• Prijímacie skúšky

     • Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024

     • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium,

      výsledky talentových prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 sú zverejnené v budove školy (P. Mudroňa 6, Martin) na nástenke školy pri vstupe do budovy za hlavnými dverami školy.

      Informáciu o prijatí, resp. neprijatí žiaka je zároveň možné získať aj na riaditeľstve školy.

      Rozhodnutie o prijatí, resp. rozhodnutie o neprijatí na štúdium v ZUŠ si je možné prevziať na riaditeľstve školy.

      Zákonný zástupca prijatého žiaka, resp. prijatý plnoletý žiak vráti vyplnenú prihlášku na štúdium v ZUŠ v termíne do 09.06.2023 a zároveň zaplatí zápisné vo výške 4,00 Eur na žiaka.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie