• Hudobný odbor

     • Oddelenie bicích nástrojov

     • Cieľom vyučovania hry na bicie nástroje je v prvých ročníkoch naučiť sa správne držanie paličiek a pracovať na vyrovnanosti striedavých úderov na malý bubon. Dôležitou súčasťou hry je orientácia v notovom zápise, ktorá je predpokladom dlhodobého napredovania žiaka. Na dosiahnutie tohto cieľa používame kvalitnú literatúru renomovaných európskych a amerických autorov. V hre na celú súpravu sa zameriavame na základnú koordináciu, hlavne pri hre rytmov beatového a jazzového charakteru.

      Vo vyšších ročníkoch pracujeme na zdokonaľovaní techniky na malý bubon (vírenie, dvojky, akcenty, paradidly...),  ktorú rozmanitými spôsobmi aplikujeme na celú súpravu, pričom vznikajú náročné i menej náročné rytmické kombinácie, ktoré svojou podstatou predstavujú improvizačné sóla - dôležitú súčasť hry. Ďalej postupne zapájame do hry všetky končatiny a uplatňujeme koordinačné cvičenia. Ďalšou dôležitou súčasťou hry, ktorú od začiatku uplatňujeme pri vyučovaní na bicie nástroje, je dynamika.

      Pri vážnejšom záujme o vyššie formy štúdia bicích nástrojov rozvíjame aj hru na melodické bicie nástroje - xylofón, marimba. Rozvíja rytmicko-melodické cítenie žiaka  a orientáciu v notovom zápise. Prostredníctvom jednoduchých skladieb klasického alebo jazzového charakteru sa žiaci zoznamujú s jednotlivými hudobnými štýlmi a obdobiami. Zároveň je to vďačná forma verejného sólového prejavu. Žiaci oddelenia bicích nástrojov majú možnosť aplikovať svoje vedomosti a zručnosti v školskej kapele, ktorá vystupuje na rôznych podujatiach a súťažiach.

      Oddelenie bicích nástrojov za dobu svojho pôsobenia zorganizovalo niekoľko významných workshopov so špičkovými bubeníkmi. Medzi najúspešnejšie patril workshop Japonského bubeníka svetového mena Akiru Jimba, pod záštitou firmy MADA MUSIC a firmy YAMAHA. Ďalej medzi nás zavítali aj Martin Valihora, Marcel Buntaj, Martin Vajgl, Jiří Slavíček, Emil Frátrik, Klaudius Kryšpín, Pavel Valdman, Dalibor Mráz a mladý bubenícky fenomén z USA J.P. Bouvet.

  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie