• Mimoriadne prerušenie výučby

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 23. októbra 2020, číslo: 2020/17949:1-A1810 dochádza s účinnosťou od 26. októbra 2020 k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania v základných umeleckých školách a prechádza sa na dištančné vzdelávanie, a to až do odvolania.

     Predmetným rozhodnutím sa zároveň mení termín jesenných prázdnin, a to tak, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

     Z uvedeného dôvodu bude výchovno-vzdelávací proces v našej ZUŠ prebiehať výlučne dištančnou formou – vyučujúci zašlú svojim žiakom ďalšie pokyny k priebehu dištančného vyučovania.

     V čase jesenných prázdnin nebude prebiehať dištančné vzdelávanie.

     Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa čo najskôr opäť stretneme v ZUŠ.

     riaditeľstvo ZUŠ Martin

   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie