• Hudobný odbor

    • Pedagógovia odboru

      • Kristína Abafi, DiS. art.
      • Kristína Abafi, DiS. art.spev
      • Mgr. Adriana Adamíková, DiS. art.
      • Mgr. Adriana Adamíková, DiS. art.priečna flauta, zobcová flauta, hudobná náuka
      • Iveta Bielová, DiS. art.
      • Iveta Bielová, DiS. art.keyboard
      • PaedDr. Martina Božeková
      • PaedDr. Martina Božekováklavír, hudobná náuka
      • Tomáš Brtko, DiS. art.
      • Tomáš Brtko, DiS. art.husle, kontrabas
      • Mgr. art. Terézia Brodňanská
      • Mgr. art. Terézia Brodňanskáspev
      • Mgr. Darja Čerpáková, DiS. art.
      • Mgr. Darja Čerpáková, DiS. art.klavír, hudobná náuka
      • Mgr. Dagmara Gardlíková
      • Mgr. Dagmara Gardlíkováakustická gitara
      • Roman Frátrik, DiS. art.
      • Roman Frátrik, DiS. art.bicie nástroje
      • Ing. Klaudia Golierová
      • Ing. Klaudia Golierováklavír
      • Mgr. Lucia Hajdučeková
      • Mgr. Lucia Hajdučeková husle
      • Martin Hanuliak
      • Martin Hanuliakhusle, hudobná náuka
      • Mgr. Oto Haverla
      • Mgr. Oto Haverlakeyboard, spev
      • Stanislav Hýbela
      • Stanislav Hýbelakeyboard, klarinet, saxofón, zobcová flauta
      • Bc. Niko Kolesár, DiS. art.
      • Bc. Niko Kolesár, DiS. art.klavír
      • Mgr. Silvia Langová, DiS. art.
      • Mgr. Silvia Langová, DiS. art.klavír, hudobná náuka
      • PaedDr. Galina Lepiešová
      • PaedDr. Galina Lepiešováklavír, hudobná náuka
      • PhDr. Milan Michalec, DiS. art., PhD.
      • PhDr. Milan Michalec, DiS. art., PhD.zobcová flauta, bicie nástroje, hudobná náuka
      • Mgr. Dominika Mužilová
      • Mgr. Dominika Mužilovákeyboard
      • Mgr. art. Ivan Nemec
      • Mgr. art. Ivan Nemecakustická gitara, elektrická gitara, hudobná náuka
      • Veronika Paľovčíková, DiS. art.
      • Veronika Paľovčíková, DiS. art.keyboard, klavír
      • Mgr. art. Monika Richtarčíková, DiS. art.
      • Mgr. art. Monika Richtarčíková, DiS. art.klavír
      • Eva Rojková
      • Eva Rojkováklavír
      • Mgr. Eva Rusnáková
      • Mgr. Eva Rusnákováakustická gitara
      • Mgr. art. Jozef Sivák
      • Mgr. art. Jozef Sivákakustická gitara
      • Mgr. art. Katarína Siváková
      • Mgr. art. Katarína Sivákováhusle
      • Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.
      • Mgr. Eva Šutáková, DiS. art.klavír
      • Mgr. art. Pavol Zápotočný
      • Mgr. art. Pavol Zápotočnýakordeón, keyboard
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie