• Rada školy

    • Členovia rady školy

      • Roman Frátrik, DiS. art.
      • Roman Frátrik, DiS. art.predseda, zástupca pedagogických zamestnancov
      • Veronika Paľovčíková, DiS. art.
      • Veronika Paľovčíková, DiS. art.zástupca pedagogických zamestnancov
      • Mária Halušková
      • Mária Haluškovázástupca nepedagogických zamestnancov
      • Vladimír Frkáň
      • Vladimír Frkáňzástupca rodičov
      • Mgr. Soňa Sýkorová
      • Mgr. Soňa Sýkorovázástupca rodičov
      • Helena Korbeľová
      • Helena Korbeľovázástupca rodičov
      • Ing. Eva Turancová
      • Ing. Eva Turancovázástupca rodičov
      • Mgr. Bruno Horecký
      • Mgr. Bruno Horeckýzástupca zriaďovateľa
      • Martin Lechan
      • Martin Lechanzástupca zriaďovateľa
      • MUDr. Juraj Marček
      • MUDr. Juraj Marčekzástupca zriaďovateľa
      • Ing. Stanislav Thomka
      • Ing. Stanislav Thomkazástupca zriaďovateľa
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie