• Školský rok 2019/2020

     • Medzinárodná súťaž Toruň

     • Naši žiaci si 21.11. 2019 úspešne počínali na XX. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže v poľskom Toruň 2019.

      Ceny:

      • Lucia Čierna - 14r. “Zrkadlenie na jazere” - pedagóg: PhDr. Peter Klimek
      • Michal Švrlo - 7r. “Autoportrait” - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Klára Sanigová - 11r. “Wolf” - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková

      Diplom za účasť:

      • Lívia Bove - 12r. “Kôň” - pedagóg: PhDr. Peter Klimek
      • Timotej Vaňko - 12r. “Bear” - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Samuel Joel Daniel- 7r. “Granddad” - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Barbora Bojnická - 12r. “Lynx” - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Ella Trašky - 12r. “Wolf” - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Šimon Šmondrk - 6r. “Wolf” - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Katarína Šichtová - 7r. “Meadow” - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Martina Petrášová- 7r. “In forest” - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Amélia Kurucová - 7r. “In forest” - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Juraj Rafael Jankola- 7r. “Cat” - pedagóg: Mgr. Anna Babušiaková
      • Romana Zvodová - 7r. “Krásy prírody” - pedagóg: PhDr. Peter Klimek

      Celkovo bolo poslaných do súťaže 11409 prác z 49 krajín, zo Slovenska bolo poslaných 506 prác a z toho bolo ocenených 7 prác a naša škola získala 3 ceny !!!

      Veľké poďakovanie patrí pedagógom pani učiteľke Mgr. Anne Babušiakovej a pánovi učiteľovi PhDr. Petrovi Klimekovi.

      GRATULUJEME​​​​​​

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie