• Novinky

     • KLAVÍRNE MATINÉE

     • Dňa 17. mája 2022 sme usporiadali v koncertnej sále našej školy klavírnu prehliadku našich žiakov „Klavírne Matinée“ v štyroch vekových kategóriách. Celkom sa predstavilo 21 mladých klaviristov, ktorí predviedli umelecké prednesové skladby takmer všetkých hudobných štýlov.

      Za svoje snaživé výkony boli ocenení nasledovne:

      • Lujza Pindurová → zlaté pásmo
      • Zuzana Šichtová → zlaté pásmo
      • Lucia Katarína Benčatová → strieborné pásmo
      • Gabriela Bugová → zlaté pásmo
      • Dorota Bulínová → zlaté pásmo
      • Kristína Kapráliková → zlaté pásmo
      • Lukáš Kožienka → zlaté pásmo
      • Kristián Boba → strieborné pásmo
      • Denis Ďuríček → zlaté pásmo
      • Hana Hrabětová → strieborné pásmo
      • Tamara Lisá → zlaté pásmo
      • Lara Nemcová → zlaté pásmo
      • Lenka Koniarová → zlaté pásmo
      • Tamara Dzurecová → zlaté pásmo
      • Rebeka Lisá → zlaté pásmo
      • Ema Turancová → strieborné pásmo
      • Laura Pindurová → zlaté pásmo
      • Adela Uhlárová → zlaté pásmo
      • Michelle Kecerová → zlaté pásmo
      • Jakub Kendera → zlaté pásmo
      • Soňa Olbertová → zlaté pásmo

      Mladých hudobníkov na školskú prehliadku pripravili pedagógovia klavírneho oddelenia: Mgr. Eva Šutáková, Veronika Paľovčíková, DiS. art, PaedDr. Martina Božeková, Mgr. Silvia Langová, PaedDr. Galina Lepiešová, Mgr. Darja Čerpáková, Eva Rojková, Bc. Niko Kolesár.

      Všetkým ďakujeme a gratulujeme!

     • KREMNICKÉ LASO 2022

     • Na 16. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky detských a mládežníckych hudobných skupín a spevákov/sólistov sa 16. mája 2022 predstavila aj naša kapela BANDA, ktorá pôsobí v nasledovnom obsadení:

      • Lara Nemcová ~ spev
      • Peter Paulis ~ spev
      • Zoe Belová ~ bicie
      • Samuel Mičko ~ gitara
      • Timotej Mičko ~ gitara
      • Matúš Zemko ~ basgitara

      Kapela pracuje pod umeleckým vedením pedagógov Mgr. art. Ivana Nemca a Romana Frátrika DiS. art.

     • Celoslovenská súťaž SMIŽIANSKA GITARA

     • Na celoslovenskej súťaži Smižianska gitara sa dňa 11. mája 2022 predstavili traja talentovaní gitaristi. Za svoje umelecké výkony boli ocenení nasledovne.

      • Viliam Pavlov - strieborné pásmo, kategória I. C
      • Benjamín David Daniel - strieborné pásmo, kategória I. C
      • Samuel Mičko - strieborné pásmo, kategória III. B

      pedagóg: Mgr. art. Ivan Nemec

      Gratulujeme!

     • Medzinárodná interpretačná súťaž RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR

     • Dňa 9. mája 2022 nás na 13. ročníku medzinárodnej interpretačnej súťaže – RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR 2022, ktorá sa konala pod záštitou riaditeľstva ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave úspešne reprezentoval žiak Denis Ďuríček z klavírnej triedy p. uč. Nika Kolesára.

      Denis Ďuríček získal v II. kategórii – 1. miesto za najlepšiu interpretáciu a zároveň získal cenu spoločnosti Mariána Vargu za vynikajúci klavírny výkon v súťaži.

      Srdečne blahoželáme!

     • Oceňovanie najlepších športovcov mesta Martin za rok 2021

     • Mesto Martin v piatok 29. apríla 2022 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu už tradične slávnostne ocenilo najlepších športovcov mesta Martin za rok 2021.

      Slávnostné podujatie hrou na gitare spríjemnil Samuel Mičko pod pedagogickým vedením Mgr. art. Ivana Nemca.

     • Klavírna súťažna prehliadka v Sládkovičove

     • Dňa 29. apríla 2022 sa na VII. ročníku klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove predstavil Jakub Kendera.

      Dosiahol skvelé umiestnenie v 5. kategórii - strieborné pásmo.

      pedagóg: Bc. Niko Kolesár

      Gratulujeme!

     • Súťaž v populárnom a muzikálovom speve PINK SONG

     • Na súťaži v populárnom a muzikálovom speve Pink Song sa 29. apríla 2022 skvele darilo speváčke Eve Oľhovej.

      V kategórii 4B získala zlaté pásmo a taktiež mimoriadne ocenenie za interpretáciu slovenskej skladby.

      pedagóg: Kristína Kubincová, DiS. art.

      Gratulujeme!

     • Stanislav Hýbela ocenený za celoživotný prínos pre dychové oddelenie ZUŠ

     • Dňa 4. apríla 2022 sa vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Martine uskutočnilo slávnostné oceňovanie pedagógov.

      Za celoživotný pedagogický prínos pre dychové oddelenie v Základnej umeleckej škole v Martine si ocenenie z rúk vedenia Mesta Martin prevzal Stanislav Hýbela.

      Srdečne blahoželáme!

     • Čiernobiele klávesy života Kláry Havlíkovej - Bartoškovej

     • Dňa 28. marca 2022 v našej škole zneli klavírne skladby v podaní našich žiakov na počesť významnej slovenskej klaviristky, martinskej rodáčky Kláry Havlíkovej, ktorá celý svoj život zasvätila hudbe.

      S úctou sme si pripomenuli 90. nedožité narodeniny veľkej propagátorky slovenskej hudby. Klavírne umenie prezentovala vo vyše 20 krajinách Európy, Ázie, Ameriky. Bola „dvornou klaviristkou“ Eugena Suchoňa, nahrala všetky jeho klavírne skladby.

      Koncert poctil návštevou aj jediný potomok Kláry Havlíkovej syn Igor Bartošek.

      Umelecké podujatie spestrili žiaci literárno – dramatického odboru z triedy Pavly Musilovej, ktorí priblížili rôzne zaujímavé momenty zo života Kláry Havlíkovej.

      Nástenky v chodbe pre koncertnou sálou ožili novým vzhľadom na danú tématiku, ktorú naaranžovala v bohatom historickom slede pani učiteľka Martina Božeková.

      Koncertnú sálu čerstvo zdobia portréty Kláry Havlíkovej, ktoré namaľovali žiaci z tried Anny Babušiakovej a Nataše Vaňkovej.

      Poďakovanie patrí autorke projektu – vedúcej klavírneho oddelenia Eve Šutákovej a ďalším pedagógom klavírneho oddelenia Veronike Paľovčíkovej, Darji Čerpákovej, Silvii Langovej, Galine Lepiešovej a Nikovi Kolesárovi.

      V programe účinkovali

      • žiaci hudobného odboru: Juliana Sukeľová, Soňa Bertová, Lucia Katarína Benčaťová, Katarína Adamčiaková, Tamara Lisá, Lukáš Kožienka, Alena Kubalová, Soňa Olbertová, Adam Hjadlovský, Petra Kvasnicová, Laura Pindurová, Jakub Kendera, Denis Ďuríček, Barbora Kluková, Lenka Koniarová, Adela Uhlárová, Veronika Olasová, Anna Malá
      • žiaci literárno – dramatického odboru: Peter Grendár, Natália Plešková, Eva Žiaková, Daniela Dudová, Vanessa Frková
      • žiaci výtvarného odboru: Zuzana Pandurová, Lenka Zemková, Mia Uličianska, Daniela Štermenská, Samuel Joel Daniel, Lesana Bečková, Benjamín David Daniel Nela Roštárová, Lujza Frátriková
     • Vesmír očami detí

     • V regionálnom kole XXXVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" získal žiak výtvarného odboru Silvester Sadloň z triedy PaedDr. Miroslavy Michalcovej čestné uznanie za svoju prácu.

      Srdečne gratulujeme!

     • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže k projektu „NOVÁ ŠANCA PRE VECI“

     • Žiaci výtvarného odboru sa zapojili do súťaže "Nová šanca pre veci", ktorá sa uskutočnila dňa 10.11.2021. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 16. marca 2022 na Mestskom úrade v Martine.

      V rámci propozície výtvarnej súťaže boli stanovené témy:

      1. Logo
      2. Výtvarná práca zameraná na tématiku: šetrenie životného prostredia, triedenie odpadu, Človek a príroda, Deň Zeme, Deň Vody

      Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci ZŠ a ZUŠ vo veku od 10 do 17 rokov. Termín uzávierky súťaže bol 29.10.2021.

      Úlohou odbornej komisie bolo udeliť z každej kategórie prvé tri miesta. Víťazná práca z kategórie Logo bude slúžiť ako predloha pre grafické spracovanie oficiálneho loga projektu „Nová šanca pre veci“.

      Prítomní členovia komisie sa zhodli na nasledovnom vyhodnotení:

      Víťazné práce v kategórii LOGO:

      1. miesto – Veronika Júlia Krivušová (pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková)

      2. miesto – Klára Sanigová (pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková)

      3. miesto – Sára Tarčáková (pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková)

      Víťazné práce v kategórii Výtvarná práca:

      1. miesto – Soňa Uličianska (pedagóg: Mgr. art. Dalibor Palenčík)

      2. miesto – Klára Sanigová (pedagóg: Mgr. art. Dalibor Palenčík)

      Srdečne všetkým gratulujeme!

     • Najkrajší dar

     • Žiaci literárno-dramatického odboru skupina "MINIČKA" pod pedagogickým vedením Mgr. art. Pavly Musilovej, ArtD. pripravili pre nás všetkých "Najkrajší dar".

     • Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari

     • Klavirista Denis Ďuríček sa predstavil na Koncertoch víťazov ~ Rajeckej hudobnej jari, kde v premiére predviedol skladby slovenského skladateľa Petra Javorku - Ranná prechádzka a Tajomná noc. Najskôr umeleckú kvalitu predstavil 8. novembra 2021 v Dvorane VŠMU v Bratislave a následne 9. novembra v Slovenskom inštitúte vo Viedni.

      Mladý talentovaný klavirista sa vzdeláva v triede pedagóga Bc. Nika Kolesára.

      Obom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie