• Novinky

     • Jeseň vo výtvarnom odbore na elokovanom pracovisku Bystrička

     • eseň - listy ... farby ... červená, zelená, hnedá, oranžová, bordová.. vôňa zeme, slnko, teplo... Land-artové hry v prírode - stavanie domčekov pre škriatkov so žiakmi z elokovaného pracoviska Bystrička.

      pedagóg: Mgr. Nataša Vaňková 

     • Čo sme stihli za september

     • Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru z triedy PaedDr. Miroslavy Michalcovej z elokovaného pracoviska ZŠ Dolinského a hlavnej budovy školy zo zadaním, "Čo sme stihli za september".

     • Naša školská kapela Banda nezaháľala ani v čase letných prázdnin

     • Dňa 29.08.2022 vystúpila na akcii s názvom "Vatra SNP", ktorú zorganizovala obec Bystrička pri príležitosti osláv SNP.

      Druhé vystúpenie odohrala 01.09.2022 na prvom ročníku Turčianskeho festivalu jedla a chutí s názvom "Fest jedlo".

      Ďakujeme organizátorom za pozvanie a ľuďom za vynikajúcu atmosféru počas koncertov.

      Tešíme sa opäť na ďalšie spoločné koncerty a podujatia.

     • Absolventská výstava

     • Dňa 17. júna 2022 sa uskutočnila v priestoroch školy slávnostná vernisáž absolventov výtvarného odboru v školskom roku 2021/2022.

      Za prítomnosti rodičov a pedagógov sme sa rozlúčili s absolventami výtvarného, literárno-dramatického a tanečného odboru.

     • Hudobno-poetické pásmo na počesť Kláry Havlíkovej

     • Dňa 15. júna 2022 predviedli v Turčianskej galérii žiaci klavírneho oddelenia hudobného odboru a literárno-dramatického odboru hudobno-poetické pásmo na počesť významnej slovenskej klaviristky, martinskej rodáčky Kláry Havlíkovej.

     • Kapela BANDA

     • Dňa 10. júna 2022 sa konal Open Air Fest v Hoteli Bystrička. Išlo o nesúťažnú prehliadku hudobných skupín, zo ZUŠ-iek v okrese Martin. Našu školu reprezentovala kapela Banda a takisto na druhý deň 11.06. v rekreačnom stredisku Drienok v Mošovciach sa konal alternatívny koncert hudobných skupín rôznych žánrov, kde naša kapela Banda umeleckým prejavom rozhodne nesklamala.

      Kapela pracuje pod umeleckým vedením pedagógov: Romana Frátrika, DiS. art. a Mgr. art. Ivana Nemca.

     • Triedny koncert v Dražkovciach

     • Dňa 8. júna 2022 sa na triednom koncerte na elokovanom pracovisku v Dražkovciach predstavili žiaci hudobného odboru z tried pedagógov: Mgr. Darji Čerpákovej, DiS. art. a Mgr. art. Ivana Nemca.

     • Absolventský koncert

     • Dňa 7. júna 2022 ukončili štúdium slávnostným vystúpením na koncerte v Turčianskej galérii absolventi hudobného odboru v školskom roku 2021/2022.

      Blahoželáme absolventom a ich pedagógom!

     • Festival komornej hudby

     • Festival komornej hudby organizovala ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci v dňoch 6. až 9. júna 2022. Našu školu reprezentovali v štvorručnej hre na dvoch klavíroch Adela Uhlárová a Petra Kvasnicová.

      V kategórii B1 sa umiestnili v zlatom pásme.

      Taktiež získali cenu za interpretáciu skladby P. Malého ~ Motýle, ktorú predviedli na záverečnom festivalom koncerte.

      pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová

      GRATULUJEME!

     • Výstava prác žiakov výtvarného odboru k 100. výročiu ZUŠ

     • Výstava výtvarných prác je sprístupnená v termíne od 2. júna 2022 do 30. júna 2022 v Turčianskej galérii v Martinepri príležitosti 100. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Martine.

      Je prezentáciou celého výtvarného odboru, resp. výberu žiackych prác všetkých pedagógov, ktorí momentálne pôsobia na našej škole: PhDr. Petra Klimeka, PaedDr. Mojmíry Kaprálikovej, Mgr. art. Dalibora Palenčíka, Mgr. art. Mareka Kokošku, Mgr. Nataše Vaňkovej, Mgr. Anny Babušiakovej, Mgr. Ľubomíry Vajo Sidorovej, PaedDr. Miroslavy Michalcovej.

      Výtvarné práce charakterizujú rôzne obdobia, či už z rokov terajších, ale aj minulých, dokonca sú vystavené práce aj z 90. rokov. Na výstave sa objavujú aj mená aktívnych výtvarníkov súčasnosti ako napr. Mareka Kianičku. Vystavované práce sú zastúpené vo vekovej hranici od najmenších predškolákov až po dospelých. Zaujímavá je aj technická rôznorodosť vystavovaných diel, ktorá prechádza od klasickej kresby ceruzkou a uhlíkom respektíve rudkou, cez práce vo farbe, či je to tempera, alebo akvarel. Osobitosťou sú práce realizované rôznymi grafickými technikami, tlače z výšky linorezom, linorytom ba dokonca drevorezom, ktorý je jednou z najstarších prác (autor Jozef Siekel). Samozrejme môžeme vidieť aj práce realizované technikou hĺbkotlače a tiež suchou ihlou. Z moderných techník je zastúpená počítačová grafika, ktorú u nás vyučuje pedagóg Mgr. art. Dalibor Palenčík. Žiaci sa učia v grafických Adobe programoch a vyhľadávaný je aj priestorový program Blender.

      Námetovo je výstava neohraničená, dá sa povedať voľnou tématikou, aby bol dodržaný historický prierez prác.

     • Naše zlaté Elenky

     • Zúčastniť sa festivalu DOTYKY A SPOJENIA a SCÉNICKEJ ŽATVY vrcholnej divadelnej prehliadky, musí byť pre divadelný súbor najväčším úspechom. Ale to by neboli Elenky z Mudroňky, ktoré ďalej zbierajú ocenenia s inscenáciou PROTI PRÚDU.

      Na CELOŠTÁTNEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽI A PREHLIADKE NEPROFESIONÁLNEHO DIVADLA MLADÝCH FEDIM v Tisovci (4.-5. júna 2022) sa umiestnili v zlatom pásme s nomináciou na Scénickú žatvu a zároveň získali diplom za pôsobivý inscenačný tvar.

      V inscenácii približujúcej život Eleny Maróthy – Šoltésovej účinkujú žiaci našej ZUŠ: Daniela Dudová, Vanessa Frková, Eva Oľhová, Dorota Palenčíková, Peter Grendár, bývalá žiačka (dnes študentka VŠMU) Tereza Ťaptíková.

      Postavu spomínajúcej Eleny Maróthy – Šoltésovej stvárnila Lucia Jašková, dramatizácia a dramaturgia Zuzana Palenčíková, réžia Pavlína Musilová, hudba Martin Geišberg. Inscenácia vznikla v spolupráci TKS a ZUŠ P. Mudroňa pri príležitosti 150. výročia vzniku prvého celonárodného ženského spolku Živena, pod záštitou jej predsedníčky Magdy Vášáryovej.

      Najväčším úspechom, ktorý však títo mladí herci dosiahli je, že sa z nich stali úžasné bytosti, skupina ľudí zapálených pre divadlo. Sme na vás hrdí.

      Slovo poroty:

      Elena M. Šoltésová – Pavlína Musilová – DS Elenky z Mudroňky – Martin Didaktické divadlo, ktoré sa ponára do slovenskej minulosti, býva zriedkakedy považované za atraktívne. Ak sa hlavnou postavou stane národný dejateľ, či v tomto prípade dejateľka, automaticky očakávame pietnu, priam posvätnú nudu. Súbor Elenky z Mudroňky s inscenáciou Proti prúdu toto očakávané pravidlo o nude vyvracia. S osudom Eleny Maróthy Šoltésovej diváka zoznamuje s hravosťou príznačnou pre detskú hru, láskavým nadhľadom a neobyčajne ctilivo. V postavách Eleny sa striedajú všetky herečky súboru, zatiaľ čo mužské postavy vstupujúce do príbehu stelesňuje jediný zástupca opačného pohlavia. Mladí protagonisti sa pridelených úloh zhosťujú s vervou a ochotou nielen hrať, ale aj hrať sa. V inscenácii Proti prúdu hosťuje herečka martinského divadla Lucia Jašková. Vzácna je zvláštna súhra medzi mladými hercami a skúsenou herečkou, ktorá na javisko prináša akýsi element pokoja a usporiadanosti. Jašková sa svojej úlohy zhosťuje s pokorou a prispôsobuje sa projektu tak, aby na javisku nevytŕčala. Osadenstvo súboru ju na oplátku prijíma medzi seba s absolútnou prirodzenosťou. Aj to je jeden z dôvodov, prečo inscenácia tak dobre funguje. Práve spomínaná hravosť je zároveň režijným kľúčom pre prerozprávanie životných osudov autorky knihy Moje deti. Javisko lemujú nízke kôpky kníh, ktoré nám pripomínajú, že budeme sledovať príbeh intelektuálky. Uprostred stojí veľká drevená posteľ, ktorej rám neukrýva matrac, ale ako sa neskôr ukáže, tvorí pieskovisko – ktoré akcentuje detskú hru. Piesok nám pripomína pominuteľnosť ľudského osudu, reprezentuje požiar, ktorý zachváti šoltésovský dom, je priestorom pre prekáranie sa detí a mnohé iné. Náladu dotvára jemná hudobná linka Martina Geišberga, ktorej úloha je umocnená v dramatických momentoch deja. V inscenácií Proti prúdu sa dramatické – priam tragické, plynulo strieda s úsmevným. Aj v tom spočíva sila inscenácie – v schopnosti postihnúť prirodzenú ambivalentnosť života. Hoci z dejín literatúry vieme, ako sa Šoltésovej príbeh končí, predsa nás však jeho javisková podoba dokáže opätovne dojímať. Veľmi.

      Zuzana Galková

     • SAXOKLARINETIÁDA BOJNICE 2022

     • Dňa 31. mája 2022 na 1. ročníku celoslovenskej súťaže pre žiakov základných umeleckých škôl v hre na klarinete a saxofóne "SAXOKLARINETIÁDA BOJNICE 2022", sa predstavili dvaja žiaci dychového oddelenia:

      • Richard Cicko v hre na klarinete získal vo IV. kategórii ~ zlaté pásmo / 3. miesto
      • Samuel Bánýasz taktiež v hre na klarinete obdržal v II. kategórii ~ strieborné pásmo / 3. miesto.

      Mladých hudobníkov na klavíri sprevádzali Veronika Paľovčíková, DiS. art. a Bc. Niko Kolesár, DiS. art.

      pedagóg: Stanislav Hýbela

      Gratulujeme!

     • Krajské kolo súťaže SLÁVIK SLOVENSKA

     • Dňa 30. mája 2022 sa v Žiline uskutočnilo krajské kolo "SLÁVIK SLOVENSKA", na ktorom nás reprezentovala žiačka Nela Huťková, ktorú na hudobných nástrojoch sprevádzali :

      • Martin Hanuliak - husle
      • Tomáš Brtko, DiS. art. - viola
      • Marek Praták - kontrabas

      pedagóg: Mgr. art. Terézia Brodňanská

     • Celoslovenská klavírna súťaž PIANOFORTE

     • Dňa 26. mája 2022 na 1. ročníku celoslovenskej klavírnej súťaže PIANOFORTE, ktorá sa konala pod záštitou riaditeľstva ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni, nás úspešne reprezentoval žiak Denis Ďuríček z klavírnej triedy Bc. Nika Kolesára.

      Denis Ďuríček získal v II. kategórii:

      • zlaté pásmo
      • cenu za najlepšiu interpretáciu skladby súčasného skladateľa Ivana Buffu - Fireball a
      • zároveň sa stal absolútnym víťazom II. kategórie.

      Srdečne blahoželáme!

     • Spevácka súťaž VOKÁLNA JAR

     • Dňa 25. mája 2022 nás na XXV. ročníku speváckej súťaže VOKÁLNA JAR 2022 v Kysuckom Novom Meste úspešne reprezentovali žiačky speváckeho oddelenia z triedy Kristíny Kubincovej, DiS. art., ktoré získali nasledovné ocenenie.

      • Kristína Bugáňová - bronzové pásmo
      • Zdenka Šuhajová - bronzové pásmo

      Srdečne blahoželáme!

     • Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch

     • Dňa 24. mája 2022 nás na IV. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na bicích nástrojoch v Nových Zámkoch úspešne reprezentovala žiačka Barbora Gavorníková z triedy pedagóga Romana Frátrika, DiS. art. V neľahkej konkurencii, celkovo 70 účastníkov súťaže Barbora Gavorníková súťažila v dvoch kategóriach:

      • v I./B kat. v hre na malý bubon získala – 1. miesto v zlatom pásme – stala sa tak víťazkou kategórie a v I./B kat.
      • v hre na biciu súpravu získala strieborné pásmo.

      Pedagóg Roman Frátrik, DiS. art. bol ocenený za prípravu žiačky.

      Srdečne blahoželáme!

     • Koncert speváckeho oddelenia PIESEŇ PRE TEBA

     • Dňa 23. mája 2022 sa v koncertnej sále našej školy uskutočnil koncert speváckeho oddelenia PIESEŇ PRE TEBA, na ktorom umelecky vystúpili žiaci pod pedagogickým vedením pedagógov: Mgr. art. Terézie Brodňanskej, Kristíny Kubincovej, DiS. art a Mgr. Ota Haverlu.

      Na koncerte sa predstavilo 22 mladých spevákov nielen v sólových piesňach, ale i v duetách, v kvartete v rôznych hudobných žánroch. Spevákov pri klavíri sprevádzala PaedDr. Martina Božeková, ľudový spev prikrášlila Ľudová hudba v obsadení: Martin Hanuliak - husle; Tomáš Brtko, DiS. art. - viola a Marek Praták - kontrabas.

      Za technickú spoluprácu ďakujeme Stanislavovi Hýbelovi.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie