• Novinky

     • Eva Šutáková ocenená za celoživotnú prácu v ZUŠ

     • Vedenie Mesta Martin pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo 23. marca 2023 pedagógov z martinských materských a základných škôl.

      Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Martine na morálne ocenenie navrhol vedúcu klavírneho oddelenia Mgr. Evu Šutákovú, DiS. art., ktorá si prevzala z rúk primátora Jána Danka pamätný list za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese s talentovanými deťmi a k príležitosti životného jubilea.

      Slávnostné chvíle vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu spríjemnil žiaci hudobného odboru. Nina Dedinská na zobcovej flaute za gitarového sprievodu pedagóga Mgr. art. Ivana Nemca, z triedy Stanislava Hýbelu. Na klavíri muzicíroval Denis Ďuríček pod pedagogickým vedením Bc. Nika Kolesára.

     • Vernisáž výstavy Jozefa Vongreja

     • Na vernisáži výstavy martinského umeleckého pedagóga Jozefa Vongreja, bývalého riaditeľa Základnej umeleckej školy v Martine, tvorcu medzinárodnej súťaže a výstavy detskej výtvarnej tvorby "Bienále fantázie" sa 23. februára 2023 predstavili aj pedagógovia našej školy.

      Huslistka Katarína Siváková a klavirista Niko Kolesár, ktorí umelecky spríjemníli slávnostné chvíle úvodu tohto podujatia.

     • Vianočná pohľadnica 2022

     • Vyhodnotenie 19. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže „VIANOČNÁ POHĽADNICA 2022“ organizovanej Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne.

      Bronzové pásmo v kategórii Základné umelecké školy získal Šimon Šmondrk (10 r.) s výtvarnou prácou Sneží.

      pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      Gratulujeme!

     • Land Art

     • Prezentácia žiakov z elokovaného pracoviska ZŠ Bystrička na tému "Panovníci".

      pedagóg: Mgr. Nataša Vaňková

     • Novoročný koncert 2023

     • Dňa 24. januára 2023 sa v sobášnej miestnosti Turčianskej galérie predstavili žiaci hudobného odboru, ktorí so svojimi pedagógmi predviedli prítomným hosťom zaujímavý umelecký program.

      Koncert bol venovaný pamiatke martinskej klavíristky Tatiany Fraňovej.

     • Vyhodnotenie 50. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže „LIDICE 2022"

     • Do súťaže sa zapojilo 77 krajín poslaním prác v množstve 14 527.

      ČESTNÉ UZNANIE

      • Anna Modrovská - pedagóg: PhDr. Peter Klimek
      • Bibiana Papíková - pedagóg: PhDr. Peter Klimek
      • Eliška Cetlová - pedagóg: PhDr. Peter Klimek
      • Veronika Júlia Krivušová - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Nina Nosáková - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Klára Sanigová - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Tatiana Šimeková - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      MEDAILA ŠKOLE ZA KOLEKCIU - ZUŠ Martin

      Gratulujeme!

     • Gitarová Prievidza 2022

     • 12. ročníka gitatovej súťaže "Gitarová Prievidza 2022" sa zúčastnili traja žiaci gitarového oddelenia. Z Horného Ponitria si 24. novembra 2022 priviezli zaujímavé ocenenia.

      » Viliam Pavlov, kategória II. A → bronzové pásmo

      » Benjamín David Daniel, kategória II. A → strieborné pásmo

      » Samuel Mičko, kategória III. C → zlaté pásmo

      Pedagóg: Mgr. art. Ivan Nemec

      Všetkým blahoželáme!

     • Čarovná flauta 2022

     • Na 21. ročníku národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch "Čarovná flauta 2022" v Nižnej sa 23. novembra predstavil v hre na zobcovej flaute žiak Jakub Koniar, ktorý v I. kategórii získal 3. miesto

      pedagóg: Stanislav Hýbela, DiS. art.

      klavírny sprievod: Veronika Paľovčíková, DiS. art.

     • Návšteva z partnerských miest mesta Martin v ZUŠ Martin

     • Počas Dní sv. Martina v piatok, 11. novembra 2022, našu školu navštívila vzácna návšteva z partnerských miest mesta Martin: primátor mesta Ribeira Grande, tajomník rady mesta Ribeira, honorárna konzulka SR na Azorských ostrovoch, starosta a vedenie mesta Jičín, riaditeľka ZUŠ J. B. Foerstera v Jičíne a taktiež predstavitelia mesta Martin.

      Pre hostí sme pripravili koncert, divadelné predstavenie, hostia sa zoznámili aj s priebehom vyučovania vo všetkých štyroch odboroch.

      Svoju kreatívnosť si vyskúšali v modelovni pri hrnčiarskom kruhu.

      Na pracovnom stretnutí boli prediskutované detaily o pripravovanom projekte umeleckých škôl Jičína a Martina.

      Bolo to pre všetkých určite príjemné popoludnie.

     • Vyhodnotenie 22. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarných prác - Torúň, Poľsko

     • Na súťaži bolo celkovo 4738 zo 29 krajín sveta. Ocenených bolo 769 prác z 24 krajín.

      Diplom za účasť – Salome Fúčelová, pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      Diplom za účasť – Ema Grisová, pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      Diplom za účasť – Zoja Hajdučeková, pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      Diplom za účasť – Veronika Júlia Krivušová, pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      Diplom za účasť – Alžbeta Marčeková, pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      Diplom za účasť – Sára Tarčáková, pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      Diplom za účasť – Bibiana Tonková, pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      Diplom za účasť – Lukáš Novosedliak, pedagóg: PhDr. Peter Klimek

      Diplom za účasť – Peter Smrek, pedagóg: Mgr. art. Dalibor Palenčík

      Gratulujeme!

     • Schneiderova Trnava 2022

     • Dňa 20. októbra 2022 sa uskutočnil v Trnave 21. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v sólovej hre na klavíri Schneiderova Trnava. V "Slovenskom Ríme" sa veľmi darilo nášmu mladému klaviristovi. Denis Ďuríček sa stal víťazom II. kategórie.

      pedagóg: Bc. Niko Kolesár, DiS. art.

      Srdečne GRATULUJEME :)

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie