• Novinky

     • Spevácka súťaž vo Vrútkach 2023

     • Dňa 3. mája 2023 sa vo Vrútkach uskutočnila spevácka súťaž pre žiakov ZUŠ. Našim spevákov sa zadarilo a ďakujeme im za reprezentáciu školy.

      • Michal Paleček ~ strieborné pásmo, I. kategória, pedagóg: Mgr. art. Terézia Brodňanská
      • Laura Škrovinová ~ zlaté pásmo, II. kategória, pedagóg: Bc. Kristína Abafi
      • Lukáš Štetka ~ účasť v II. kategórii, pedagóg: Bc. Kristína Abafi 
      • Zdenka Šuhajová ~ bronzové pásmo, IV. kategória, pedagóg: Bc. Kristína Abafi
      • Kristína Bugáňová ~ zlaté pásmo, IV. kategória, pedagóg: Bc. Kristína Abafi
     • Klavírna prehliadka v Sládkovičove 2023

     • ZUŠ Sládkovičovo organizovala 28. apríla 2023 8. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre žiakov umeleckých škôl. Súťaž bola zameraná na interpretáciu klasickej hudby a hudby iných žánrov. Na prehliadke nechýbali ani naši žiaci klavírneho oddelenia, ktorí predviedli skvelé výkony a priniesli si nasledovné ocenenia.

      • Michelle Kecerová ~ bronzové pásmo v IV. kategórii, pedagóg: Mgr. Eva Šutáková
      • Tamara Dzurecová ~ bronzové pásmo v V. kategórii, pedagóg: Bc. Niko Kolesár
      • Jakub Kendera ~ strieborné pásmo v VI. kategórii, pedagóg: Bc. Niko Kolesár

      Žiakom a pedagógom srdečne gratulujeme!

     • Jarné tvorenie

     • Jarné tvorenie a malé tématické výstavy na elokovanom pracovisku ZŠ a MŠ Dolinského pod vedením PaedDr. Miroslavy Michalcovej. 

     • Martinské synkopy 2023

     • Žiaci klavírneho oddelenia sa dňa 27. apríla 2023 predstavili na 1. ročníku školskej súťaže "Martinské synkopy".

      Súťaž prebiehala v štyroch vekových kategóriách. Odborná porota zložená z pedagógov klavírneho oddelenia ocenila klaviristov nasledovne:

      1. KATEGÓRIA

      • Viktória Bobová ~ zlaté pásmo, pedagóg: V. Paľovčíková, DiS. art.
      • Nina Velochová ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. S. Langová
      • Lujza Pindurová ~ 1. miesto v zlatom pásme, pedagóg: Mgr. E. Šutáková
      • Matúš Golier ~ strieborné pásmo, pedagóg: Bc. Niko Kolesár
      • Dorota Bulínová ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. S. Langová
      • Gabriela Bugová ~ zlaté pásmo, pedagóg: PaedDr. G. Lepiešová
      • Tatiana Jančiová ~ zlaté pásmo, pedagóg: E. Rojková
      • Lucia Katarína Benčaťová ~ strieborné pásmo, pedagóg: PaedDr. M. Božeková
      • Sára Gregová ~ strieborné pásmo, pedagóg: E. Rojková

      2. KATEGÓRIA

      • Lukáš Kožienka ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. S. Langová
      • Kristína Kapráliková~ zlaté pásmo, pedagóg: PaedDr. G. Lepiešová
      • Ondrej Švec ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. S. Langová
      • Katarína Malá ~ 1. miesto v zlatom pásme, pedagóg: Mgr. E. Šutáková
      • Tamara Lisá ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. E. Šutáková

      3. KATEGÓRIA

      • Lara Nemcová ~ strieborné pásmo, pedagóg: Mgr. E. Šutáková
      • Timotej Dzurec ~ strieborné pásmo, pedagóg: Bc. N. Kolesár
      • Laura Pindurová ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. E. Šutáková

      4. KATEGÓRIA

      • Michelle Kecerová ~ zlaté pásmo, pedagóg: Mgr. E. Šutáková
     • Literárno-dramatický odbor sa úspešne prezentoval v mesiacoch marec - apríl 2023

     • Dňa 23.03.2023 sa žiaci z LDO zúčastnili na 23. regionálnej divadelnej postupovej prehliadke v Belej - Duliciach.

      • čestné uznanie získala skupina - CHLEBA SO ŠUNKOU s inscenáciou PALEONTOLOGIČKA
      • postup na krajskú divadelnú prehliadku Detský divadelný medveď v Žiline skupina FRIDY s inscenáciou FRIDA.
      • 1. miesto a postup na krajskú divadelnú prehliadku Detský divadelný medveď v Žiline skupina SOFIE s inscenáciou TAJNÝ DENNÍK ADRIANA MOLA

      hudba: Stanislav Hýbela

      réžia, dramatizácia: Pavla Musilová

      Dňa 03.04.2023 sa konala krajská súťaž Detský divadelný medveď Žilina - krajské kolo postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti do 15 rokov.

      • Divadelný súbor FRIDKY: Sofia Juristová a Sofia Jakubcová 3. miesto a návrh na postup do celoslovenského kola
      • Divadelný súbor SOFIE: TAJNÝ DENNÍK ADRIANA MOLA

      Hudba, úprava: Stanislav Hýbela

      Réžia, dramatizácia: Pavla Musilová

       

      Dňa 24.04.2023 sa uskutočnila súťaž TURČIANSKA JAVISKO 2023 organizovaná Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine. Naši žiaci z LDO (divadelný súbor – DROBÁTKA) získali v kategórii neprofesionálneho divadla mladých ocenenie prvé miesto s priamym postupom do celoštátneho kola divadelnej súťaže FEDIM 2023.

      Inscenácia: Môj skvelý brat Robinzon

      Autormi, interpretmi hudby sú pedagógovia hudobného oddelenia - bicie: Roman Frátrik, gitara: Ivan Nemec

      Dramaturgia, réžia: Pavla Musilová

     • Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera v Košiciach 2023

     • Na XVII. ročníku medzinárodnej súťaže Petra Toperczera v Košiciach sa predstavil v dňoch 21. - 23. apríla 2023 klavirista Denis Ďuríček.

      Po úspešnom postupe v I. kole piatok 21. apríla sa mu darilo následne aj v sobotnom II. kole, keď za svoje umelecké výkony z obidvoch dní mu odborná porota udelila vynikajúce 3. miesto v II. kategórii do 15. rokov.

      V nedeľu 23. apríla Denis vystúpil aj na koncerte víťazov.

      pedagóg: Bc. Niko Kolesár

      GRATULUJEME

     • Schneiderova Trnava 2023

     • Klaviristky našej školy Andrea Uhlárová a Petra Kvasnicová sa predstavili 20. apríla 2023 na 22. ročníku celoslovenskej interpretačnej súťaže "SCHNEIDEROVA TRNAVA 2023" v štvorručnej hre na klavíri.

      V IV. kategórii im odborná porota udelila bronzové pásmo.

      pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová

      Gratulujeme!

     • Výstava prác žiakov SPOSA

     • Výstava prác detí s autizmom je aktuálne sprístupnená vo foyer SKD Martin a potrvá do 24. apríla 2023.

      Žiaci zo SPOSA Turiec umelecké výtvarné vzdelanie spoznávajú pod odborným arteterapeutickým vedením pedagogičky ZUŠ Martin - Mgr. Nataše Vaňkovej.

     • Vokálna jar 2023

     • Na XXVI. súťažnom ročníku v sólovom speve „Vokálna jar" nás 29. marca 2023 v Kysuckom Novom Meste reprezentovali žiaci Kristína Bugáňová a Lukáš Štetka.

      Kristína Bugáňová získala v 4. kategórii bronzové pásmo.

      klavírny sprievod: Ing. Jelena Holá

      pedagóg: Bc. Kristína  AbafiDiS. art.

      GRATULUJEME!

     • Veľkonočná výzdoba v centre mesta Martin

     • Naši mladí výtvarníci z triedy Mgr. Nataše Vaňkovej a Mgr. Anny Babušiakovej sa zapojili v spolupráci s mestom Martin do veľkonočnej výzdoby v centre mesta na Divadelnom námestí.

      Z tvorivej dielne našich šikovných výtvarných talentov vyšiel v novom farebnom šate veľkonočný zajko a kraslica v odtieňoch modranskej majoliky.

     • VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC

     • V dňoch 03. - 24. apríla 2023 prebieha výstava výtvarných práv žiakov ZUŠ Martin v OC Galéria, Martin.

      Srdečne pozývame priaznivcov výtvarného umenia na výstavu výtvarných prác našich žiakov realizovaných vo všetkých výtvarných technikách.

     • FULLSTAR 2023

     • Naši speváci sa predstavili dňa 21. 3. 2023 na VI. ročníku súťaže v populárnom speve „Fullstar", ktorú zorganizovala Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Na Liptove sa predstavili v jagavom svetle a z podujatia si priviezli nasledovné ocenenia:

      • Michal Paleček – strieborné pásmo, I. kategóriapedagóg: Mgr. art. Terézia Brodňanská
      • Dajana Steindlová – bronzové pásmo, I. kategóriapedagóg: Mgr. art. Terézia Brodňanská
      • Eva Oľhová – zlaté pásmo, V. kategóriapedagóg: Kristína Abafi, DiS. art.
     • Eva Šutáková ocenená za celoživotnú prácu v ZUŠ

     • Vedenie Mesta Martin pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo 23. marca 2023 pedagógov z martinských materských a základných škôl.

      Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Martine na morálne ocenenie navrhol vedúcu klavírneho oddelenia Mgr. Evu Šutákovú, DiS. art., ktorá si prevzala z rúk primátora Jána Danka pamätný list za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese s talentovanými deťmi a k príležitosti životného jubilea.

      Slávnostné chvíle vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu spríjemnil žiaci hudobného odboru. Nina Dedinská na zobcovej flaute za gitarového sprievodu pedagóga Mgr. art. Ivana Nemca, z triedy Stanislava Hýbelu. Na klavíri muzicíroval Denis Ďuríček pod pedagogickým vedením Bc. Nika Kolesára.

     • Vernisáž výstavy Jozefa Vongreja

     • Na vernisáži výstavy martinského umeleckého pedagóga Jozefa Vongreja, bývalého riaditeľa Základnej umeleckej školy v Martine, tvorcu medzinárodnej súťaže a výstavy detskej výtvarnej tvorby "Bienále fantázie" sa 23. februára 2023 predstavili aj pedagógovia našej školy.

      Huslistka Katarína Siváková a klavirista Niko Kolesár, ktorí umelecky spríjemníli slávnostné chvíle úvodu tohto podujatia.

     • Vianočná pohľadnica 2022

     • Vyhodnotenie 19. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže „VIANOČNÁ POHĽADNICA 2022“ organizovanej Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne.

      Bronzové pásmo v kategórii Základné umelecké školy získal Šimon Šmondrk (10 r.) s výtvarnou prácou Sneží.

      pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      Gratulujeme!

     • Land Art

     • Prezentácia žiakov z elokovaného pracoviska ZŠ Bystrička na tému "Panovníci".

      pedagóg: Mgr. Nataša Vaňková

     • Novoročný koncert 2023

     • Dňa 24. januára 2023 sa v sobášnej miestnosti Turčianskej galérie predstavili žiaci hudobného odboru, ktorí so svojimi pedagógmi predviedli prítomným hosťom zaujímavý umelecký program.

      Koncert bol venovaný pamiatke martinskej klavíristky Tatiany Fraňovej.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie