• Rodičovské združenie

     • Hospodárenie s finančnými prostriedkami v školskom roku 2017/2018

     • HUDOBNÝ ODBOR  Výdavky € Príjmy €
      Poplatky za účasť na súťažiach a cestovné k súťažiam 3 068,14  
      Učebné pomôcky, noty, literatúra, nosiče 265,58  
      Ostatné - vstupenky, absolventi, projekty 1 442,37 2 044,80
      Hudobný odbor spolu 4 776,09 2 044,80
       
      TANEČNÝ ODBOR   Výdavky  Príjmy €
      Súťaže, doprava, štartovné, vstupenky 1 002,62  
      Projekty - kostýmové a materiálne vybavenie, nájom 1 879,14 890,00
      Tanečný odbor spolu 2 881,76 890,00
       
      LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR Výdavky  Príjmy €
      Pomôcky - literatúra 81,01  
      Projekty - nájom, kostýmové a materiálne vybavenie 432,76 40,00
      Literárno-dramatický odbor 513,77 40,00
       
      VÝTVARNÝ ODBOR    Výdavky  Príjmy €
      Učebné pomôcky 3 347,38  
      Projekty, vernisáže, súťaže 648,53 750,00
      Výtvarný odbor spolu 3 995,91 750,00
       
      OSTATNÁ ČINNOSŤ   Výdavky  Príjmy €
      Absolventi, galaprogram, vstupenky, MDD, Mikuláš, Vianoce   6 522,35 540,00
      Poplatky do SR RZ, banke, registrácia 2% 378,13  
      Príjem do RZ ostatný - úroky v banke   0,52
      Zápisné   699,00
      Príjem do RZ - členské   11 136,00
      Príjem do RZ - 2%   1 366,24
      Ostatná činnosť ZUŠ spolu   6 900,48 13 741,76
       
      Spolu  19 068,01 17 466,56
             
      K 30.09.2018 bolo na účte 22.969,59 EUR.
             
      K 30.09.2018 bola v pokladni hotovosť 105,62 EUR.

       

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie