• Prijímacie skúšky

     • Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025

     • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium,

      ďakujeme Vám, že ste prejavili záujem o štúdium v našej škole a zúčastnili ste sa talentových prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025. 

      Výsledky talentových prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025 nájdete zverejnené na tejto stránke, pričom žiaci sú označení kódmi (tzv. verejný kód prihlášky), ktoré Vám boli doručené v deň konania talentových prijímacích skúšok na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.

      Informácie o prijatí, resp. neprijatí je možné získať aj na riaditeľstve školy.

      Zákonný zástupca novoprijatého žiaka, resp. plnoletý novoprijatý žiak si vyzdvihne prihlášku na štúdium a vyplnenú ju vráti na riaditeľstvo školy do 25. júna 2024 a zaplatí zápisné vo výške 4,00 EUR.

      Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí a prihlášku na štúdium si je možné vyzdvihnúť každý pracovný deň v čase od 9.00 do 16.00 hod. na riaditeľstve školy. 

      V prípade neodovzdania vyplnenej prihlášky v stanovenom termíne, môže byť študijná pozícia nahradená iným záujemcom.

      Žiaci, ktorí neboli prijatí z dôvodu nedostatku voľného miesta budú telefonicky kontaktovaní, ako náhle bude aktuálna možnosť prijatia.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Zoznamy prijatých žiakov

    • Zoznamy neprijatých žiakov

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie