Navigácia

POĎAKOVANIE

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Martine ďakuje všetkým, ktorí venovali svoje 2% dane z príjmu našej škole.

Zverejnili sme výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017.

Zákonný zástupca novoprijatého žiaka, resp. plnoletý novoprijatý žiak si vyzdvihne prihlášku a vyplnenú ju vráti na riaditeľstvo školy do 10. júna 2016 a zaplatí 3 € zápisné.
Po tomto termíne, v prípade neodovzdania prihlášky môže byť študijná pozícia nahradená iným záujemcom.

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ