• Novinky

     • Seniorské popoludnie

     • 4. marca 2020 sa v Slovenskej národnej knižnici uskutočnilo Seniorské popoludnie spojené s prednáškou odborníčky na mediálnu komunikáciu Doc. PhDr. Danou Petranovou.

      Atmosféru podujatia spríjemnili žiaci hudobného odboru v hre na keyboarde:

      • Branko Loboz z triedy pedagóga Mgr. Ota Haverlu
      • Timotej Kacian z triedy pedagóga Mgr. art. Pavla Zápotočného
     • Vystúpenie v Domove sociálnych služieb Medik – M

     • Naši žiaci z Komunitného centra na Bambuskách v piatok 14.12.2018 vystúpili na verejnosti so svojim vianočným programom pod vedením pedagóga PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD., kedy zavítali do Domova sociálnych služieb Medik – M na Severe a so svojim programom potešili klientov zdravotného zariadenia.

     • Vianočný koncert v Komunitnom centre

     • Na slávnostnom vianočnom vystúpení v Komunitnom centre na Bambuskách - našom novootvorenom elokovanom pracovisku sa predstavili s umeleckým programom žiacii z triedy PhDr. Milana Michalca, DiS. art., PhD.

      Program bol prepletený poetickým slovom, v hudobnom vstupe vystúpili tiež hostia. Podujatie navštívili predstavitelia Mesta Martin, vedúca odboru spoločenských služieb PhDr. Katarína Tomášová a Mgr. Katarína Fúčelová.

      Prítomní hudobníci a hostia si v závere spoločne zaspievali piesne Búvaj Dieťa krásne a Tichú noc.

      S dozvukmi príjemného podujatia si prítomní mohli pochutiť na chutnom občerstvení v réžii ZUŠ Martin, ktoré pomohli pripraviť pracovníčky Komunitného centra.

      Za spoluprácu ďakujeme tiež Tomášovi Gulánovi pri zvukovej réžii z ESŠ  :)

     • Vianočný koncert

     • V zaplnenej sále Biblickej školy sa predstavili talentovaní žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru s vianočným programom.

      Nechýbalo ani vyzdobenie vianočného stromčeka počas umeleckého podujatia.

      Vianoce prichádzajú :)

     • Fialové rozprávky

     • Žiaci a pedagógovia našej školy si pripomenuli 17. novembra 2018 Svetový deň predčasne narodených detí hudobno~dramatickým vystúpením v Biblickej škole.

      Prítomné deti mohli prezentovať aj svoju výtvarnú tvorivosť. 

      Program pripravili žiaci z tried pedagógov: Pavlíny Musilovej, Otílie Moravčíkovej, Ľubomíry Vajo Sidorovej, Nataši Vaňkovej. Na klavíri sprevádzala Kamila Šimonová.

     • Soirée 2018

     • Mesto Martin, Odbor spoločenských služieb 17. októbra v kine Strojár pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravilo už VII. Soirée tentoraz pod názvom "Stretnutie so 100 ročnou republikou".

      V umeleckom programe nechýbali ani žiaci našej školy, ktorí si pripravili pre seniorov zaujímavé hudobné kusy. Na klarinete sa predstavil Richard Cicko, na alt saxofóne Šimon Štermenský → žiaci pedagóga Stanislava Hýbelu.

      Mladých hudobníkov na klavíri sprevádzala Veronika Paľovčíková, DiS. art.

     • Krajinársky plenér 2018

     • Žiaci výtvarného odboru navštívili začiatkom júla 2018 Múzeum slovenskej dediny, kde si cibrili svoju kreatívnosť. Nakreslené výtvarné práce, ktoré vznikli v tomto prírodnom priestore, si môžete prísť pozrieť do našej školy :-)

     • Natáčanie filmu "Piargy"

     • V Múzeu slovenskej dediny v Martine sa natáčal koncom augusta a začiatkom septembra slovenský film na motívy novely Piargy od Františka Švantnera. Natáčania filmu v Jahodníckych hájoch sa zúčastnili aj žiaci lterárno - dramatického odboru pod vedením Pavlíny Musilovej :-) 

      Vo filme uvidíme v hlavnej úlohe Judit Bárdos a ďalších známych hercov, napríklad Atillu Mokoša, Mariána Geišberga, Ivana Martinku či Janu Oľhovú.

      Čítajte viac: https://myturiec.sme.sk/…/v-martine-nakrucaju-film-doteraz-…

     • Medzinárodné majstrovské kurzy "Schola Arvenzis"

     • V Dolnom Kubíne sa v dňoch od 5. do 13. júla uskutočnili medzinárodné majstrovské kurzy "Schola Arvenzis", na ktorých sa zúčastnili mladí hudobníci z rôznych kútov sveta pod vedením renomovaných pedagógov hudobného umenia.

      Organizáciu kurzov dlhoročne zastrešujú: Art Air Center, ZUŠ Petra Michala Bohúňa a Bratislavské konzervatórium.

      Majstrovské kurzy navštívil aj žiak našej školy - klavírista Pavol Bohdan Zápotočný, ktorý získal na toto podujatie štipendium ako víťaz kategórie medzinárodnej klavírnej súťaže Piano Talents for Europe z mája tohto roku.

      Pavol Bohdan sa aktívne od 9. júla vzdelával na vyučovacích hodinách pod vedením pedagóga profesora Marka Shavinera z univerzity z Tel Avivu. Záver každého dňa sa niesol v znamení umeleckých tónov predvedených na koncertoch, na ktorých Pavol Bohdan každý deň podvečer vystupoval.

      Majstrovské kurzy vyvrcholili odovzdávaním certifikátov 12. júla v Oravskej galérii a slávnostným koncertom najúspešnejších účastníkov 13. júla v Bratislave . Pavol Bohdan v Dvorane VŠMU na Zochovej ulici predviedol skladbu súčasného slovenského skladateľa Juraja Hatríka, ktorý sa zúčastnil koncertu a osobne poblahoželal mladému klaviristovi za predvedenú interpretáciu diela.

     • Absolventi 2017/2018

     • Naší milí absolventi ukončili úspešne štúdium na našej škole a ešte aj s úsmevom. :-) 

      Gratulujeme a ďakujeme.

     • Koncert v Primaciálnom paláci

     • Dňa 19. júna 2018 sa na koncerte víťazov členských súťaží EMCY Slovakia predstavil žiak našej školy Pavol Bohdan Zápotočný, študujúci hru na klavíri pod pedagogickým vedením Karly Kočalkovej.

      Pozvanie účinkovať na tomto koncerte dostal ako minuloročný laureát "Festivalu Ivana Ballu" v Dolnom Kubíne a "Detského hudobného festivalu" v Banskej Bystrici.

      Koncert sa uskutočnil v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

     • Súznenie

     • V Turčianskej galérii sa 6. júna uskutočnil 15. ročník hudobno - poetického programu ~ Súznenie, na ktorom sa predstavili žiaci a pedagógovia hudobného odboru.

      Prezentovali sa kvalitnými umeleckými výkonmi, za ktoré ich potleskom odmenilo spokojné publikum.V programe vystúpili:

      • Peter Grendár - pedagóg Otília Moravčíková
      • Radka Socháňová - pedagóg Stanislav Hýbela
      • Erik Stach - pedagóg Ivana Lahutová
      • Andrej Tabak - pedagóg Ivana Lahutová
      • Natália Kubičinová - pedagóg Ivana Lahutová
      • Kristína Záhorová - pedagóg Otília Moravčíková
      • Ondrej Jurkovič - pedagóg Silvia Langová
      • Barbora Sýkorová - pedagóg Lucia Hajdučeková
      • Terézia Mužilová - pedagóg Lucia Hajdučeková
      • Šimon Štermenský - pedagóg Stanislav Hýbela

      na klavíri sprevádzali: Kamila Šimonová a Veronika Paľovčíková

     • DSZ Svetluška v RTVS

     • ​​​​​​​Detský spevácky zbor SVETLUŠKA sa 1. júna 2018 zúčastnil na unikátnom projekte "SLOVENSKO SPIEVAJ".

      V piatok 1. júna sa vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu konala prehliadka detských a mládežníckych zborov v Bratislave s názvom "Bratislava spievaj". Na prehliadke sa predstavilo 9 slovenských a 1 súbor zahraničný - z Prahy, všetky zbory spoločne zaspievali 6 skladieb Márie Jašurdovej pod vedením dirigenta Jozefa Chabroňa a v sprievode Komorného sláčikového orchestra Junior zo ZUŠ J. Kresánka. Svetlušku dirigovala Otília Moravčíková za klavírneho sprievodu Kamili Šimonovej.

      21. júna 2018 sa uskutočnilo zasadenie stromu na počesť Mahátmu Gándhího pred Mestským úradom v Martine pod záštitou veľvyslanca Indickej republiky jeho excelencie Harsha Kumara Jaina a p. viceprimátora Imricha Žiga.

      Detský spevácky zbor Svetluška pod vedením Otílie Moravčíkovej prispel slávnostnému zhromaždeniu umeleckým vystúpením piesňou M. Jašurdovej: Letím a najobľúbenejšou Gándhího piesňou: Raghupati raghava raja ram.

      Kameň z rodného kraja tohto obdivuhodného nositeľa mieru bol zverený do rúk Svetlušky a položený ku koreňom ozdobnej čerešne.

     • Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari

     • Pavol Bohdan Zápotočný sa predstavil na koncertoch víťazov Rajeckej hudobnej jari, kde premiérovo prezentoval dielo slovenského súčasného skladateľa Daniela Mateja.

      • 4.6. - Bratislava / Mirbachov palác
      • 5.6. - Viedeň / Slovenský inštitút

      ​​​​​​​Ďakujeme Pavlovi Bohdanovi a jeho pani učiteľke Karle Kočalkovej za skvelú reprezentáciu našej školy v zahraničí.

     • Deň otvorených dverí

     • Do našej školy zavítalo dňa 17. apríla 2018 90 žiakov z materských škôl, konkrétne MŠ Ul. A. Stodolu, MŠ Ul. kpt. Nálepku a MŠ Hviezdoslavova.

      Po zoznámení sa s priestorom našej školy na našich hostí čakali umelecké aktivity. Žiaci literárno - dramatického odboru predviedli krátke predstavenie, výtvarná trieda ponúkla svoje čaro pasteliek, z najstaršími žiačkami tanečného odboru si mohli zatancovať a nakoniec pestrú paletu hudby si mohli prítomní vychutnať na koncerte, kde sa zoznámili s hudobnými nástrojmi. 

      O kreatívne dopoludnie sa zaslúžili:

      • absolventky tanečníčky - pedagóg: Bc. Eva Vachová
      • Drobátka, Stredňáci - pedagóg: Mgr. art. Pavlína Musilová, ArtD.
      • Zuzana Chromá - hra na zobcovej flaute - pedagóg: Mgr. Adriana Kolimárová
      • Romana Kubičinová - hra na zobcovej flaute - pedagóg: Mgr. Adriana Kolimárová
      • Veronika Vilčeková - hra na keyboarde - pedagóg: Igor Ivan, DiS. art.
      • Sabrina Hebboul - hra na husliach - pedagóg: Mgr. Lucia Hajdučeková
      • Tomáš Palider - hra na akordeóne - pedagóg: Mgr. art. Pavol Zápotočný
      • Jonatán Socháň - hra na gitare - pedagóg: Mgr. Ivana Lahutová
      • Andrej Tabak - hra na gitare - pedagóg: Mgr. Ivana Lahutová
      • Laura Škrovinová - spev - pedagóg: Bc. Anna Pónyová, DiS. art.
      • Lara Nemcová - hra na klavíri - pedagóg: Mgr. Kamila Šimonová
      • Šimon Štermenský - hra na saxofón - pedagóg: Stanislav Hýbela
      • Richard Cicko - hra na klarinet - pedagóg: Stanislav Hýbela
     • Regionálna klavírna prehliadka - 24. ročník

     • Naša škola zorganiazovala už v poradí 24. ročník Regionálnej klavírnej prehliadky.

      15. marca 2018 k nám zavítali mladí klaviristi zo Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline, Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružomberku a samozrejme domáceho Martina.

      V šiestich vekových kategóriách si na regionálnej klavírnej prehliadke zmeralo umelecké zručnosti 17 klavíristov. Ako po minulé roky, našim zverencom sa nesmierne darilo. Po vynikajúcich interpretačných výkonoch si z rúk predsedu poroty Mgr. Aleša Solárika ArtD. – pedagóga Akadémie umení v Banskej Bystrici – prevzali zaslúžené ocenenia, čím potvrdili vysokú dlhoročnú úroveň nášho klavírneho oddelenia.

      Tamara Lisá – 1. miesto ♪ I. kategória - pedagóg: Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.

      Lara Nemcová – 1. miesto ♪ II. kategória - pedagóg: Mgr. Kamila Šimonová

      Eva Žiaková – 2. miesto ♪ III. kategória - pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová

      Laura Pindurová – 3. miesto ♪ III. kategória - pedagóg: Karla Kočalková

      Dominik Boba – 3. miesto ♪ III. kategória - pedagóg: Veronika Paľovčíková, DiS. art.

      Michelle Kecerová – 1. miesto ♪ IV. kategória - pedagóg: Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.

      Jakub Malý – 2. miesto ♪ IV. kategória - pedagóg: Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.

      Pavol Bohdan Zápotočný – 1. miesto ♪ V. kategória - pedagóg: Karla Kočalková

      Absolútnym víťazom regionálnej prehliadky sa stal Pavol Bohdan Zápotočný

      Blahoželáme všetkým! :-)

     • Prešovské dni klasickej gitary

     • V dňoch 8. - 9. februára 2018 sa v metropole Šariša uskutočnili "Prešovské dni klasickej gitary".

      Súčasťou festivalu boli majstrovské interpretačné kurzy pod vedením koncertných umelcov a pedagógov: 
      Marco Socías (Španielsko)
      Prof. Jozef Zsapka (Slovensko)
      Prof. Ryszard Balauszko (Poľsko)
      Doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD. (Slovensko)
      Doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD. (Slovensko)
      Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD. (Slovensko)
      Mgr. art. Igor Vlach (Slovensko)
      Henry Tóth (Slovensko)
      Juraj Burian (Slovensko)
      Mgr. art. Miloš Slobodník (Slovensko)

      Interpretačných kurzov určených žiakom základných umeleckých škôl, študentom konzervatórií a vysokých hudobných škôl sa zúčastnili aj žiaci našej školy, ako aktívni účastníci: Ján Stehlík, Sarah Brisudová spolu s pedagógmi Mgr. Vlastimilom Brisudom, DiS. art. a Mgr. Ivanou Lahutovou.

      Prvý deň na kurzoch aktívne pôsobila Sarah Brisudová u p. doc. Mgr. art. Jána Labanta, ArtD. Večer bol zakončený koncertom španielskeho gitaristu Marca Sociasa s Košickou filharmóniou.
      Druhý deň na Prešovských dňoch klasickej gitary sa predstavil Ján Stehlík na kurzoch u Mgr. art. Miloša Slobodníka.

      Všetci zainteresovaní si priniesli z Prešova množstvo umeleckých podnetov okorenených obrovským zážitkom.

     • Majstrovský kurz a workshop v Nitre

     • ​​​​​​V Koncertnej sále Župného domu v Nitre sa 14. novembra 2017 uskutočnil majstrovský kurz a workshop pre pedagógov a študentov hudobných umeleckých škôl. 

      Podujatie bolo spojené s prezentáciou špičkového koncertného krídla značky Fazioli.

      Lektormi workshopu a klavírnych kurzov boli: 
      MgA. Maroš Klátik, ArtD. – FMU AU Banská Bystrica
      doc. Mgr.art. Eva Cáhová, ArtD. – FMU AU Banská Bystrica

      Vo večernom programe na KONCERTE PRE DVA KLAVÍRY A OSEM RÚK účinkovali:
      Eva Cáhová
      Bohdan Koval
      Maroš Klátik
      Michael Berki

      Hosť koncertu: Pavol Bohdan Zápotočný / ZUŠ Martin​​​​​

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie