• Prijímacie skúšky

     • Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí uchdázači o štúdium,

      ďakujeme Vám, že ste prejavili záujem o štúdium v našej škole a zúčastnili ste sa talentových prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023. 

      Výsledky talentových prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 sú zverejnené v budove ZUŠ.

      Zákonný zástupca novoprijatého žiaka, resp. plnoletý novoprijatý žiak si vyzdvihne prihlášku a vyplnenú ju vráti na riaditeľstvo školy do 15. júna 2022 a zaplatí zápisné vo výške 3,00 EUR.

      Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí a prihlášku si je možné vyzdvihnúť každý pracovný deň v čase od 9.00 do 16.00 hod. na riaditeľstve školy. 

      V prípade neodovzdania vyplnenej prihlášky v stanovenom termíne, môže byť študijná pozícia nahradená iným záujemcom.

      Žiaci, ktorí neboli prijatí z dôvodu nedostatku voľného miesta budú telefonicky kontaktovaní, ako náhle bude aktuálna možnosť prijatia.

       

      Ďakujeme za pochopenie.

   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • admin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6 03601 Martin Slovakia
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie