• Novinky

     • Výstava prác žiakov SPOSA

     • Výstava prác detí s autizmom je aktuálne sprístupnená vo foyer SKD Martin a potrvá do 24. apríla 2023.

      Žiaci zo SPOSA Turiec umelecké výtvarné vzdelanie spoznávajú pod odborným arteterapeutickým vedením pedagogičky ZUŠ Martin - Mgr. Nataše Vaňkovej.

     • Vokálna jar 2023

     • Na XXVI. súťažnom ročníku v sólovom speve „Vokálna jar" nás 29. marca 2023 v Kysuckom Novom Meste reprezentovali žiaci Kristína Bugáňová a Lukáš Štetka.

      Kristína Bugáňová získala v 4. kategórii bronzové pásmo.

      klavírny sprievod: Ing. Jelena Holá

      pedagóg: Bc. Kristína  AbafiDiS. art.

      GRATULUJEME!

     • Veľkonočná výzdoba v centre mesta Martin

     • Naši mladí výtvarníci z triedy Mgr. Nataše Vaňkovej a Mgr. Anny Babušiakovej sa zapojili v spolupráci s mestom Martin do veľkonočnej výzdoby v centre mesta na Divadelnom námestí.

      Z tvorivej dielne našich šikovných výtvarných talentov vyšiel v novom farebnom šate veľkonočný zajko a kraslica v odtieňoch modranskej majoliky.

     • VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC

     • V dňoch 03. - 24. apríla 2023 prebieha výstava výtvarných práv žiakov ZUŠ Martin v OC Galéria, Martin.

      Srdečne pozývame priaznivcov výtvarného umenia na výstavu výtvarných prác našich žiakov realizovaných vo všetkých výtvarných technikách.

     • FULLSTAR 2023

     • Naši speváci sa predstavili dňa 21. 3. 2023 na VI. ročníku súťaže v populárnom speve „Fullstar", ktorú zorganizovala Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Na Liptove sa predstavili v jagavom svetle a z podujatia si priviezli nasledovné ocenenia:

      • Michal Paleček – strieborné pásmo, I. kategóriapedagóg: Mgr. art. Terézia Brodňanská
      • Dajana Steindlová – bronzové pásmo, I. kategóriapedagóg: Mgr. art. Terézia Brodňanská
      • Eva Oľhová – zlaté pásmo, V. kategóriapedagóg: Kristína Abafi, DiS. art.
     • Eva Šutáková ocenená za celoživotnú prácu v ZUŠ

     • Vedenie Mesta Martin pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo 23. marca 2023 pedagógov z martinských materských a základných škôl.

      Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Martine na morálne ocenenie navrhol vedúcu klavírneho oddelenia Mgr. Evu Šutákovú, DiS. art., ktorá si prevzala z rúk primátora Jána Danka pamätný list za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese s talentovanými deťmi a k príležitosti životného jubilea.

      Slávnostné chvíle vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu spríjemnil žiaci hudobného odboru. Nina Dedinská na zobcovej flaute za gitarového sprievodu pedagóga Mgr. art. Ivana Nemca, z triedy Stanislava Hýbelu. Na klavíri muzicíroval Denis Ďuríček pod pedagogickým vedením Bc. Nika Kolesára.

     • Vernisáž výstavy Jozefa Vongreja

     • Na vernisáži výstavy martinského umeleckého pedagóga Jozefa Vongreja, bývalého riaditeľa Základnej umeleckej školy v Martine, tvorcu medzinárodnej súťaže a výstavy detskej výtvarnej tvorby "Bienále fantázie" sa 23. februára 2023 predstavili aj pedagógovia našej školy.

      Huslistka Katarína Siváková a klavirista Niko Kolesár, ktorí umelecky spríjemníli slávnostné chvíle úvodu tohto podujatia.

     • Vianočná pohľadnica 2022

     • Vyhodnotenie 19. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže „VIANOČNÁ POHĽADNICA 2022“ organizovanej Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne.

      Bronzové pásmo v kategórii Základné umelecké školy získal Šimon Šmondrk (10 r.) s výtvarnou prácou Sneží.

      pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      Gratulujeme!

     • Land Art

     • Prezentácia žiakov z elokovaného pracoviska ZŠ Bystrička na tému "Panovníci".

      pedagóg: Mgr. Nataša Vaňková

     • Novoročný koncert 2023

     • Dňa 24. januára 2023 sa v sobášnej miestnosti Turčianskej galérie predstavili žiaci hudobného odboru, ktorí so svojimi pedagógmi predviedli prítomným hosťom zaujímavý umelecký program.

      Koncert bol venovaný pamiatke martinskej klavíristky Tatiany Fraňovej.

     • Vyhodnotenie 50. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže „LIDICE 2022"

     • Do súťaže sa zapojilo 77 krajín poslaním prác v množstve 14 527.

      ČESTNÉ UZNANIE

      • Anna Modrovská - pedagóg: PhDr. Peter Klimek
      • Bibiana Papíková - pedagóg: PhDr. Peter Klimek
      • Eliška Cetlová - pedagóg: PhDr. Peter Klimek
      • Veronika Júlia Krivušová - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Nina Nosáková - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Klára Sanigová - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Tatiana Šimeková - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      MEDAILA ŠKOLE ZA KOLEKCIU - ZUŠ Martin

      Gratulujeme!

     • Gitarová Prievidza 2022

     • 12. ročníka gitatovej súťaže "Gitarová Prievidza 2022" sa zúčastnili traja žiaci gitarového oddelenia. Z Horného Ponitria si 24. novembra 2022 priviezli zaujímavé ocenenia.

      » Viliam Pavlov, kategória II. A → bronzové pásmo

      » Benjamín David Daniel, kategória II. A → strieborné pásmo

      » Samuel Mičko, kategória III. C → zlaté pásmo

      Pedagóg: Mgr. art. Ivan Nemec

      Všetkým blahoželáme!

     • Čarovná flauta 2022

     • Na 21. ročníku národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch "Čarovná flauta 2022" v Nižnej sa 23. novembra predstavil v hre na zobcovej flaute žiak Jakub Koniar, ktorý v I. kategórii získal 3. miesto

      pedagóg: Stanislav Hýbela, DiS. art.

      klavírny sprievod: Veronika Paľovčíková, DiS. art.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie