• Novinky

     • Deň otvorených dverí

     • Do našej školy zavítalo dňa 17. apríla 2018 90 žiakov z materských škôl, konkrétne MŠ Ul. A. Stodolu, MŠ Ul. kpt. Nálepku a MŠ Hviezdoslavova.

      Po zoznámení sa s priestorom našej školy na našich hostí čakali umelecké aktivity. Žiaci literárno - dramatického odboru predviedli krátke predstavenie, výtvarná trieda ponúkla svoje čaro pasteliek, z najstaršími žiačkami tanečného odboru si mohli zatancovať a nakoniec pestrú paletu hudby si mohli prítomní vychutnať na koncerte, kde sa zoznámili s hudobnými nástrojmi. 

      O kreatívne dopoludnie sa zaslúžili:

      • absolventky tanečníčky - pedagóg: Bc. Eva Vachová
      • Drobátka, Stredňáci - pedagóg: Mgr. art. Pavlína Musilová, ArtD.
      • Zuzana Chromá - hra na zobcovej flaute - pedagóg: Mgr. Adriana Kolimárová
      • Romana Kubičinová - hra na zobcovej flaute - pedagóg: Mgr. Adriana Kolimárová
      • Veronika Vilčeková - hra na keyboarde - pedagóg: Igor Ivan, DiS. art.
      • Sabrina Hebboul - hra na husliach - pedagóg: Mgr. Lucia Hajdučeková
      • Tomáš Palider - hra na akordeóne - pedagóg: Mgr. art. Pavol Zápotočný
      • Jonatán Socháň - hra na gitare - pedagóg: Mgr. Ivana Lahutová
      • Andrej Tabak - hra na gitare - pedagóg: Mgr. Ivana Lahutová
      • Laura Škrovinová - spev - pedagóg: Bc. Anna Pónyová, DiS. art.
      • Lara Nemcová - hra na klavíri - pedagóg: Mgr. Kamila Šimonová
      • Šimon Štermenský - hra na saxofón - pedagóg: Stanislav Hýbela
      • Richard Cicko - hra na klarinet - pedagóg: Stanislav Hýbela
     • Regionálna klavírna prehliadka - 24. ročník

     • Naša škola zorganiazovala už v poradí 24. ročník Regionálnej klavírnej prehliadky.

      15. marca 2018 k nám zavítali mladí klaviristi zo Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline, Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružomberku a samozrejme domáceho Martina.

      V šiestich vekových kategóriách si na regionálnej klavírnej prehliadke zmeralo umelecké zručnosti 17 klavíristov. Ako po minulé roky, našim zverencom sa nesmierne darilo. Po vynikajúcich interpretačných výkonoch si z rúk predsedu poroty Mgr. Aleša Solárika ArtD. – pedagóga Akadémie umení v Banskej Bystrici – prevzali zaslúžené ocenenia, čím potvrdili vysokú dlhoročnú úroveň nášho klavírneho oddelenia.

      Tamara Lisá – 1. miesto ♪ I. kategória - pedagóg: Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.

      Lara Nemcová – 1. miesto ♪ II. kategória - pedagóg: Mgr. Kamila Šimonová

      Eva Žiaková – 2. miesto ♪ III. kategória - pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová

      Laura Pindurová – 3. miesto ♪ III. kategória - pedagóg: Karla Kočalková

      Dominik Boba – 3. miesto ♪ III. kategória - pedagóg: Veronika Paľovčíková, DiS. art.

      Michelle Kecerová – 1. miesto ♪ IV. kategória - pedagóg: Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.

      Jakub Malý – 2. miesto ♪ IV. kategória - pedagóg: Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.

      Pavol Bohdan Zápotočný – 1. miesto ♪ V. kategória - pedagóg: Karla Kočalková

      Absolútnym víťazom regionálnej prehliadky sa stal Pavol Bohdan Zápotočný

      Blahoželáme všetkým! :-)

     • Prešovské dni klasickej gitary

     • V dňoch 8. - 9. februára 2018 sa v metropole Šariša uskutočnili "Prešovské dni klasickej gitary".

      Súčasťou festivalu boli majstrovské interpretačné kurzy pod vedením koncertných umelcov a pedagógov: 
      Marco Socías (Španielsko)
      Prof. Jozef Zsapka (Slovensko)
      Prof. Ryszard Balauszko (Poľsko)
      Doc. Mgr. art. Ján Labant, ArtD. (Slovensko)
      Doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD. (Slovensko)
      Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD. (Slovensko)
      Mgr. art. Igor Vlach (Slovensko)
      Henry Tóth (Slovensko)
      Juraj Burian (Slovensko)
      Mgr. art. Miloš Slobodník (Slovensko)

      Interpretačných kurzov určených žiakom základných umeleckých škôl, študentom konzervatórií a vysokých hudobných škôl sa zúčastnili aj žiaci našej školy, ako aktívni účastníci: Ján Stehlík, Sarah Brisudová spolu s pedagógmi Mgr. Vlastimilom Brisudom, DiS. art. a Mgr. Ivanou Lahutovou.

      Prvý deň na kurzoch aktívne pôsobila Sarah Brisudová u p. doc. Mgr. art. Jána Labanta, ArtD. Večer bol zakončený koncertom španielskeho gitaristu Marca Sociasa s Košickou filharmóniou.
      Druhý deň na Prešovských dňoch klasickej gitary sa predstavil Ján Stehlík na kurzoch u Mgr. art. Miloša Slobodníka.

      Všetci zainteresovaní si priniesli z Prešova množstvo umeleckých podnetov okorenených obrovským zážitkom.

     • Majstrovský kurz a workshop v Nitre

     • ​​​​​​V Koncertnej sále Župného domu v Nitre sa 14. novembra 2017 uskutočnil majstrovský kurz a workshop pre pedagógov a študentov hudobných umeleckých škôl. 

      Podujatie bolo spojené s prezentáciou špičkového koncertného krídla značky Fazioli.

      Lektormi workshopu a klavírnych kurzov boli: 
      MgA. Maroš Klátik, ArtD. – FMU AU Banská Bystrica
      doc. Mgr.art. Eva Cáhová, ArtD. – FMU AU Banská Bystrica

      Vo večernom programe na KONCERTE PRE DVA KLAVÍRY A OSEM RÚK účinkovali:
      Eva Cáhová
      Bohdan Koval
      Maroš Klátik
      Michael Berki

      Hosť koncertu: Pavol Bohdan Zápotočný / ZUŠ Martin​​​​​

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie