• Novinky

     • La Guitaromanie 2023

     • Dňa 31. mája 2023 na 3. ročníku gitarovej súťaže "La Guitaromanie", pod záštitou SZUŠ D. Michaelliho, sa mimoriadne darilo našim mladým gitaristom, keď nám urobili obrovskú radosť.

      • Filip Zoľák ~ strieborné pásmo v 1. B kategórii, pedagóg: Mgr. Eva Rusnáková
      • Filip Ďanovský ~ zlaté pásmo v 1. B kategórii, pedagóg: Mgr. Eva Rusnáková
      • Martin Šimon ~ 1. miesto v zlatom pásme, v 1. A kategórii, pedagóg: Mgr. Dagmar Gardlíková
      • Sofia Lišková ~ 1. miesto v zlatom pásme, v 1. C kategórii, pedagóg: Mgr. Dagmar Gardlíková
      • Samuel Mičko ~ 1. miesto v zlatom pásme, v 3. C kategórii, pedagóg: Mgr. art. Ivan Nemec

      Gratulujeme!

     • PRECHÁDZKA STOROČIAMI

     • V Turčianskej galérii 23. mája 2023 znela hudba rôznych historických období, počnúc Renesanciou, Barokom, cez Klasicizmus, Romantizmus. Umelecká prechádzka storočiami vyvrcholila pri skladbách 20. – 21. storočia tónmi filmovej a muzikálovej tvorby. Hlavnými aktérmi boli žiaci klavírneho a gitarového oddelenia.

      Umelecké podujatie svojimi vstupmi obohatili žiaci literárno – dramatického odboru, ktorí priblížili prítomným návštevníkom udalosti z obdobia Renesancie, zo života básnika klavíra Fryderyka Chopina, alebo známeho slovenského skladateľa a hudobníka Mariána Vargu.

      Tešíme sa na ďalšie pokračovanie projektu.

      Účinkujúcich žiakov pripravili pedagógovia: Eva Šutáková, Pavlína Musilová, Galina Lepiešová, Eva Rusnáková, Dagmar Gardlíková, Silvia Langová, Eva Rojková, Niko Kolesár, Monika Richtarčíková, Martina Božeková.

     • Absolventský výlet 2023

     • Riaditeľstvo školy pripravilo našim milým absolventom zaujímavý výlet s bohatým umeleckým obsahom. Predpoludním dňa 25. mája 2023 vyrazilo umelecké osadenstvo smerom do Bratislavy.

      Prvou výletnou zastávkou bola návšteva Meulensteen Art Museum ~ DANUBIANA náchadzajúceho sa na vybudovanom ostrove vodného diela v Čuňove, ktoré ponúka výstavu moderného výtvarného umenia. Po výdatnej prehliadke aktuálnej výstavy si absolventi mohli oddýchnúť v areáli Eurovea, toť už v hlavnom meste v Bratislave, trebárs aj na nábreží Dunaja. Príjemný slnečný deň sme všetci vo večerných hodinách zavŕšili návštevou muzikálu VODA (A KRV) NAD VODOU, kde zneli najväčšie hity skupiny Elán, v Divadle Nová scéna.

      Bol to jednoducho vydarený deň a spokojnosť všetkých aktérov bola nadovšetko.

     • Saxo Klarinetiáda 2023

     • Na celoslovenskej súťaži v hre na dychových nástrojoch "Saxo Klarinetiáda 2023", sa 25. mája 2023 predstavil v Bojniciach žiak Samuel Bánýasz. Darilo sa mu skvelo. V 3. kategórii v hre na saxofóne získal zlaté pásmo. Úspešného žiaka sprevádzal na klavíri Bc. Niko Kolesár.

      pedagóg: Stanislav Hýbela

      Gratulujeme!

     • Dotyky s umením 2023

     • Príjemný letný piatkový podvečer 19. mája 2023 spríjemnili žiaci hudobného odboru v areáli kaštieľa v Záturčí. Na koncerte populárnej hudby sa predstavili hlavne speváci, ktorí zaspievali známe hity zo sféry pop – music , muzikálu a ďalších hudobných žánrov. Umelecký program spestrili aj interpreti na dychových nástrojoch a taktiež gitaristi.  Komorné telesá podporovali sýte tóny huslistov.

      Prítomným rodičom a hosťom podujatia podvečerné chvíle v prírodnom prostredí zľúbozvučnili nasledujúci žiaci:

      • Lukáš Štetka, Lilien Konstantová, Zdenka Michaela Šuhajová, Tomáš Danko, Mária Brincková, Eva Oľhová, Laura Škrovinová, Zoja Vronská, Kristína Bugáňová - zo speváckej triedy Bc. Kristíny Abafi.
      • Dajana Steindlová, Petronela Nováková, Kamila Forró, Terézia Smiešková - zo speváckej triedy Mgr. art. Terézie Brodňanskej.
      • Lucia Brnčalová, Katarína Házová - zo speváckej triedy Mgr. Ota Haverlu
      • Viliam Pavlov, Matúš Zemko - z gitarovej triedy Mgr. art. Ivana Nemca
      • Nina Dedinská – zobcová flauta - z triedy Stanislava Hýbelu
      • Petronela Nováková, Natália Kováčiková - z husľovej triedy Tomáša Brtka, DiS. art.

      Spevákov a účinkujúcich na hudobných nástrojoch  sprevádzali pedagógovia: Ing. Jelena Holá – klavír, Tomáš Brtko, DiS. art. – husle, Mgr. Oto Haverla  - keyboard, Mgr. art. Ivan Nemec – gitara, Dominika Žáčiková – gitara (hosť)

      Program moderovala Eva Oĺhová, kvalitu zvuku profesionálne zabezpečil Stanislav Hýbela.

     • Detský hudobný festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici 2023

     • Detský hudobný festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici ponúkol záujemcom dňa 19. mája 2023 už 19. ročník v sólovej hre na klavíri, ktorého sa môžu zúčastniť žiaci navštevujúci ZUŠ v Slovenskej republike.

      Žiak klavírneho oddelenia Denis Ďuríček predviedol vysoké klavírne umenie a obdržal všetky najvyššie ocenenia!!!

      • LAUREÁT festivalu
      • cena Jána Cikkera za interpretáciu skladby Eugena Suchoňa
      • umiestnenie v zlatom pásme

      Gratulujeme Denisovi k tomuto obrovskému úspechu a taktiež jeho pedagógovi Bc. Nikovi Kolesárovi.

     • Absolventská výstava žiakov 1. časti I. stupňa výtvarného odboru 2023

     • Absolventská výstava žiakov 4. ročníka 1. časti I. stupňa sa uskutočnila v čase 12. - 19. mája 2023 v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska

      Menný zoznam vystavujúcich žiakov:

      • Nikoleta Perglová
      • Eliška Cetlová
      • Filip Horník
      • Jerguš Janík
      • Gregor Paulovič
      • Karolína Smatanová
      • Ján Michna
      • Peter Jurista
      • Adela Čanádyová
      • Alžbeta Hašková
      • Hugo Harminc
      • Nela Hajdučeková
      • Soňa Bertová
      • Lucia Rusnáková
      • Zoe Zimanová
      • Alžbeta Masnicová
      • Michaela Petrášová
      • Amia Avramová
      • Jakub Hrúz
      • Natália Janovská
      • Ellie Borcovanová
      • Radoslava Petrašinová
      • Kristína Jesenská
      • Šimon Kohút
      • Kamila Olejárová
      • Michaela Kubíková
      • Isabel Košová
      • Sílas Štermenský
      • David Štermenský

      Pedagógovia vystavujúcich žiakov: PhDr. Peter Klimek, Mgr. Nataša Vaňková, Mgr. Erika Fízelová, PaedDr. Miroslava Michalcová, Mgr. Ľubomíra Vajo Sidorová

     • Kremnické laso 2023

     • Dňa 03.05.2023 sa uskutočnil 17. ročník súťaže hudobných skupín ZUŠ "Kremnické laso 2023".

      Na tomto podujatí našu ZUŠ reprezentovala kapela BANDA.

      V obrovskej konkurencii sa naši hudobníci rozhodne nestratili a s chuťou si parádne zahrali.

      Kapela si rozširuje svoj umelecký obzor pod pedagogickým vedením Romana Frátrika, DiS. art. a Mgr. art. Ivana Nemca.

     • Spevácka súťaž vo Vrútkach 2023

     • Dňa 3. mája 2023 sa vo Vrútkach uskutočnila spevácka súťaž pre žiakov ZUŠ. Našim spevákov sa zadarilo a ďakujeme im za reprezentáciu školy.

      • Michal Paleček ~ strieborné pásmo, I. kategória, pedagóg: Mgr. art. Terézia Brodňanská
      • Laura Škrovinová ~ zlaté pásmo, II. kategória, pedagóg: Bc. Kristína Abafi
      • Lukáš Štetka ~ účasť v II. kategórii, pedagóg: Bc. Kristína Abafi 
      • Zdenka Šuhajová ~ bronzové pásmo, IV. kategória, pedagóg: Bc. Kristína Abafi
      • Kristína Bugáňová ~ zlaté pásmo, IV. kategória, pedagóg: Bc. Kristína Abafi
     • Klavírna prehliadka v Sládkovičove 2023

     • ZUŠ Sládkovičovo organizovala 28. apríla 2023 8. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre žiakov umeleckých škôl. Súťaž bola zameraná na interpretáciu klasickej hudby a hudby iných žánrov. Na prehliadke nechýbali ani naši žiaci klavírneho oddelenia, ktorí predviedli skvelé výkony a priniesli si nasledovné ocenenia.

      • Michelle Kecerová ~ bronzové pásmo v IV. kategórii, pedagóg: Mgr. Eva Šutáková
      • Tamara Dzurecová ~ bronzové pásmo v V. kategórii, pedagóg: Bc. Niko Kolesár
      • Jakub Kendera ~ strieborné pásmo v VI. kategórii, pedagóg: Bc. Niko Kolesár

      Žiakom a pedagógom srdečne gratulujeme!

     • Jarné tvorenie

     • Jarné tvorenie a malé tématické výstavy na elokovanom pracovisku ZŠ a MŠ Dolinského pod vedením PaedDr. Miroslavy Michalcovej. 

     • Martinské synkopy 2023

     • Žiaci klavírneho oddelenia sa dňa 27. apríla 2023 predstavili na 1. ročníku školskej súťaže "Martinské synkopy".

      Súťaž prebiehala v štyroch vekových kategóriách. Odborná porota zložená z pedagógov klavírneho oddelenia ocenila klaviristov nasledovne:

      1. KATEGÓRIA

      • Viktória Bobová ~ zlaté pásmo, pedagóg: V. Paľovčíková, DiS. art.
      • Nina Velochová ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. S. Langová
      • Lujza Pindurová ~ 1. miesto v zlatom pásme, pedagóg: Mgr. E. Šutáková
      • Matúš Golier ~ strieborné pásmo, pedagóg: Bc. Niko Kolesár
      • Dorota Bulínová ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. S. Langová
      • Gabriela Bugová ~ zlaté pásmo, pedagóg: PaedDr. G. Lepiešová
      • Tatiana Jančiová ~ zlaté pásmo, pedagóg: E. Rojková
      • Lucia Katarína Benčaťová ~ strieborné pásmo, pedagóg: PaedDr. M. Božeková
      • Sára Gregová ~ strieborné pásmo, pedagóg: E. Rojková

      2. KATEGÓRIA

      • Lukáš Kožienka ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. S. Langová
      • Kristína Kapráliková~ zlaté pásmo, pedagóg: PaedDr. G. Lepiešová
      • Ondrej Švec ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. S. Langová
      • Katarína Malá ~ 1. miesto v zlatom pásme, pedagóg: Mgr. E. Šutáková
      • Tamara Lisá ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. E. Šutáková

      3. KATEGÓRIA

      • Lara Nemcová ~ strieborné pásmo, pedagóg: Mgr. E. Šutáková
      • Timotej Dzurec ~ strieborné pásmo, pedagóg: Bc. N. Kolesár
      • Laura Pindurová ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. E. Šutáková

      4. KATEGÓRIA

      • Michelle Kecerová ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. E. Šutáková
     • Literárno-dramatický odbor sa úspešne prezentoval v mesiacoch marec - apríl 2023

     • Dňa 23.03.2023 sa žiaci z LDO zúčastnili na 23. regionálnej divadelnej postupovej prehliadke v Belej - Duliciach.

      • čestné uznanie získala skupina - CHLEBA SO ŠUNKOU s inscenáciou PALEONTOLOGIČKA
      • postup na krajskú divadelnú prehliadku Detský divadelný medveď v Žiline skupina FRIDY s inscenáciou FRIDA.
      • 1. miesto a postup na krajskú divadelnú prehliadku Detský divadelný medveď v Žiline skupina SOFIE s inscenáciou TAJNÝ DENNÍK ADRIANA MOLA

      hudba: Stanislav Hýbela

      réžia, dramatizácia: Pavla Musilová

      Dňa 03.04.2023 sa konala krajská súťaž Detský divadelný medveď Žilina - krajské kolo postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti do 15 rokov.

      • Divadelný súbor FRIDKY: Sofia Juristová a Sofia Jakubcová 3. miesto a návrh na postup do celoslovenského kola
      • Divadelný súbor SOFIE: TAJNÝ DENNÍK ADRIANA MOLA

      Hudba, úprava: Stanislav Hýbela

      Réžia, dramatizácia: Pavla Musilová

       

      Dňa 24.04.2023 sa uskutočnila súťaž TURČIANSKA JAVISKO 2023 organizovaná Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine. Naši žiaci z LDO (divadelný súbor – DROBÁTKA) získali v kategórii neprofesionálneho divadla mladých ocenenie prvé miesto s priamym postupom do celoštátneho kola divadelnej súťaže FEDIM 2023.

      Inscenácia: Môj skvelý brat Robinzon

      Autormi, interpretmi hudby sú pedagógovia hudobného oddelenia - bicie: Roman Frátrik, gitara: Ivan Nemec

      Dramaturgia, réžia: Pavla Musilová

     • Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera v Košiciach 2023

     • Na XVII. ročníku medzinárodnej súťaže Petra Toperczera v Košiciach sa predstavil v dňoch 21. - 23. apríla 2023 klavirista Denis Ďuríček.

      Po úspešnom postupe v I. kole piatok 21. apríla sa mu darilo následne aj v sobotnom II. kole, keď za svoje umelecké výkony z obidvoch dní mu odborná porota udelila vynikajúce 3. miesto v II. kategórii do 15. rokov.

      V nedeľu 23. apríla Denis vystúpil aj na koncerte víťazov.

      pedagóg: Bc. Niko Kolesár

      GRATULUJEME

     • Schneiderova Trnava 2023

     • Klaviristky našej školy Andrea Uhlárová a Petra Kvasnicová sa predstavili 20. apríla 2023 na 22. ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaže "SCHNEIDEROVA TRNAVA 2023" v štvorručnej hre na klavíri.

      V IV. kategórii im odborná porota udelila bronzové pásmo.

      pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová

      Gratulujeme!

     • Výstava prác žiakov SPOSA

     • Výstava prác detí s autizmom je aktuálne sprístupnená vo foyer SKD Martin a potrvá do 24. apríla 2023.

      Žiaci zo SPOSA Turiec umelecké výtvarné vzdelanie spoznávajú pod odborným arteterapeutickým vedením pedagogičky ZUŠ Martin - Mgr. Nataše Vaňkovej.

     • Vokálna jar 2023

     • Na XXVI. súťažnom ročníku v sólovom speve „Vokálna jar" nás 29. marca 2023 v Kysuckom Novom Meste reprezentovali žiaci Kristína Bugáňová a Lukáš Štetka.

      Kristína Bugáňová získala v 4. kategórii bronzové pásmo.

      klavírny sprievod: Ing. Jelena Holá

      pedagóg: Bc. Kristína  AbafiDiS. art.

      GRATULUJEME!

     • Veľkonočná výzdoba v centre mesta Martin

     • Naši mladí výtvarníci z triedy Mgr. Nataše Vaňkovej a Mgr. Anny Babušiakovej sa zapojili v spolupráci s mestom Martin do veľkonočnej výzdoby v centre mesta na Divadelnom námestí.

      Z tvorivej dielne našich šikovných výtvarných talentov vyšiel v novom farebnom šate veľkonočný zajko a kraslica v odtieňoch modranskej majoliky.

     • VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC

     • V dňoch 03. - 24. apríla 2023 prebieha výstava výtvarných práv žiakov ZUŠ Martin v OC Galéria, Martin.

      Srdečne pozývame priaznivcov výtvarného umenia na výstavu výtvarných prác našich žiakov realizovaných vo všetkých výtvarných technikách.

     • FULLSTAR 2023

     • Naši speváci sa predstavili dňa 21. 3. 2023 na VI. ročníku súťaže v populárnom speve „Fullstar", ktorú zorganizovala Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Na Liptove sa predstavili v jagavom svetle a z podujatia si priviezli nasledovné ocenenia:

      • Michal Paleček – strieborné pásmo, I. kategóriapedagóg: Mgr. art. Terézia Brodňanská
      • Dajana Steindlová – bronzové pásmo, I. kategóriapedagóg: Mgr. art. Terézia Brodňanská
      • Eva Oľhová – zlaté pásmo, V. kategóriapedagóg: Kristína Abafi, DiS. art.
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie