• Prijímacie skúšky

     • Obsah prijímacích skúšok

     • V školskom roku 2022/2023 ponúkame štúdium v nasledujúcich odboroch:

      Hudobný odbor

      • hra na akordeóne, hra na bicie nástroje, hra na gitare, hra na husliach, hra na keyboarde, hra na klarinete, hra na klavíri, hra na kontrabase, hra na priečnej flaute, hra na saxofóne, hra na viole, hra na zobcovej flaute, spev


      Literárno-dramatický odbor

      Tanečný odbor

      Výtvarný odbor

      • klasické vyučovanie - kresba, maľba, grafika, modelovanie a dekoratívna činnosť

      • počítačová grafika


      Na prijímacích skúškach zisťujeme u uchádzačov tieto schopnosti:
       

      Hudobný odbor

      • hudobný sluch (zaspievať zahraný tón alebo skupinu tónov
      • rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
      • spev ľudovej alebo detskej piesne
      • pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitom hudobnom nástroji


      Literárno–dramatický odbor

      • pohybové schopnosti
      • recitačné schopnosti
      • herecký prejav


      Tanečný odbor

      • hudobné a pohybové schopnosti
      • telesnú spôsobilosť
      • rytmické cítenie


      Výtvarný odbor

      • schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
      • stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

      Štúdium sa otvára pre nadané a talentované deti od 6 rokov do 26 rokov, pričom poskytujeme aj prípravu žiakov na talentové skúšky pre stredné a vysoké školy.

   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • admin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6 03601 Martin Slovakia
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie