Mičko z triedy Mgr. art. Ivana Nemca.

     • OCENENIE PEDAGOGIČKY LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU

     • Pri príležitosti 70. výročia kultúrno-osvetovej činnosti na Slovensku, za dlhoročnú v oblasti rozvoja a zachovania neprofesionálneho umenia a kultúry v Turci, ocenilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine za dlhoročnú spoluprácu, našu pani učiteľku z literárno-dramatického odboru Mgr. art. Pavlu Musilovú, ArtD.

      Slávnostné ocenenie bolo v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine dňa 30.11.2023.

      Gratulujeme!

     • NAVŠTÍVIL NÁS MIKULÁŠ

     • V stredu 6. decembra do našej školy zavítal starý dobrý priateľ náš, volajú ho Mikuláš.

      Vozík priehrštím dobrôt naložený, kotúľal sa po ZUŠkárskej zemi.

      Nebol že on veru sám, anjel s čertom ho sprevádzal. Po dlhšej odmlke svojou návštevou nás poctil aj keltský mudrc Druid.

      Naši žiaci zaujali Mikuláša rôznymi umeleckými činnosťami ako hrou na hudobnom nástroji, tancom, recitáciou odborného textu a mnohými inými tvorivými kreáciami.

      Spievajúci čert nerozdal žiadne uhlie, nenašiel nikoho, kto by spĺňal kritérium na prevzatie tohto sortimentu.

      Spokojný Mikuláš odchádzal z prázdnou nošou. Bolo že to radosti, všetkých potešila predvianočná nálada, ale aj tie sladkosti.

      Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš, medzi nás.

     • Čarovná flauta 2023

     • Na 22. ročníku národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta“ v Nižnej, nás 23. novembra 2023 úspešne reprezentoval Jakub Koniar.

      V hre na zobcovej flaute získal v II. kategórii → čestné uznanie.

      pedagóg: Stanislav Hýbela, DiS. art.

      klavírny sprievod: Veronika Paľovčíková, DiS. art.

      Gratulujeme!

     • BIENÁLE GRAFIKY - Toruň, Poľsko

     • Vyhodnotenie XXIII. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže BIENÁLE GRAFIKY detí a mládeže, organizované galériou plastickej detskej tvorby v Torúni v Poľsku.

      Súťaže sa zúčastnilo 30 krajín s celého sveta. Celkovo bolo do súťaže poslaných 4940 prác, porota vybrala 684 prác z 26 krajín, ktoré spĺňali podmienky súťaže. Ocenených bolo 80 prác individuálnych a 3 práce kolektívne.

      CENA

      • Pavol Berta – 12 r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Stela Smiková – 11 r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      ČESTNÉ UZNANIE

      • Henrieta Bárdy – 12r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Zina Čauderová – 12r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Benjamín David Daniel – 10r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Adam Hreus – 11r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Alexandra Elena Jakubcová – 10r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Adrián Natanael Kacian – 10r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Matilda Mazancová – 11r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Sofia Pániková – 11r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Michal Švrlo – 10r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Debora Škarupová – 12r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Šimon Šmondrk – 10r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Jakub Turček – 12r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      GRATULUJEME!

     • Koncert pre Úniu nevidiacich

     • Naši mladí hudobníci spríjemnili chvíle na slávnostnom stretnutí členov Únie nevidiacich, ktoré sa uskutočnilo 15. novembra 2023 v penzióne Čierna pani.

      Pestrá umelecká ponuka v podaní našich žiakov realizáciou sólových i komorných umeleckých čísel, navodila príjemnú atmosféru tohto podujatia. Na záver programu sa predstavila ľudová hudba našej školy.

      Naši hudobníci si zo stretnutia odniesli aj poznatky o Braillovom písme, ktoré funguje na princípe reliéfnych bodov opisovaných číslami pozícii. Pre nevidiacich a slabozrakých je písmo obrovskou pomôckou.

      V programe vystúpili:

      • Katarína Koniarová, Aneta Kováčiková – husle, pedagóg: Lucia Hajdučeková
      • Zuzana Šichtová, Linda Thomková – keyboard, pedagóg: Veronika Paľovčíková
      • Jakub Koniar – zobcová flauta, pedagóg: Stanislav Hýbela
      • Filip Zoľák, Filip Ďanovský – gitara, pedagóg: Eva Rusnáková
      • Peter Paulis, Katarína Házová – spev, pedagóg: Oto Haverla
      • Lucia Balážová, Karolína Smatanová – akordeón, pedagóg: Pavol Zápotočný
      • Ľudová hudba pri ZUŠ Martin, pedagóg: Tomáš Brtko, Martin Hanuliak, Terézia Brodňanská, klavírny sprievod: Veronika Paľovčíková
     • FESTIVAL EUGENA SUCHOŇA 2023

     • V dňoch 26. a 27. októbra 2023 sa už po štrnástykrát stretli mladí talentovaní hudobní interpreti z celého Slovenska, víťazi celoslovenských a medzinárodných súťaží základných umeleckých škôl na XIV. ročníku Festivalu Eugena Suchoňa v Pezinku.

      Našu školu reprezentoval klavirista Denis Ďuríček. Za svoj umelecký výkon získal Cenu za vynikajúcu interpretáciu diela E. Suchoňa.

      pedagóg: Bc. Niko Kolesár

      Srdečne gratulujeme!

     • Bohúňova paleta 2023

     • 10.10.2023 – vyhodnotenie XXVI. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže BOHÚŇOVA PALETA 2023, Dolný Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 141 škôl zo Slovenska, Poľska, Českej republiky a Číny. Celkovo bolo do súťaže poslaných 2275 prác, porota udelila 318 ocenení v zlatom, striebornom, bronzovom pásme a čestných uznaniach.

      Našim výtvarníkom sa darilo.

      Kategória MAĽBA: ZLATÉ PÁSMO

      Stela Burianová - 8 r.

      Pedagóg: Mgr. art. Dalibor Palenčík

       

      Kategória GRAFIKA: STRIEBORNÉ PÁSMO

      Vivien Konstantová - 11 r.

      Pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

       

      Kategória POČÍTAČOVÁ GRAFIKA: STRIEBORNÉ PÁSMO

      Milan Cabala - 18 r.

      Pedagóg: Mgr. art. Dalibor Palenčík

       

      GRATULUJEME!

     • Návšteva žiakov zo ZŠ Jozefa Kronera

     • V rámci našej spolupráce s elokovaným pracoviskom na ZŠ Jozefa Kronera, som s pani učiteľkou Mgr. Martinou Salíniovou zorganizovala pre žiakov exkurziu v našej škole.

      Pani učiteľka s celou svojou triedou druhákov zo Základnej školy Jozefa Kronera prišli ku nám do ZUŠky, kde si prezreli priestory školy a predstavila som im všetky odbory, ktoré sa tu vyučujú. Pozreli si tanečnú sálu, modelovňu a vyskúšali si aj niektoré výtvarné techniky. Strávili sme spolu príjemné doobedie a dúfam, že podobnú milú akciu si ešte zopakujeme.

      Ďakujem veľmi pekne žiakom za ich slušné správanie, pozitívnu energiu, chuť spoznávať nové veci a pani učiteľke za bezproblémovú komunikáciu a ochotu a chuť spolupracovať.

      Mgr. Ľubomíra Vajo Sidorová - pedagogička výtvarného odboru

     • SCÉNICKÁ ŽATVA 2023

     • Dňa 30.08.2023 sa žiaci z literárno-dramatického odboru skupina „DROBÁTKA“ zúčastnili na festivale neprofesionálneho divadla SCÉNICKÁ ŽATVA. Mladí nadšenci umenia sa predstavili divadelnou hrou pod názvom „MÔJ SKVELÝ BRAT ROBINZON“, v priestoroch štúdia Slovenského komorného divadla v Martine. V stvárnenej hre vyvstávajú viaceré otázky zo života – „Načo sme tu? Čo je skutočne dôležité? Máme tu nejaké poslanie?

      Osoby a obsadenie: Daniela Dudová, Peter Grendár, Eva Žiaková, Natália Plešková, Žofia Frátriková, Laura Pindurová, Dorota Palenčíková, Kristína Sadilová.

      Réžia, úprava a scénografia: Pavla Musilová

      Hudobný sprievod: bicie – Roman Frátrik, gitara – Ivan Nemec

      Ocenenie „SCÉNICKÝ VENIEC" – cena za kolektívny herecký výkon.

      Festival moderovali naši žiaci – Eva Oľhová a Peter Grendár.

     • Turiec maľovaný

     • XIV. ročník detskej výtvarnej súťaže Turiec maľovaný

       

      Gratulujeme k úspechu našich žiakov:

      • Zoja Jesenská ~ 2. miesto, V. kategória pedagóg: Mgr. Ľubomíra Vajo Sidorová
      • Joel Chandler ~ 3. miesto, IV. kategória pedagóg: Mgr. Nataša Vaňková
     • Výstava prác na elokovanom pracovisku ZŠ A. Dubčeka

     • Výstava výberu prác žiakov Základnej umeleckej školy v Martine na elokovanom pracovisku v ZŠ Alexandra Dubčeka v Martine naprieč školským rokom 2022/2023.

      Tvorivá činnosť v priestoroch pracoviska sa niesla v podobe skúmania a objavovania rôznych druhov výtvarných techník, akými sú napríklad klasická kresba, maľba, práca so suchým pastelom a podobne. Žiaci rôznych vekových kategórií si mohli osvojiť aj iný spôsob kreatívneho zmýšľania, a tým bola práca s priestorom s rôznymi druhmi materiálov. Zakončením minulého školského roka bolo tvorenie grafických odtlačkov pomocou techniky linorytu s tým, že si žiaci mohli vlastnoručne vyskúšať otláčanie nenáročnou formou – pomocou ručného guličkového lisu pod pedagogickým vedením Márie Izabely Zápotočnej, DiS. art..

     • Absolventský koncert Samuela Mička

     • Dňa 26. júna 2023 sa absolventským výkonom predstavil v BarMuseum skvelý žiak našej školy gitarista Samuel Mičko, ktorý dlhoročne úspešne reprezentuje našu školy v celoslovenskom priestore. Pôsobil aj v legendárnej školskej kapele Good Food a aktuálne v kapele Banda. V programe koncertu tiež vystúpil jeho pedagóg Mgr. art. Ivan Nemec a tiež talentovaní žiaci gitarového oddelenia Matej Kepič a Benjamín Dávid Daniel.

     • DIVADLENIE 2023

     • V Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine sa pod názvom „DIVADLENIE" dňa 16. júna 2023 predstavili žiaci literárno-dramatického odboru pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Pavlíny Musilovej ArtD.

      V programe sa predstavili skupiny:

      • Mini 1
      • Minička
      • Chleba so šunkou
      • Sofie
      • Drobátka

      Zaplnenému publiku Štúdia predviedli scénky:

      • Audrey Hepburn
      • Obrovský krokodíl
      • Pelé
      • Paleontologička
      • Marry Anning Adrian Mol
      • Skvelý brat Robinzon

      hudobný sprievod:

      • Roman Frátrik - bicie
      • Ivan Nemec - gitara
     • Výstava prác na ZŠ s MŠ J. V. Dolinského

     • V mesiacoch máj - jún 2023 zrealizovali naši žiaci na elokovanom pracovisku v ZŠ Dolinského výstavu "malých absolventov" 4. ročníka 1. časti I. časti štúdia.

      Výstava bola situovaná na ploche troch poschodí, čím priestory školy boli umelecky zatratívnené, čo s potešením privítali žiaci, rodičia, pedagogický zbor a vedenie školy.

      pedagóg: PaedDr. Miroslava Michalcová

     • Absolventská výstava 2023

     • Dňa 15. júna 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnila výstava výtvarných prác našich absolventov, ktorí úspešne ukončili štúdium II. časti prvého stupňa a taktiež druhého stupňa.

      Absolventom a pedagógom srdečne gratulujeme!

     • ABSOLVENTI V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

     • Srdečne blahoželáme všetkým našim absolventom v školskom roku 2022/2023 k úspešnému ukončeniu štúdia. Tešíme sa, že mnohí budú naďalej pokračovať v štúdiu na našej škole.

      Veľké poďakovanie patrí aj ich pedagógom, ktorí ich dlhé roky sprevádzali na ceste spoznávania tajov umenia.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie