• Novinky

     • NAVŠTÍVIL NÁS MIKULÁŠ

     • V stredu 6. decembra do našej školy zavítal starý dobrý priateľ náš, volajú ho Mikuláš.

      Vozík priehrštím dobrôt naložený, kotúľal sa po ZUŠkárskej zemi.

      Nebol že on veru sám, anjel s čertom ho sprevádzal. Po dlhšej odmlke svojou návštevou nás poctil aj keltský mudrc Druid.

      Naši žiaci zaujali Mikuláša rôznymi umeleckými činnosťami ako hrou na hudobnom nástroji, tancom, recitáciou odborného textu a mnohými inými tvorivými kreáciami.

      Spievajúci čert nerozdal žiadne uhlie, nenašiel nikoho, kto by spĺňal kritérium na prevzatie tohto sortimentu.

      Spokojný Mikuláš odchádzal z prázdnou nošou. Bolo že to radosti, všetkých potešila predvianočná nálada, ale aj tie sladkosti.

      Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš, medzi nás.

     • Čarovná flauta 2023

     • Na 22. ročníku národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta“ v Nižnej, nás 23. novembra 2023 úspešne reprezentoval Jakub Koniar.

      V hre na zobcovej flaute získal v II. kategórii → čestné uznanie.

      pedagóg: Stanislav Hýbela, DiS. art.

      klavírny sprievod: Veronika Paľovčíková, DiS. art.

      Gratulujeme!

     • BIENÁLE GRAFIKY - Toruň, Poľsko

     • Vyhodnotenie XXIII. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže BIENÁLE GRAFIKY detí a mládeže, organizované galériou plastickej detskej tvorby v Torúni v Poľsku.

      Súťaže sa zúčastnilo 30 krajín s celého sveta. Celkovo bolo do súťaže poslaných 4940 prác, porota vybrala 684 prác z 26 krajín, ktoré spĺňali podmienky súťaže. Ocenených bolo 80 prác individuálnych a 3 práce kolektívne.

      CENA

      • Pavol Berta – 12 r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Stela Smiková – 11 r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      ČESTNÉ UZNANIE

      • Henrieta Bárdy – 12r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Zina Čauderová – 12r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Benjamín David Daniel – 10r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Adam Hreus – 11r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Alexandra Elena Jakubcová – 10r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Adrián Natanael Kacian – 10r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Matilda Mazancová – 11r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Sofia Pániková – 11r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Michal Švrlo – 10r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Debora Škarupová – 12r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Šimon Šmondrk – 10r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Jakub Turček – 12r., pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      GRATULUJEME!

     • Koncert pre Úniu nevidiacich

     • Naši mladí hudobníci spríjemnili chvíle na slávnostnom stretnutí členov Únie nevidiacich, ktoré sa uskutočnilo 15. novembra 2023 v penzióne Čierna pani.

      Pestrá umelecká ponuka v podaní našich žiakov realizáciou sólových i komorných umeleckých čísel, navodila príjemnú atmosféru tohto podujatia. Na záver programu sa predstavila ľudová hudba našej školy.

      Naši hudobníci si zo stretnutia odniesli aj poznatky o Braillovom písme, ktoré funguje na princípe reliéfnych bodov opisovaných číslami pozícii. Pre nevidiacich a slabozrakých je písmo obrovskou pomôckou.

      V programe vystúpili:

      • Katarína Koniarová, Aneta Kováčiková – husle, pedagóg: Lucia Hajdučeková
      • Zuzana Šichtová, Linda Thomková – keyboard, pedagóg: Veronika Paľovčíková
      • Jakub Koniar – zobcová flauta, pedagóg: Stanislav Hýbela
      • Filip Zoľák, Filip Ďanovský – gitara, pedagóg: Eva Rusnáková
      • Peter Paulis, Katarína Házová – spev, pedagóg: Oto Haverla
      • Lucia Balážová, Karolína Smatanová – akordeón, pedagóg: Pavol Zápotočný
      • Ľudová hudba pri ZUŠ Martin, pedagóg: Tomáš Brtko, Martin Hanuliak, Terézia Brodňanská, klavírny sprievod: Veronika Paľovčíková
     • FESTIVAL EUGENA SUCHOŇA 2023

     • V dňoch 26. a 27. októbra 2023 sa už po štrnástykrát stretli mladí talentovaní hudobní interpreti z celého Slovenska, víťazi celoslovenských a medzinárodných súťaží základných umeleckých škôl na XIV. ročníku Festivalu Eugena Suchoňa v Pezinku.

      Našu školu reprezentoval klavirista Denis Ďuríček. Za svoj umelecký výkon získal Cenu za vynikajúcu interpretáciu diela E. Suchoňa.

      pedagóg: Bc. Niko Kolesár

      Srdečne gratulujeme!

     • Bohúňova paleta 2023

     • 10.10.2023 – vyhodnotenie XXVI. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže BOHÚŇOVA PALETA 2023, Dolný Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 141 škôl zo Slovenska, Poľska, Českej republiky a Číny. Celkovo bolo do súťaže poslaných 2275 prác, porota udelila 318 ocenení v zlatom, striebornom, bronzovom pásme a čestných uznaniach.

      Našim výtvarníkom sa darilo.

      Kategória MAĽBA: ZLATÉ PÁSMO

      Stela Burianová - 8 r.

      Pedagóg: Mgr. art. Dalibor Palenčík

       

      Kategória GRAFIKA: STRIEBORNÉ PÁSMO

      Vivien Konstantová - 11 r.

      Pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

       

      Kategória POČÍTAČOVÁ GRAFIKA: STRIEBORNÉ PÁSMO

      Milan Cabala - 18 r.

      Pedagóg: Mgr. art. Dalibor Palenčík

       

      GRATULUJEME!

     • Návšteva žiakov zo ZŠ Jozefa Kronera

     • V rámci našej spolupráce s elokovaným pracoviskom na ZŠ Jozefa Kronera, som s pani učiteľkou Mgr. Martinou Salíniovou zorganizovala pre žiakov exkurziu v našej škole.

      Pani učiteľka s celou svojou triedou druhákov zo Základnej školy Jozefa Kronera prišli ku nám do ZUŠky, kde si prezreli priestory školy a predstavila som im všetky odbory, ktoré sa tu vyučujú. Pozreli si tanečnú sálu, modelovňu a vyskúšali si aj niektoré výtvarné techniky. Strávili sme spolu príjemné doobedie a dúfam, že podobnú milú akciu si ešte zopakujeme.

      Ďakujem veľmi pekne žiakom za ich slušné správanie, pozitívnu energiu, chuť spoznávať nové veci a pani učiteľke za bezproblémovú komunikáciu a ochotu a chuť spolupracovať.

      Mgr. Ľubomíra Vajo Sidorová - pedagogička výtvarného odboru

     • SCÉNICKÁ ŽATVA 2023

     • Dňa 30.08.2023 sa žiaci z literárno-dramatického odboru skupina „DROBÁTKA“ zúčastnili na festivale neprofesionálneho divadla SCÉNICKÁ ŽATVA. Mladí nadšenci umenia sa predstavili divadelnou hrou pod názvom „MÔJ SKVELÝ BRAT ROBINZON“, v priestoroch štúdia Slovenského komorného divadla v Martine. V stvárnenej hre vyvstávajú viaceré otázky zo života – „Načo sme tu? Čo je skutočne dôležité? Máme tu nejaké poslanie?

      Osoby a obsadenie: Daniela Dudová, Peter Grendár, Eva Žiaková, Natália Plešková, Žofia Frátriková, Laura Pindurová, Dorota Palenčíková, Kristína Sadilová.

      Réžia, úprava a scénografia: Pavla Musilová

      Hudobný sprievod: bicie – Roman Frátrik, gitara – Ivan Nemec

      Ocenenie „SCÉNICKÝ VENIEC" – cena za kolektívny herecký výkon.

      Festival moderovali naši žiaci – Eva Oľhová a Peter Grendár.

     • Turiec maľovaný

     • XIV. ročník detskej výtvarnej súťaže Turiec maľovaný

       

      Gratulujeme k úspechu našich žiakov:

      • Zoja Jesenská ~ 2. miesto, V. kategória pedagóg: Mgr. Ľubomíra Vajo Sidorová
      • Joel Chandler ~ 3. miesto, IV. kategória pedagóg: Mgr. Nataša Vaňková
     • Výstava prác na elokovanom pracovisku ZŠ A. Dubčeka

     • Výstava výberu prác žiakov Základnej umeleckej školy v Martine na elokovanom pracovisku v ZŠ Alexandra Dubčeka v Martine naprieč školským rokom 2022/2023.

      Tvorivá činnosť v priestoroch pracoviska sa niesla v podobe skúmania a objavovania rôznych druhov výtvarných techník, akými sú napríklad klasická kresba, maľba, práca so suchým pastelom a podobne. Žiaci rôznych vekových kategórií si mohli osvojiť aj iný spôsob kreatívneho zmýšľania, a tým bola práca s priestorom s rôznymi druhmi materiálov. Zakončením minulého školského roka bolo tvorenie grafických odtlačkov pomocou techniky linorytu s tým, že si žiaci mohli vlastnoručne vyskúšať otláčanie nenáročnou formou – pomocou ručného guličkového lisu pod pedagogickým vedením Márie Izabely Zápotočnej, DiS. art..

     • Absolventský koncert Samuela Mička

     • Dňa 26. júna 2023 sa absolventským výkonom predstavil v BarMuseum skvelý žiak našej školy gitarista Samuel Mičko, ktorý dlhoročne úspešne reprezentuje našu školy v celoslovenskom priestore. Pôsobil aj v legendárnej školskej kapele Good Food a aktuálne v kapele Banda. V programe koncertu tiež vystúpil jeho pedagóg Mgr. art. Ivan Nemec a tiež talentovaní žiaci gitarového oddelenia Matej Kepič a Benjamín Dávid Daniel.

     • DIVADLENIE 2023

     • V Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine sa pod názvom „DIVADLENIE" dňa 16. júna 2023 predstavili žiaci literárno-dramatického odboru pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Pavlíny Musilovej ArtD.

      V programe sa predstavili skupiny:

      • Mini 1
      • Minička
      • Chleba so šunkou
      • Sofie
      • Drobátka

      Zaplnenému publiku Štúdia predviedli scénky:

      • Audrey Hepburn
      • Obrovský krokodíl
      • Pelé
      • Paleontologička
      • Marry Anning Adrian Mol
      • Skvelý brat Robinzon

      hudobný sprievod:

      • Roman Frátrik - bicie
      • Ivan Nemec - gitara
     • Výstava prác na ZŠ s MŠ J. V. Dolinského

     • V mesiacoch máj - jún 2023 zrealizovali naši žiaci na elokovanom pracovisku v ZŠ Dolinského výstavu "malých absolventov" 4. ročníka 1. časti I. časti štúdia.

      Výstava bola situovaná na ploche troch poschodí, čím priestory školy boli umelecky zatratívnené, čo s potešením privítali žiaci, rodičia, pedagogický zbor a vedenie školy.

      pedagóg: PaedDr. Miroslava Michalcová

     • Absolventská výstava 2023

     • Dňa 15. júna 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnila výstava výtvarných prác našich absolventov, ktorí úspešne ukončili štúdium II. časti prvého stupňa a taktiež druhého stupňa.

      Absolventom a pedagógom srdečne gratulujeme!

     • ABSOLVENTI V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

     • Srdečne blahoželáme všetkým našim absolventom v školskom roku 2022/2023 k úspešnému ukončeniu štúdia. Tešíme sa, že mnohí budú naďalej pokračovať v štúdiu na našej škole.

      Veľké poďakovanie patrí aj ich pedagógom, ktorí ich dlhé roky sprevádzali na ceste spoznávania tajov umenia.

     • KAPELA BANDA - umelecké potulky v júni 2023

     • Naša školská kapela "Banda" nezaháľala ani počas koncoročného finišovania. V priebehu mesiaca jún 2023 sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži "Rock pop jazz" v Košiciach a taktiež sa predstavila na koncertnom pódiu rockových kapiel na Drienku v Mošovciach.

      Obidve vystúpenia si naši mladí rockeri naplno užili, pričom sa stretli s nadšením a nádhernou spätnou väzbou od prítomného publika.

     • KONCERT ABSOLVENTOV 2023

     • Dňa 6. júna 2023 v Turčianskej galérii slávnostne ukončili štúdium absolventi hudobného odboru, ktorí svojimi výkonmi spríjemnili chvíle prítomným rodičom a hosťom koncertu.

      V programe sa predstavili:

      • Maroš Muriňák, Marek Krajči – gitara, pedagóg: Mgr. Dagmara Gardlíková
      • Jana Benčíková, Šimon Sňahničan – klavír, pedagóg: Mgr. Silvia Langová, DiS. art.
      • Nela Pratáková, Šimon Srneček – husle, pedagóg: Martin Hanuliak
      • Eva Oľhová – spev, pedagóg: Bc. Kristína Abafi, DiS. art.
      • Petronela Nováková – husle, pedagóg: Tomáš Brtko, DiS. art.
      • Laura Pindurová, Martin Hroboň – klavír, pedagóg: Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.
      • Michal Mitíľ – husle, pedagóg: Mgr. Lucia Hajdučeková, DiS. art.
      • Kristína Budošová – klavír, pedagóg: PaedDr. Martina Božeková
      • Matúš Uhlár – altsaxofón, pedagóg: Stanislav Hýbela, DiS. art.

      Absolventov na hudobných nástrojoch sprevádzali pedagógovia: Bc. Niko Kolesár, DiS. art., Veronika Paľovčíková DiS. art., Mgr. Silvia Langová, DiS. art. Stanislav Hýbela, DiS. art.

      Srdečne gratulujeme absolventom a ich pedagógom :)

     • FESTIVAL KOMORNEJ HUDBY 2023

     • V dňoch 5. - 7. júna 2023 sa v Čadci uskutočnil Medzinárodný festival komornej hudby, ktorého usporiadateľom bola Základná umelecká škola Jozefa Potočára. Naša škola sa predstavila vo vynikajúcom svetle zásluhou skvelých umeleckých výkonov našich klaviristov a gitaristov, keď si z Kysúc priniesli nasledovné ocenenia.

       

      Štvorručná hra na klavíri:

      Adela Uhlárová a Petra Kvasnicová

      kategória B1 / zlaté pásmo

      Cena predsedníčky festivalovej rady

      pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová

       

      Gitarové zoskupenia:

      Benjamín David Daniel a Matej Kepič – kategória A1 / zlaté pásmo

      Cena festivalovej rady

      pedagóg: Mgr. Dagmara Gardlíková

      pedagóg: Mgr. art. Ivan Nemec

       

      Matej Kepič a Marko Hvizdák – kategória A1 / zlaté pásmo

      Cena festivalovej rady

      pedagóg: Mgr. Dagmara Gardlíková

      pedagóg: Mgr. Eva Rusnáková , DiS. art.

       

      Posledný deň festivalu 7. júna 2023 sa naši úspešní hudobníci predstavili na záverečnom koncerte.

       

      Všetkým srdečne gratulujeme!

     • FeDiM – FEstival DIvadla Mladých 2023

     • V dňoch 02.-05.06.2023 sa zúčastnili žiaci literárno-dramatického odboru našej školy zúčastnili na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke neprofesionálneho divadla mladých v Tisovci - FeDiM Divadelnou hrou. S insenáciou „Môj skvelý brat Robinzon“ od autorky Jaroslavy Blažkovej, získali naši žiaci skvelé ocenenia.

      Skupina „DROBÁTKA“

      • Plešková Natália
      • Dudová Daniela
      • Sadilová Kristína
      • Frátriková Žofia
      • Žiaková Eva
      • Grendár Peter
      • Palenčíková Dorota
      • Pindurová Laura

      Hudobný sprievod:

      • Roman Frátrik, DiS. art. - bicie nástroje
      • Mgr. art. Ivan Nemec - gitara

      Mgr. art. Pavlína Musilová, ArtD. - réžia, svetlo

      INDIVIDUÁLNE OCENENIA ZÍSKALI:

      • Peter Grendár za herecký výkon v inscenácii Môj skvelý brat Robinzon
      • Daniela Dudová za herecký výkon v inscenácii Môj skvelý brat Robinzon

      Zlaté pásmo, cena primátora, zároveň návrh na postup na Scénickú žatvu.

      pedagóg: Mgr. art. Pavlína Musilová ArtD.

      GRATULUJEME!

     • Deň detí na sídlisku Martin – Sever 2023

     • Dňa 1. júna 2023 poslanecký výbor mestskej časti – Sever pripravil na Námestí francúzskych partizánov umelecký program k medzinárodnému dňu detí. Naša škola sa zapojila do tejto aktivity a ponúkla prítomným návštevníkom všetkých vekových kategórii bohatú nádielku rôznych umeleckých žánrov.

      O úvod podujatia sa postarala Ľudová hudba pri ZUŠ Martin pod vedením pedagógov Martina Hanuliaka a Tomáša Brtka.

      Následne predviedla 40 minútový program školská kapela BANDA (Bend Ei) pod pedagogickým vedením Ivana Nemca a Romana Frátrika.

      Horúce popoludnie obohatili aj žiaci z elokovaného pracoviska Bambusky v spolupráci so žiakmi z detských domovov Martina a Necpál, pod vedením Milana Michalca.

      Na záver sa predstavili tanečníci z elokovaného pracoviska Aknela – Vrútky z triedy Michaely Adámikovej.

      Tešíme sa z umeleckých výkonov našich zverencom a z vydareného podujatia

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie