• Hudobný odbor

     • Spevácke oddelenie

     • Spev je od nepamäti najprirodzenejším hudobným prejavom človeka. Spevnosť národa je merítkom jeho hudobnosti, bohatstvo ľudových piesní je dokladom i základom jeho hudobnej kultúry. Kultivovaný spevácky prejav je najvýraznejším a najúčinnejším hudobným vyjadrením, ktorý sa uplatňuje v umelej hudbe všetkých štýlových období a žánrov v skladbách sólových, zborových a komorných. Našim zámerom je odborne vyškoliť a pripraviť žiakov pre ich pôsobenie v komornom telese a aj sólovom klasickom speve. Preto je dôležité už u detí od útleho detstva sa starať o kultúru jeho hlasu a slova,rozvíjať zmysel pre melódiu, rytmus, harmóniu,viesťk pohotovej intonácii z notového zápisu. V neskoršom veku ovládať hlas vo všetkých polohách hlasového registra, rozvíjať zmysel pre kultivovaný spev, primeraný výraz, prejav, vkus. Štúdiom skladieb od úprav slovenských ľudových piesní cez inonárodné skladby, viachlasé skladby rôznych štýlových období, rozmanitých hudobných žánrov vzbudzovať lásku poslucháčov k hudobnému umeniu.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie