• Literárno-dramatický odbor

    • Pedagógovia odboru

      • Mgr. art. Pavla Musilová, ArtD.
      • Mgr. art. Pavla Musilová, ArtD.vedúca odboru
      • PaedDr. Otília Moravčíková, DiS. art.
      • PaedDr. Otília Moravčíková, DiS. art.korepetícia
   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie